Neogén mészalkáli vulkanizmus és hidrotermális tevékenység tér-időbeli rekonstrukciója a Nyugati- és Keleti-Kárpátok átmeneti zónájában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46886
típus K
Vezető kutató Pécskay Zoltán
magyar cím Neogén mészalkáli vulkanizmus és hidrotermális tevékenység tér-időbeli rekonstrukciója a Nyugati- és Keleti-Kárpátok átmeneti zónájában
Angol cím Evolution of the Neogene calc-alkaline magmatic and hydrothermal activity in the cental part of the Carpathian Arc
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Izotópklimatológiai Laboratórium (Atommagkutató Intézet)
résztvevők Molnár Ferenc
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.927
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink fő területei a Tokaji hegység, továbbá Szlovákiában a Szalánci és a Vihorlát hegységek voltak. Eredményeinket a szlovákiai kollégákkal történő együttműködéseinken kívül az Okayamai Egyetem (Japán) K-Ar laboratóriumával, a Freibergi Egyetem vulkanológusaival és a Zágrábi egyetem munkatársaival kialakított kapcsolatok segítségével értük el. A Tokaji hegységben a Szerencsi dombság, a pálházai perlitvonulat, a füzérradványi illitelőfordulás specifikumait (a hidrotermális és vulkáni folyamatok kapcsolatát, a magmás tevékenység vulkanológiai jellemzőit), továbbá a riolitos vulkanizmus tér-időbeli lefolyását és geokémiai jellegeit vizsgáltuk. Megállapítottuk a pálházai perlit 13.5 millió éves, a füzérradványi illit 11.89 millió éves korát. A Szerencsi dombság hidrotermális zónái 11 millió év körüli nagyméretű hidrotermás rendszer részeiként értelmezhetők, de e zónák jelentős vertikális tektonikai átmozgatás révén kerültek a mai helyzetükbe. A riolitos vulkanimus radiometrikus koradatai és geokémiai jellegei között összefüggést mutattunk ki. A Szalánci hegység fő vulkáni kitörései 10.8 és 13.5 millió év között mentek végbe, ezen belül a hidrotermális események fő időszaka 11.4 millió évesnek bizonyult. Fluidzárvány vizsgálatokkal meghatároztuk az egyik fő kitörési centrum lepusztulási mélységét (700-800m) amely jóval meghaladja a Tokaji hegység általános eróziós szintjét (0-500m). A Vihorlát-hegység mészalkáli vulkanizmusára 9.2-12.6 millió éves kort határoztunk meg.
kutatási eredmények (angolul)
The major areas of our research were the Tokaj Mts., as well as The Slanské and Vihorlat Mts. in Slovakia. Our results have been achieved by international cooperations (Okayama University, Freiberg University, Zagren University, Geological Survey of Slovakia). We have studied spatial-temporal evolution and geochemical characteristics of the rhyolite volcanism, as well as specifications (reletionships of volcanism and hydrothermal activity, volcanological features) of the Szerencs Hills area, the perlite field at Pálháza and illite dposit at Füzérradvány. We determined the 13.5 Ma age of perlite (Pálháza) and 11.89 Ma age of illite (Füzérradvány). The hydrothermal zones of the Szerencs Hills are parts of a large scale hydrothermal field developped at about 11 Ma, but the various parts were emplaced into their recent positions by significant vertical movements. We have shown correlation between the radiometric ages and geochemical characteristics of rhyolite volcanism. The major volcanic eruptions of the Slanské Mts. have taken place between 10.8 and 13.5 Ma and the characteristic period of hydrothermalism was at around 11.4 Ma. On the basis of fluid inclusions studies we have determined the erosion depth of one of the eruption centre (700-800m) which is much deeper than the general erosion level in the Tokaj Mts. (0-500m). The calc-alkaline volcanism in the Vihorlat Mts. occured between 9.2 and 12.6 Ma.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1615/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Molnár, F.: Tertiary volcanism and related metallogeny in the Carpathian-Pannonian region, Aristotle University of Thessaloniki, meghívott előadás, 2006
Kiss P., Molnár F., Gméling K., Pécskay Z.: Contribution to the understanding of the acidic volcanism and its relationship to large scale hydrothermal processes on the basis of new geochemical and K-Ar data in the Tokaj Mts., ESF/LESC Exploratory Workshop Abstracts, 24-25 p., 2007
Pécskay Z.: Space and time distribution of Neogene calk-alkaline volcanic rocks in the Carpathian-Pannonian region, Okayama, meghívott előadás, 2005
Molnár F.: Ore deposits in relation to the Tertiary volcanism of the Carpathians, Okayama, meghívott előadás, 2005
Molnár F.: Genetic model for the low sulphidation type epithermal systems of the Tokaj Mts., NE-Hungary, Mineralia Slovaca 37, 340-343, 2005
Pécskay Z., Kaliciak M., Konecny V., Lexa J., Zec B.: Timing of volcanic activity in the Vihorlatské vrchy mountain range, Eastern Slovakia, Mineralia Slovaca 37, 483p., 2005
Pécskay Z., Molnár F., Zelenka T., Itaya T.: K-Ar ages for the formation of illite deposit at the Korom Hill, Tokaj Mts., Hungary, Mineralia Slovaca 37, 484p., 2005
Gméling, K., Pécskay, Z., Simonits, A., Panczyk, E.: Variation of boron content through time and space in Miocene volcanic rocks of the Tokaj Mts., Hungary, NECAM, 2006, Book of Abstracts, 12, 2006
Németh, K., Pécskay, Z., Martin, U., Gméling, K., Molnár, F., Cronin, S.: Peperites and sift sediment deformation textures of a shallow subaqueous Miocene rhyolitic cryptodome and dyke complex, Pálháza, Hungary, LASI II, 36-38, 2006
Pécskay Z et al.: Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian Arc and Intra-Carpathian area, Geologica Carpathica, 57, 511-530, 2006
Pécskay, Z., Molnár, F., Itaya, T., Zelenka, T.: Geology and K-Ar geochronology of illite from the clay deposit at Füzérradvány, Tokaj Mts., Hungary, Acta Miner. Petr., 46, 2006
Gméling K., Harangi Sz., Pécskay Z., Simonits A.: Inferences for the style of subduction in the Carpathian-Pannonian region based on boron signatures., Geochimica et Cosmochimica Acta, Supplement Goldschmidt Conference Abstracts, 2007
Molnár F.: Styles of hydrothermal systems and ore deposits in terrestrial intermediate-acidic volcanic terrains, ESF/LESC Exploratory Workshop Abstracts, 16-18p., 2007
Németh K., Pécskay Z., Martin U., Gméling K., Molnár F., Cronin F.: Peperites and soft sediment deformation textures of shallow subaqueous Miocene rhyolitic cryptodome and dyke complex, Pálháza, Hungary, Geol. Soc. London Spec. Publ. (in press), 2007
vissza »