Analysis of the compatitiveness and the subsidy demand of the Hungarian agricultural enterprises on the base of the FADN database  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46881
Type F
Principal investigator Keszthelyi, Szilárd
Title in Hungarian A magyar agrárvállalkozások versenyképességének és támogatási igényeinek vizsgálata a tesztüzemi rendszer adatai alapján
Title in English Analysis of the compatitiveness and the subsidy demand of the Hungarian agricultural enterprises on the base of the FADN database
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Agrárpolitikai Tanszék (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Keszthelyi, Krisztián
Pesti, Csaba
Tóth, Tamás
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 1.746
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk fő célkitűzése az volt, hogy az Agrárgazdasági Kutató Intézet által működtetett, Magyar Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat (angolul: Farm Accountancy Data Network, FADN), adatai alapján olyan gazdasági, üzemszerkezeti összefüggéseket tárjunk fel, melynek révén az üzemek közti különbségeket, a jövedelemképződést befolyásoló tényezőket jobban meg lehet ismerni. A kutatás során vizsgáltuk, hogy milyen regionális különbségek vannak a magyar mezőgazdasági vállalkozások között. Kutatásunk megmutatta, hogy nemcsak a régiók között, hanem régiókon belül is jelentős hatékonyságbeli különbségek vannak. Az 1 ha jutó termelési érték és költségek tekintetében a Dél- és Észak-Alföld, valamint a Dél-Dunántúl tekinthető homogénnek. A kapott támogatások üzemméretekkel együtt történő vizsgálata azt mutatta meg, hogy az üzemméret relatív és abszolút értelemben egyértelműen befolyásolja a fizetett adók és a pénzügyi támogatások mértékét, vagyis a magyar támogatás politika nem méretfüggetlen elsősorban információs okok miatt. A kutatást alapvetően a magyar tesztüzemi adatbázisra alapoztuk, de a nemzetközi kitekintés érdekében az Európai Bizottság FADN adatbázisát is elemeztük.
Results in English
The aim of the research was to analyse the structural and financial differecies and the main factors of income and subsidy disparities among the agricultural enterprises on the basis of FADN data. The results of the regional analysis showed that there are many regional disparities among the agricultures of Hungary’s seven statistical regions and there are a lot of disparities also inside of the regions. From the point of production value and costs per ha the Hungarian Flatland is rather homogenous, both the southern and the northern part. On the basis of the most indices South-Transdanubia is also a homogenous area. The analysis of the relationship between farm size and subsidies led to the conclusion that farm size influences significantly the amount of taxes paid and financial support used in relative and absolute terms; in other words, due to direct and indirect regulations, Hungarian subsidy policy cannot be considered as size independent due to informational barriers. The results of the research were utilized in an agricultural information technology project and in a government project related to agricultural investment subsidies.
Full text http://real.mtak.hu/1613/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Keszthelyi Krisztián – Németh Péter – Pesti Csaba: Analysis of Hungarian agricultural subsidies on the basis of FADN database, XIth Congress of European Assosiation of Agricultural Economists, Copenhagen, Denmark, Conference CD: \EAAE poster papers\ss8_981_nemeth.pdf, 2005
Keszthelyi Krisztián – Németh Péter – Pesti Csaba: Hungarian Agricultural Subsidies and Competitiveness on the Basis of FADN Database, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. VII. No. 6. Warszawa - Poznan 2005 ISSN 1508-3535 pp. 52-57, 2005
Keszthelyi Krisztián – Németh Péter – Pesti Csaba: Tendenciák a magyar agrártámogatások felhasználásában 2003-ban, MIAÚ - MAGYAR INTERNETES AGRÁRINFORMATIKAI ÚJSÁG, No. 83. - 2005. augusztus, ISSN 1419-1652, 2005
Keszthelyi, Krisztián – Pesti, Csaba – Tóth, Tamás: Regional comparison of farms on the basis of the FADN database, Gazdálkodás 8. számú különkiadás XLVIII. évfolyam, 2004., HU ISSN 0046-5518, 2004
Pesti Csaba: A szántóföldi növénytermesztő gazdaságok termelési hatékonyságának területi össefüggései Magyarországon, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Informatika, Nemzetközi konferencia előadás, 2007
Keszthelyi Krisztián: MAGYAR AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK VERSENYHELYZETE AZ ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZEREK SZEMPONTJÁBÓL, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Informatika Nemzetközi Konferencia, 2007
Keszthelyi Krisztián - Tóth Tamás: MAGYAR AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉNEK ÉRTÉKELÉSE UNIÓS ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Informatika Nemzetközi Konferencia, 2007
Back »