Regionális klaszterek versenyképessége az élelmiszergazdaságban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46882
típus K
Vezető kutató Tóth József
magyar cím Regionális klaszterek versenyképessége az élelmiszergazdaságban
Angol cím Competitiveness of regional clusters in the agriculture and food industry
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Fertő Imre
Mizik Tamás
Módos Gyula
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.708
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az ágazati klaszterek kialakulása mindenek előtt ott figyelhető meg, ahol a termékek/szolgáltatások nem csupán egy szűkebb térséghez, régióhoz kötődnek. Ezekben az ágazatokban a globális verseny szinte kikényszeríti az egy adott régióban működő vállalkozások és intézmények kooperációját. A hazai borvidékek jellegzetesen ilyen feltételek közepette kezdik magukra ölteni a klaszter-működés sajátosságait. A kutatás során a sikeres működés meghatározó karaktereit tártuk fel a 22 hazai borvidékre vonatkozóan. A részletes zárójelentésben az empirikus felmérésre alapozva jellemeztük a működést. Összegző megállapításként megfogalmazhatjuk, hogy a hazai borágazatra jellemző a klaszter alapú gazdasági szerveződés. Ennek jeleként értékelhetjük az ágazat igényeit kiszolgáló speciális tudás megteremtésének, használatának és terjedésének a kérdőív alapján jellemzett számszerű tulajdonságait. Alapvető igény fogalmazódik meg a piacszereplőkben ennek a tudásnak az ismeretére és hasznosítására, illetve természetesnek tűnik a közös tudás megosztásának igénye és gyakorlata is. Ugyanakkor részben a fizikai infrastruktúra viszonylagos fejletlensége, továbbá a speciális kutatóhelyek eredményeinek alacsony hasznosítása arra utal, hogy az ágazat fejlettségi szintjét tekintve leginkább a neofordista-tudásalkalmazó kategória képét mutatja fel. Ebben az értelmezésben egy-egy borvidék, mint alapvetően tényezőellátottságra épülő regionális klaszter akkor tud sikeressé válni, ha az ágazatban teremtődő speciális tudást minél szélesebb körben és minél erőteljesebben kombinálja egy folyamatos innovációs fejlesztéssel.
kutatási eredmények (angolul)
Formation of sectoral clusters can be first of all observed where the products/services in the region are tradable ones. In these industries the global competition makes the cooperation between the firms and institutions inevitable. The home wine-regions typically in such circumstances are starting to behave like clusters. During the research we revealed the determining characters of successful operation with regard to the 22 wine regions in Hungary. Based on the empirical appraisal in the detailed final report we had been characterizing the functioning of the regions. As a summarizing statement we can conclude that the home wine sector is cluster-based economic organization. Some of the signs which show this feature of the regions are: creation, use and dissemination of specific knowledge serving for the sector which has been illustrated by the results of the survey. There is also basic need among the market players for knowing and utilizing this specific knowledge as well as for sharing it with each other. At the same time – partly because of relative underdevelopment of physical infrastructure and low level in utilizing the research results – the development level of the sector can be regarded as a neofordist-knowledge applier one. In this context a wine-region – as regional cluster relying on factor-endowment – can only become successful if it combines the created specific knowledge with continuous innovation development in the possible largest scale.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46882
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth József: Működési versenyképesség és hajtóerői a hazai húsiparban, Közgazdasági Szemle, LII. Évfolyam, 2005. július-augusztus, 743-762.o., 2005
Tóth József: Operational Competitiveness and its Driving Forces in the Hungarian Meat Sector, NJF Seminar no. 381 Helsinki, Finnland, 24-25 Nov 2005, 2005
Fertő Imre - Bakucs Lajos Zoltán: Macroeconomic Effects on Agriculture, Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Providence, USA, július 23-28,, 2005
Fertő Imre: Megnyilvánuló komparatív előnyök a magyar mezőgazdaságban: kaotikus vagy koherens szerkezet?, Competitio, Vol. 4. (2) pp. 59-82, 2005
Popovics Péter András – Tóth József: Az ártranszmisszió és az árak aszimmetrikus alakulása Magyarország tejvertikumában, Közgazdasági Szemle Vol. 53. (4) pp. 349-364 (2006), 2006
Fertő Imre: Vertikálisan és horizontálisan differenciált ágazaton belüli kereskedelem az Európai Unió tejpiacán, Közgazdasági Szemle Vol. 53. (6) pp. 526-539 (2006), 2006
Tóth József: Az agrárgazdasági kutatások hatékonysága, MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-közgazdasági Bizottság 2007. június 7, 2007
Fogarasi József – Tóth József: A magyar gabonafélék működési versenyképessége, Gazdálkodás, XLVIII. évf. 6. sz. (11-20 o.), 2004
Szűcs István – Farkasné Fekete Mária (szerk.): Hatékonyság a mezőgazdaságban, Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, 2008
Tóth József: Koordinációs terek és működésük a hazai élelmiszergazdaságban, Habilitációs tézisek, Debreceni Egyetem, 2008
Tóth József: Piac, Vállalat, Klaszter (Elméleti megfontolások a klaszter kérdőív kapcsán), AVA2 Konferencia, Debrecen, 2007. március 20-21., 2007
Esse Bálint - Tóth József: Klaszterek, Gödöllői Tudományos Napok, 2006
Esse Bálint: Klastre a mo¾ná bariéra ich vzniku, Sborník abstraktu z evropské védécké konference doktorandu , ISBN 80-7302-107-2, Brno, Chech Republic, 2006
Esse Bálint: A társadalmi tőke helye a klaszterelméletben, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos napok 2006, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2006
Strén Bertalan – Tóth József: A magyarországi gabonaágazat helyzetének bemutatása, Élelmezési Ipar, LVIII. évf., 11. sz. 341-346.o., 2004
Esse Bálint: A klaszterelmélet intézményi megközelítése, „VERSENY ÉLESBEN” Európa-napi Konferencia, Mosonmagyaróvár, 2005
Tóth József – Strén Bertalan: Klaszterek, gazdaságfejlesztés és versenyelőnyök, AVA2 Konferencia, Debrecen, 2005. április 7-8., Elektronikus kiadvány, 2005
Strén Bertalan - Tóth József: Együttműködés a Dél-Alföldi Régióban, Élelmezési Ipar, LIX. évf., 2005. 1. sz. 21-25.o., 2005

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 14:58:56
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: 2022_VÁLLALKOZÁS ÉS INNOVÁCIÓ INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-12 13:34:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalkozásfejlesztési Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »