A mezőgazdaság versenyképességének összetevői.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46885
típus K
Vezető kutató Módos Gyula
magyar cím A mezőgazdaság versenyképességének összetevői.
Angol cím Components of competitíveness of the agrikulture.
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely VÁLLALKOZÁS ÉS INNOVÁCIÓ INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Csáki Csaba
Forgács Csaba
Harsányi Gábor
Kopasz Mihály
Mizik Tamás
Molnár Attila
Nagy András
Tóth József
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.708
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás ötödik évében a kutatási folyamat logikai modellje teljes egészében kiépült. A logikai modell adja meg a zárójelentés struktúráját is. Ezek mentén, öt területen értünk el jelentős eredményeket. 1. Sikerült a versenyképesség és hatékonyság közötti kapcsolat elméleti megalapozása, amelyet kiterjesztettünk az innovációra és a műszaki fejlesztésre is. 2. A versenyképesség vállalati fogalmát kiterjesztettük társadalmi és környezeti elemekkel. A kérdőív segítségével definiáltuk a mezőgazdasági családi gazdaságok érdekeltségi rendszerét, amely a sikeresség, az életképesség ismérveihez kapcsolódik. 3. Ugyancsak kérdőív segítségével modulokba foglaltuk a mezőgazdaság versenyképességének összetevőit és a súlyszámok alapján meghatároztuk azok fontosságát. 4. A nemzetközi kereskedelem intenzitására épülő Balassa mutatók továbbfejlesztett változatai mellett a DRC három mutatójával és a CMS mutatóval egészítettük ki a módszertani bázist. 2008. évben frissítettük a számításokat 5. Megfogalmaztunk néhány tanulságot, számítási eredményeinket összehasonlítottuk a hagyományos módon számított eredményekkel.
kutatási eredmények (angolul)
In the fifth year of research, the logic model of the research process has totally been built. Theory – methodological arsenal – competitiveness calculations – creation of empirical background – drawn up conclusions. These five stages also give the structure of the final report. According to them, we have reached results in five main areas. 1.We have managed to support theoretically the relationship between competitiveness and efficiency, which we have extended to innovation and technological development as well. 2.We have completed the entrepreneurial aspect of the notion of competitiveness with social and environmental elements. We have defined – with the help of the survey – the interest system of agricultural family farms, which relates to criteria of success and viability. 3.With the help of the survey, we have created modules to classify the components of agricultural competitiveness and we have determined their significance by weight-numbers. 4.The methodological base was supplemented by three indices of DRC method, the CMS method and improved versions of Balassa indices built on intensity of international trade. We have actualised our calculations for 2008. 5.We have formulated some lessons and compared our results of calculations with traditional results of calculations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46885
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
dr. Módos Gyula: A versenyképesség és fenntarthatóság konfliktusai a mezőgazdaságban, Keszthelyi konferencia kiadvány, 2005
dr. Módos Gyula: A versenyképességhez kapcsolódó fogalmak fő meghatározása, és összefüggésének feltárása, Debreceni konferencia anyag kiadványa (AVA) ápr.7-8, 2005
Dr.Módos Gyula: A versenyképesség és fenntarthatóság összefüggései a mezőgazdaságban, Pécsi, regionális konferencia (május 2.), 2005
ISMÉTLÉS MIATT TÖRÖLVE! Dr.Módos Gyula: A versenyképesség és fenntarthatóság összefüggései a mezőgazdaságban, Pécsi, konferencia kiadvány, 2005
Dr. Módos Gyula - Dr.Fogarasi József: Efficiency of Hungarian Agricultural Production in the Process of EU Integration, Kolozsvári, konferencia kiadvány, 2005
dr. Módos Gyula: Innováció, verseny és műszaki fejlesztés az élelmiszerek termelésében, Keszthely, szept. 21-22., 2006
dr. Módos Gyula: Versenyképesség és hatékonyság összefüggései, Gyöngyösi (2006. márc.28-29).konferencia kiadvány, 2006
dr. Módos Gyula: Relationships between competitiveness and effectiveness, Nyitra, Nemz. Tud Napok, 2006. máj. 16-17.), 2006
dr. Módos Gyula: Innováció az élelmiszertermelésben., GMI Gazdasági Tükörkép Magazin 2006. június., 2006
dr. Módos Gyula: Sikeresség és versenyképesség a termelők szemszögéből. AVA3 konferencia, Debrecen, Agrárgazgadaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika, 2007
dr. Módos Gyula: A versenyképességet és sikerességet befolyásoló tényezők rendszerezése, Georgikon Napok, Keszthely, 2007
dr. Módos Gyula: Conflict between sustainability and competitiveness in agriculture, Kolozsvár, 2007
Dr. Módos Gyula - Dr.Mizik Tamás - Dr.Kopasz Mihály: Future competitiveness in the worlds' regions and Sustainable Hungarian solution, Nitra, May 28-30,, 2008
Jámbor A. - Módos Gy. - Tóth J.: Hazai és nemzetközi versenyképességi számítások, Hatékonyság a mezőgazdaságban (szerk: Szűcs I.- Farkasné Fekete M.) Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 237-256, 2008
Módos Gy - Jámbor A.: Ár-versenyképesség a magyar gabonapiacon, Gyöngyös, XI.Nemzetközi Tudományos Napok március 27-28., 2008

 

Projekt eseményei

 
2020-02-12 13:33:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalkozásfejlesztési Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »