Study on the phenomenon of using the "i" sound in the Sárrét dialect  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46872
Type K
Principal investigator Zilahi, Lajos
Title in Hungarian A sárréti í-zés állapota
Title in English Study on the phenomenon of using the "i" sound in the Sárrét dialect
Panel Linguistics
Department or equivalent Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézménye
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 0.413
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. A vizsgálat fontosabb megközelítéseit mutatom be röviden: - milyen összetevők, részletek tanulmányozásával jutottam el az í fonéma gyakoriságának sárréti értékeihez; - illetve hogy a nagy í-ző tömbök adatai mellett kisebb adatcsoportok példáinak is szerepük van abban, hogy a Sárréten az í gyakorisági értékei eltérnek a köznyelvi és más nyelvjárások értékeitől. Ehhez különböző adatcsoportok példáival szemléltetem az é : í megfelelés és i ~ í váltakozás nagyobb számú, valamint az e / ë : i ~ í megfelelés és váltakozás kevesebb számú és kevésbé vizsgált eseteit. Ezek feltárásához újabb nyelvjárási beszédfelvételeket készítettem. /Lásd a forrásjegyzék ide vonatkozó új tételeit./ 2. Munkám vizsgálati adattára gazdagabb az eddig ismert í-zés tanulmányokénál: több helyi nyelvjárás, forrás, megközelítés nyomán állt össze. Kiegészítő beszédfelvételeim felhasználásával hiteles, mai adatokkal mutatom be a kny. é: nyj. í megfelelés és í ~ i váltakozás élő és rendszerezhető példáit. A viszonyítás problémáira is felhívtam a figyelmet. A nyelvhasználat és az adatközlő csoportok vizsgálata alapján azokat a helyi, idős embereket, akiknek a beszéde erősen í-ző, olyan vizsgálati csoportnak tekinthetjük, akik nyelvhasználata ma is megbízhatóan nyelvjárási. Más megközelítésben: az í-ző adatközlő beszédében – legyen e-ző hajdúsági vagy ë-ző bihari, békési – a helyi nyelvjárások más, kisebb hatású jelenségei is tanulmányozhatók.
Results in English
I briefly introduce the main approaches of the survey. Namely, studying which components and details did I get to the frequency values of the phoneme í in the Sárrét region. Also, that besides the data of the large areas using the phoneme í, the examples of smaller data groups play a role as well in the Sárrét region's differing values from those of the standard language and other regional dialects. For this, with the examples of several data groups I am illustrating a great number of the cases of é : í correlation and i ~ í alteration, and a smaller number of less studied cases of e / ë : i ~ í correlation and alteration. I made several regional dialect speech recordings to reveal these.
Full text http://real.mtak.hu/1611/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zilahi Lajos: „Vita” a nyelvművelésről, Édes Anyanyelvünk, 2004 december, 2004
Zilahi Lajos: Helyzetkép a biharugrai tájszavak állapotáról, Magyar Nyelvőr 128: 166-79. /2004. ápr.—jún./, 2004
Zilahi Lajos: Doktor, /Cikk az Édes Anyanyelvünk Szerkesztőségében./, 2006
Zilahi Lajos: Részlet A sárréti í-zés állapota c. monográfia bevezetéséből, /Elhangzott 2005 szeptemberében a Szabó Ferenc tiszteletére rendezett emlékülésen./, 2005
Zilahi Lajos: Püspökladányi tájszótár, MNyTK. 214., 2005
Zilahi Lajos: Részlet ''Az í sárréti gyakorisága'' c. monográfia bevezetéséből, /Elhangzott a Szabó Ferenc köszöntésére rendezett konferencián, 2006 áprilisában, Orosházán/, 2006
Zilahi Lajos: Hévvízi Sándor: Battonya földrajzi nevei c. munkájának lektorálása, Hévvízi Sándor: Battonya földrajzi nevei, 2006
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása /Csökmő, 2006 áprilisa, Körösszakál, 2006 októbere/, helyben, 2006
Zilahi Lajos: Rét, Szabó T. Attila-Emlékkötet, Budapest, 117-120., 2006
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása: Biharugra, Sarkad, helyben, 2004
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása: Báránd, Biharnagybajom, Derecske, helyben, 2005
Zilahi Lajos: Nyelvjárási beszédfelvételek előkészítése, helyszíni rögzítése és feldolgozása: Dévaványa, Konyár, helyben, 2007
Zilahi Lajos: A tanulságok rövid összefoglalása. In. Zilahi Lajos A sárréti í-zés állapota c. tanulmányából, DialSzimp. VI., 2008
Back »