A sárréti í-zés állapota  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46872
típus K
Vezető kutató Zilahi Lajos
magyar cím A sárréti í-zés állapota
Angol cím Study on the phenomenon of using the "i" sound in the Sárrét dialect
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézménye
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.413
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A vizsgálat fontosabb megközelítéseit mutatom be röviden: - milyen összetevők, részletek tanulmányozásával jutottam el az í fonéma gyakoriságának sárréti értékeihez; - illetve hogy a nagy í-ző tömbök adatai mellett kisebb adatcsoportok példáinak is szerepük van abban, hogy a Sárréten az í gyakorisági értékei eltérnek a köznyelvi és más nyelvjárások értékeitől. Ehhez különböző adatcsoportok példáival szemléltetem az é : í megfelelés és i ~ í váltakozás nagyobb számú, valamint az e / ë : i ~ í megfelelés és váltakozás kevesebb számú és kevésbé vizsgált eseteit. Ezek feltárásához újabb nyelvjárási beszédfelvételeket készítettem. /Lásd a forrásjegyzék ide vonatkozó új tételeit./ 2. Munkám vizsgálati adattára gazdagabb az eddig ismert í-zés tanulmányokénál: több helyi nyelvjárás, forrás, megközelítés nyomán állt össze. Kiegészítő beszédfelvételeim felhasználásával hiteles, mai adatokkal mutatom be a kny. é: nyj. í megfelelés és í ~ i váltakozás élő és rendszerezhető példáit. A viszonyítás problémáira is felhívtam a figyelmet. A nyelvhasználat és az adatközlő csoportok vizsgálata alapján azokat a helyi, idős embereket, akiknek a beszéde erősen í-ző, olyan vizsgálati csoportnak tekinthetjük, akik nyelvhasználata ma is megbízhatóan nyelvjárási. Más megközelítésben: az í-ző adatközlő beszédében – legyen e-ző hajdúsági vagy ë-ző bihari, békési – a helyi nyelvjárások más, kisebb hatású jelenségei is tanulmányozhatók.
kutatási eredmények (angolul)
I briefly introduce the main approaches of the survey. Namely, studying which components and details did I get to the frequency values of the phoneme í in the Sárrét region. Also, that besides the data of the large areas using the phoneme í, the examples of smaller data groups play a role as well in the Sárrét region's differing values from those of the standard language and other regional dialects. For this, with the examples of several data groups I am illustrating a great number of the cases of é : í correlation and i ~ í alteration, and a smaller number of less studied cases of e / ë : i ~ í correlation and alteration. I made several regional dialect speech recordings to reveal these.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1611/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zilahi Lajos: „Vita” a nyelvművelésről, Édes Anyanyelvünk, 2004 december, 2004
Zilahi Lajos: Helyzetkép a biharugrai tájszavak állapotáról, Magyar Nyelvőr 128: 166-79. /2004. ápr.—jún./, 2004
Zilahi Lajos: Doktor, /Cikk az Édes Anyanyelvünk Szerkesztőségében./, 2006
Zilahi Lajos: Részlet A sárréti í-zés állapota c. monográfia bevezetéséből, /Elhangzott 2005 szeptemberében a Szabó Ferenc tiszteletére rendezett emlékülésen./, 2005
Zilahi Lajos: Püspökladányi tájszótár, MNyTK. 214., 2005
Zilahi Lajos: Részlet ''Az í sárréti gyakorisága'' c. monográfia bevezetéséből, /Elhangzott a Szabó Ferenc köszöntésére rendezett konferencián, 2006 áprilisában, Orosházán/, 2006
Zilahi Lajos: Hévvízi Sándor: Battonya földrajzi nevei c. munkájának lektorálása, Hévvízi Sándor: Battonya földrajzi nevei, 2006
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása /Csökmő, 2006 áprilisa, Körösszakál, 2006 októbere/, helyben, 2006
Zilahi Lajos: Rét, Szabó T. Attila-Emlékkötet, Budapest, 117-120., 2006
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása: Biharugra, Sarkad, helyben, 2004
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása: Báránd, Biharnagybajom, Derecske, helyben, 2005
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása: Dévaványa, Konyár, helyben, 2007
Zilahi Lajos: A tanulságok rövid összefoglalása. In. Zilahi Lajos A sárréti í-zés állapota c. tanulmányából, DialSzimp. VI., 2008
vissza »