Sectoral Systems of Innovation and Production in an Open Transition Economy: The case of the Hungarian automotive, electronics and telecom equipment industries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46880
Type K
Principal investigator Havas, Attila
Title in Hungarian Ágazati innovációs és termelési rendszerek egy nyitott, átalakuló gazdaságban: A járműipar, az elektronika és a távközlési berendezésgyártás esete Magyarországon
Title in English Sectoral Systems of Innovation and Production in an Open Transition Economy: The case of the Hungarian automotive, electronics and telecom equipment industries
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Tóth, István János
Starting date 2004-01-01
Closing date 2010-04-30
Funding (in million HUF) 3.120
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az ágazati innovációs és termelési rendszerek (ÁITR) fogalmát jól lehetett használni a három kiválasztott ágazat elemzésére. A kutatás rámutatott az ÁITR hiányosságaira is. Nem kap elég hangsúlyt a nemzeti innovációs rendszer (NIR) működése és a globalizáció. A dinamika eltérő típusai közötti megkülönböztetés – adott rendszeren belüli fejlődés és a rendszer szintű átalakulás – is hiányzik. A vizsgált ágazatokban zajló KFI folyamatok intenzitása és céljai között fontos eltérések vannak. A távközlési berendezésgyártók esetében a legélénkebb az új termék fejlesztése. A járműipari vállalatok többsége máshol fejlesztett termékeket vezet be, de élénk a gyártásfejlesztési tevékenység is, az elektronikai ágazatban pedig ez utóbbi a legjelentősebb. A vállalatok és az egyetemek, kutatóintézetek közötti együttműködés formáit, valamint a külföldi tulajdonú vállalatok KFI stratégiáját is típusokba sorolta a kutatás, ami hasznos kiindulópont a szakpolitikai eszközök tervezésekor. A vállalatok KFI tevékenységét befolyásoló szakpolitikai döntési rendszert és az innováció keretfeltételeit is részletesen elemezte a kutatás, és megállapította, hogy nem lehet néhány jól megválasztott TTI-politikai intézkedéssel gyorsan, gyökeresen javítani a NIR teljesítményét. Az innovációra ható tényezők együttes figyelembevételével a stratégiaalkotás, a szakpolitikai eszközök tervezése és alkalmazása során egyaránt lényeges változások szükségesek. A zárójelentés részletesebb ajánlásokat is tartalmaz.
Results in English
The notion of sectoral innovation and production systems (SIPS) has proved to be a useful tool to analyse the three selected sectors. Some important factors are missing from this term, however: the features of the national innovation system, as well as globalisation. Different types of dynamics – evolution in a given system vs. transition to another system – should also be identified. Major differences have been observed concerning the intensity and goals of RTDI processes: developing new products is the most important innovation activity in telecom equipment manufacturing; automotive firms mainly introduce products developed elsewhere and improve their production processes themselves; while electronics firms focus on the latter. A tentative taxonomy of industry-academia co-operation and RTDI strategies of foreign companies is offered to guide policy measures. STI policy measures and framework conditions do influence firms’ innovation performance to a large extent, and thus these macro level factors have also been analysed in detail. On that basis, there seems to be no ‘panacea’ or a ‘simple, quick fix’ to improve RTDI performance by introducing 2-3 new STI policy measures. On the contrary, substantial efforts are needed, based on a comprehensive approach, both at a level of strategy making processes, and at the level of policy design and implementation. The final report offers detailed policy conclusions and identifies questions for further research.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46880
Decision
Yes

 

List of publications

 
Havas Attila: Magyar paradoxon? A gyenge innovációs teljesítmény lehetséges okai, Külgazdaság, Vol. LIII, No. 9-10, pp. 74-112, 2009
Havas Attila: Knowledge-intensive Activities vs. High-tech Sectors: Traps and learning options for Central European policy-makers, K. Piech, S. Radosevic (eds): The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries, Basingstoke: Palgrave, pp. 259-279, 2006
Havas Attila: A vállalatok és a közfinanszírozású kutatóhelyek K+F és innovációs együttműködése Magyarországon, Felsőoktatási Műhely, Vol. IV, No. 4, pp. 57-72, 2010
Havas Attila: A Hungarian paradox? Poor innovation performance in spite of a broad set of STI policy measures, Triple Helix 9th International Conference, “Silicon Valley: Global Model or Unique Anomaly?”, Stanford University, 11-14 July 2011, 2011
Havas Attila: Size, Ownership and Sector: Sources of heterogeneity in firms’ innovation activities, DIME Final Conference, Maastricht, 6-8 April 2011, 2011
Havas Attila: Innovation Strategies of Hungarian Automotive Suppliers, 19th International GERPISA Colloquium, "Is the Second Automobile Revolution on the Way?", 2011
Havas Attila: Diversity in Firms' Innovation Strategies and Activities, Magyar Közgazdasági Egyesület Konferencia, 2010
Havas Attila: Broad Set of STI Policy Measures – Poor Innovation Performance, Europe-Latin America Conference on Science and Innovation Policy, Mexico City, September 24-26, 2008
Havas Attila: The Interplay between Innovation and Production Systems at Various Levels: The case of the Hungarian automotive industry, GLOBELICS 2007, Saratov, 20-22 September, 2007
Havas Attila: Buyer-Supplier Relationships in the Hungarian Automotive Industry and Prospects for Suppliers: Changes in the institutional framework and strategic responses, 12th GERPISA International Colloquium on Analyzing the Variety of Capitalism and the Diversity of Productive Models, 2004
Havas Attila: Innovation, Knowledge and the Lisbon Strategy, 13th GERPISA International Colloquium, Paris, 16-17 June 2005, 2005
Havas Attila: Innovation Systems and Firm Behaviour in CEE Countries, Centre d’analyse stratégique, 2010
Havas Attila: Entry Strategies of MNCs and their Interactions with Local Firms in Hungary, Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy, 13-15 October 2005, Chios, Greece, 2005
Havas Attila: Local, Regional and Global Aspects of SSIP: The case of the Hungarian automotive industry, The new international division of labour?, Krakow, 15-17 February, 2007
Havas Attila: Central Europe as an Emerging Automotive Space, Cursos de veranos, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2004
Havas Attila: Strategic Moves of MNCs and their Impacts on Local Learning and RTDI Capabilities: Traps and opportunities for Central European countries, UNCTAD Seminar on FDI in tradable services in Central and Eastern Europe, 2004
Havas Attila: A távközlési ipar ágazati innovációs és termelési rendszere: Az innováció gazdaságtanának új fogalma egy (ismét) átalakuló ágazat példáján, Közép-Kelet-Európa az Európai Kutatási Térségben, 2004
Havas Attila: The International Aspects of Sectoral and National Systems of Innovation in Small, Open Economies, 4th International Workshop on Transition and Enterprise Restructuring in Eastern Europe, 2004
Havas Attila: Lehet-e húzóágazat a ...ipar? Egyik sem – és bármelyik! Tisztázatlan fogalmak, gazdaságpolitikai csapdák, „Innovációs Tavasz”, 2005. március 1., NKTH, Budapest, www.nkth.gov.hu, 2005
Havas Attila: MNCs: Impacts on Local Learning and RTDI Capabilities, Globalisation of R&D: The policy dimension, PRIME Network of Excellence Workshop, 24-25 May 2005, Vienna, www.prime-noe.org, 2005
Havas Attila: Innovation and competitiveness: Firms, networks, Sectoral Systems of Innovation and Production, 4th Industrial Engineering Conference, Tehran, 11-12 December, 2005

 

Events of the project

 
2011-12-21 08:56:01
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »