Historical Sources and Literature of the Hungarian Uniforme; (18th-19th c.)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46906
Type K
Principal investigator Ságvári, György
Title in Hungarian A magyar uniformistörténet forrásai és irodalma (18-19. század)
Title in English Historical Sources and Literature of the Hungarian Uniforme; (18th-19th c.)
Panel History
Department or equivalent HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Participants Kincses, Katalin Mária
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 6.285
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
• A kutatás elsődleges célja a magyar uniformis-történet 18-19. századi forrásainak és irodalmának gyűjtése, tematikus rendszerezése, és az összegyűjtött anyag nyilvános kutatási lehetőségének megteremtése volt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum keretei között. A főleg külföldi levéltárakból összegyűjtött iratmásolatokat a Hadtörténelmi Levéltárban, az egyéb képi és szöveges kópiákat a Hadtörténeti Múzeum Adattárában helyeztük el. Az anyag kutatható. Az elért eredményeknek tudományos publicitást teremtettünk: felléptünk konferencia előadássokkal, beszámolót tartottunk a kutatásról szakmai közegnek, témába vágó tanulmányokat jelentettünk meg szakfolyóiratokban, kötetekben. Elkészült a vállalt 18-20. századi magyar uniformistörténeti monográfia kézirata, amelyből a közeljövőben két kötet (2009 szeptember – Militaria-Verlag, Wien; illetve 2010 május – Kossuth Könyvkiadó, Budapest) jelenik meg. (Lásd a tudományos közlemények jegyzékében.) Mindkét kötet a kutatási eredmények hozadéka.
Results in English
1. The primary aim of the research was the collection and thematic organization of the sources and literature of the 18-19th century Hungarian uniform history. Public research opportunities were provided in the frame of Institute and Museum of Military History. Copies of documents acquired mainly from foreign archives were stored in the Archive of Military History, while other image and text copies were deposited in the Data Collection of Museum of Military History. The materials are researcheable and we have provided satisfactory publicity to our results: conference lectures and reports to professional audiences were held and we also published several articles in journals and chapters in books. The typescript of the monography on the 18-20th century Hungarian uniform history was completed and will be published in two books (in September 2009 by Militaria-Verlag, Wien and in May 2010 by Kossuth Könyvkiadó, Budapest). Both books are the outputs of the research results.
Full text http://real.mtak.hu/1621/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ságvári György: Bocskai fejedelem és a Bocskai-viselet, Bocskai és kora... Martin Opitz kiadó, Budapest, 2005. 83-100 pp, 2005
Ságvári György: Pénz, ingóságok, ezredvagyon. A kuruc hadsereg mind gazdálkodó szervezet, Hausner Gábor (szerk.) Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum, Budapest, 2005. 615 - 629 pp., 2005
Ságvári György: Gombolás variációk a katonaruhán a 18 - 19. században, Ethnográfia, 2006 december, 2006
Ságvári György: Magyar huszáruniformis a 18. században, ''A hadi történetírás kútfeje minden hadtudománynak.'' Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. PolgArt Könyvkiadó 2006, 2006
Ságvári György: A honvédegyenruha születése, 1869, Hadtörténelmi Közlemények 2009/1 szám, 2009
Ságvári György: A kuruc hadsereg és a Regulementum Universale - hadszervezés és hadellátás Ónod után,, Hadtörténelmi Közlemények 2008/1, 2008
Ságvári György: Katonák magyar nyelvű végrendeletei a 18. századból a bécsi hadilevéltárban, közlésre elfogadva, 2009
Ságvári György: Kuruc katonai reprezentáció. Hadszervezet és viselet, közlésre elfogadva, 2009
Ságvári György: A Magyar királyi honvédség és egyenruházata 1868-1918 (A könyv angol és német nyelvű változatban is megjelenik), megjelenés alatt /MILITARIA-Verlag, 2009
Kincses Katalin Mária: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon, megjelenés alatt / Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, 2010
Ságvári György: Magyar hadiviselet - magyar uniformis, megjelenés alatt / Kossutk Kiadó, 2010
Back »