Irodalmi kommunikáció és értékrend (A görög értékrend alakulása különös tekintettel a hellenisztikus korra. A római mos maiorum az Augustus-kortól a patrisztikus korig.)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46879
típus K
Vezető kutató Tar Ibolya
magyar cím Irodalmi kommunikáció és értékrend (A görög értékrend alakulása különös tekintettel a hellenisztikus korra. A római mos maiorum az Augustus-kortól a patrisztikus korig.)
Angol cím Literary communication and system of values. (The formation of Greek values especially in the Hellenistic Age. The Roman mos maiorum from the age of Augustus until the partistic age.)
zsűri Irodalom
Kutatóhely Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Czerovszki Marianna
Mayer Péter
Nagyillés János
Odrobina László
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.939
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az irodalmi értékrend és kommunikáció kérdését a pályázatban résztvevők a következő irodalmi korszakokban vizsgálták: a./ korai görög líra - iambos, kitekintéssel a hellenisztikus korra és a római lírára, valamint a humanista latin nyelvű irodalomra. Az iambos mint a értékrend kifejezésre juttatója. b./ római aranykor - értékfogalmak Cicero Partitionesében. Vergilius, Horatius, Ovidius művei és az Augustusi propaganda; utóbbi más médiumokban (ikonográfia, numizmatika) való kifejeződése. c./ császárkori epika - a középpontban Lucanusszal. A korábbi értékrendhez való viszony. d./ kései császárkor - a vegyesházasságok kapcsán a házassággal kapcsolatos fogalmak helye a pogány és keresztény értékrendben. Az antiszemitizmus kérdése a CTh 3,7,2 vizsgálata alapján. Eredmény: 46 tétel (disszertációk, tanulmányok, adatbázisok, előadások)
kutatási eredmények (angolul)
The problem of the literary scale of values and that of literary communication has been examined in the following literary periods: a./ early Greek iambos, with outlook to the hellenistic period, to the Latin poetry and to the humanistic Latin literature. Tha iambos as expression of the scale of values. b./ Roman golden age - concept of values in the Partitiones by Cicero. The works of Vergile, Horace and Ovid and the Augustan propaganda; expression of the augustan propaganda in other media (iconography, numismatics). c./ Roman epics of the 1. c. A.D. - in the centre with Lucan. Relation of values to the earlier value-system. d./ later imperial centuries - part of the ideas connected with the matrimony with reference to the mixed matrimonies in the pagan and Christian scale of values. The problem of antisemitism on examination of CTh 3,72. Results: 46 thesises (dissertations, essays, databasises, papers)
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1612/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mayer Péter: Aristoteles az iambeion és az iambosköltészet eredetéről, Ant. Tan. 49, 2005, 229-234, 2005
Mayer Péter: Aristoteles über das Wort "iambeion" und über die Anfaenge des Iambos, Wiener Humanistische Blaetter. Közlésre elfogadva, 2008
Mayer Péter: Der Mann, das Maedchen und der Dichter - Zur Frage der Absicht dreier Personen einer Verführungsgeschichte, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 1 sqq., 2005
Mayer Péter: Archilochos első kölni epódosa - költői támadás vagy dícséret?, Antik Tanulmányok, 51/1 1-14, 2007
Mayer Péter: Hadjárat tévedésből? - egy új Archilochos-költemény tanulságai, Ókor, 6/1-2 31-34, 2007
Mayer Péter: Krieg aus Versehen? - Zur Funtion und Aussage der Telephos-Geschichte im neuen Archilochos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 157 15-18, 2006
Mayer Péter: Gondolatok egy Rhipsaspis-költeményről (Adesp. iamb. 38 W), Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Pp. 131-136, 2008
Mayer Péter: Gondolatok Simónidés Plataia-elégiájának előadásáról és üzenetéről, Antik Tanulmányok, 50 5-18, 2006
Mayer Péter: Überlegungen zum Vortragskontext und zur Aussage der Plataia-Elegie des Simonides, Hermes, 135 373-388, 2007
Tar Ibolya: India képe a római irodalomban Augustus koráig, Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Pp. 117-124, 2005
Tar Ibolya: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im 6. Buch der aeneis, Acta Classica Debreceniensis. Közlésre elfogadva., 2009
Tar Ibolya: A mítosz Vergiliusnál, Interpretatio lyrica et epica. Közlésre elfogadva, 2009
Tar Ibolya: Pax Saturnia, pax Romana, pax Augusta, Interpretatio lyrica et epica. Közlésre elfogadva, 2009
Tar Ibolya: Ekphrasis, előadás a VII. Országos Ókortudományi Konferencián, 2006
Tar Ibolya: Horatius és az aranykor, előadás a VIII. Országos Ókortudományi Konferencián, 2008
Tar Ibolya: Vergilius és Horatius párbeszéde, előadás, Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata, 2008
Tar Ibolya: Ironische Unterweltdarstellungen, előadás, Wien, "Ironie, Astire und Humor"-konferencia, 2005
Czerovszki Mariann: Érmekatalógus, elektronikus formában közzétehető, 2007
Czerovszki Mariann: Az igazmondás határai. Egy kétszer elmesélt történet tanulságai, Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Pp. 117-124, 2005
Czerovszki Mariann: Ovidius önéletrajza, VIII. Ókortudományi Konferencia, 2008
Czerovszki Mariann: "... sumque argumenti conditor ipse mei" Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben., Szeged, 2008
Nagyillés János: Publius Rutilius Lupus: Gondolati és lexikai alakzatok., Fosszilia, 2006/1 120-139, 2006
Nagyillés János: Egy töredékesen ránk maradt antik stilisztika ismeretlen szerzőjéről, Fosszilia, 2006/1 115-119, 2006
Nagyillés János: Vergil-Allusionen bei Lucan, Acta Antiqua, 46 383-420, 2006
Nagyillés János: Ovid-Allusionen bei Lucan, Acta Classica Debreceniensis, 42 47-68, 2006
Nagyillés János: Lucanus Phars. 4, 433 sqq irodalmi mintái: Lucanus kynégetikai adatainak forrása és tanulságai. Előadás, Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata, 2006
Nagyillés János: A gens Annaea Pompeius-képe. Előadás, Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata, 2007
Nagyillés János: Egy eposzi kellék hiánya Lucanus Pharsaliájában. Előadás, Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozata, 2008
Nagyillés János: Bellum te faciet civile meum. Pompeius Iulia-álma, VIII. Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008
Odrobina László: Adulterio, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. I 88-90, 2006
Odrobina László: Celibato, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. I 976-978, 2006
Odrobina László: Concubinato, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. I 1149-1150, 2006
Odrobina László: Continentes, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. I 1171-1172, 2006
Odrobina László: Digamia, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. I 1407-1409, 2006
Odrobina László: Divorzio, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. I 1462--1465, 2006
Odrobina László: Fornicazione, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. II 1991-1992, 2007
Odrobina László: Incesto, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. II 2551-2552, 2007
Odrobina László: Matrimonio, Matrimoni misti, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane vol. II 3133-3142, 3145-3148, 2007
Odrobina László: Le CTh 3, 7, 2 et les mariages mixtes, Acta Antiqua et Archaeologica Szegediensis, 31 328 p., 2007
Odrobina László: Fikció és valóság az ókori vegyes házasságok szabályozásában. Előadás, VIII. Ókortudományi Konferencia Szeged, 2008
Odrobina László: Fikció és valóság az ókori vegyes házasságok szabályozásában. Előadás, VIII. Ókortudományi Konferencia Szeged, 2008
Odrobina László: Rodanio di Tolosa. Sponsa Cristi, Tolosa, Vergine, Vigilanzio, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane. Kiadásra elfogadva, 2008
Nagyillés János: Allúziós technika Lucanus Pharsaliájábam, Budapest EK, 2004
Nagyillés János: Columella: A mezőgazdaságról. (A X. könyv fordítása) pp. 316-333, Szeged, 2005
Mayer Péter: Archilochus historicus. Új forrás Archilochos költészetének kései utóéletéhez?, Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Pp. 233-236, 2005
Nagyillés János: Járt-e Lucanus szerint Nagy Sándor a Gangesznél?, Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Pp. 237-248, 2005
vissza »