From Kautz to Blaug: economics and its histories  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46870
Type K
Principal investigator Madarász, Aladár
Title in Hungarian Kautz Gyulától Mark Blaugig: a közgazdaságtan és történetei
Title in English From Kautz to Blaug: economics and its histories
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 2.924
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a közgazdaságtan történetének különböző narratíváit (romantikus, historicista, elméleti) rekonstruálja a XIX-XX. században. Áttekintve az irodalmat, bemutatja, miért volt fontos a diszciplína története a közgazdászok számára 1830 és 1945 között, és hogyan értékelődött le ez a tudás a matematikai közgazdaságtan és a hozzá szükségszerűen kapcsolódónak vélt pozitivizmus elterjedésével. Ekkor vált dominánssá a Whig vagy abszolutista történetírás, amely az uralkodó elmélet imperializmusát kiterjesztette a múltra, vagyis az elmélettörténet teleologikus olvasatát emelte kánonná. A múlt század 70-as éveitől e diskurzus uralma megrendült, az eszmetörténet-írás újabb irányzatai hatására előtérbe került a történeti kontextus, az elméleti nyelvek és a szerzői intenciók és a befogadói értelmezések vizsgálata, elsősorban az 1870 előtti korszakkal kapcsolatban. Az elmélettörténet ugyanakkor lényegében érdektelenné vált a mainstream közgazdaságtan számára. A kutatás bemutatja a magyar közgazdászok (Kautz Gyula, Heller Farkas) hozzájárulásának jelentőségét az elmélettörténeti narratívák kialakulásában.
Results in English
My research has attempted to reconstruct the different narratives (romantic, historicist, theoretical) of the history of economic thought in the XIX-XXth centuries. Reviewing the literature from Blanqui to Blaug it shows how important was this knowledge for economists between 1830 and 1945 and how it lost this significance due to the triumph of mathematical economics and its alleged positivism. The Whig or absolutist interpretation of history and the teleological reading of past authors have became canon extending the imperialism of economics to the past. Since the 1970's the so-called Cambridge School of intellectual history and the Begriffsgechichte developed a more historically orientated approach emphasising the role of context, the availability of different theoretical languages and discourses, the intentions of authors and the understanding of audiences. This undermined the previous dominance of Whig interpretation of the history of economic thought, mainly in the pre-1870 period. The role of Hungarian economists (J. Kautz, F. Heller, T. Surányi-Unger) contributing to the formation of different narratives of the history of economic thought is also discussed.
Full text http://real.mtak.hu/1609/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Madarász Aladár: Friedrich August von Hayek, Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok KJK-Kerszöv Budapest 151-168, 2005
Madarász Aladár: Bevezető Heller Farkas válogatott tanulmányaihoz, Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan? Aula, Budapest, pp. 7-17, 2006
Madarász Aladár: Gunnar Myrdal, Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok KJK-Kerszöv Budapest 169-188, 2005
Madarász Aladár: Visszatérhet-e a nagy elmélet a közgazdaságtanban? Megjegyzések a rendszerparadigma elmélettörténetéhez, Közgazdasági Szemle LV évf. február 95-106. o, 2008
Madarász Aladár: Kautz Gyula: A nemzetgazdaságtan..., Ungarn-Jahrbuch Band 27. 434-436. o., 2005
Madarász Aladár: Kautz Gyula: A nemzetgazdaságtan..., Magyar Tudomány 167.évf. 7. sz. 905-907. o., 2006
Madarász Aladár: The state of the history of economic thought in Hungary, 10th ESHET Conference Porto Book of Abstracts Uninversidade di Porto 5. o., 2006

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:06:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »