Basic of complex multifunctional optimalization in mining activity planning  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46909
Type K
Principal investigator Buócz, Zoltán
Title in Hungarian Komplex többcélú optimalizálás alapjai a bányászati tervezésben
Title in English Basic of complex multifunctional optimalization in mining activity planning
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Bányászat és Energia Intézet (University of Miskolc)
Participants Bohm, Balázs
Bőhm, József
Janositz, János
Szarka, Györgyi
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.090
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A külfejtéses bányászat számára dolgoztunk ki egy tervezési tematikát, amely több célt igyek-szik kielégíteni, ezek között kiemelt szerepet kapott a gazdasági értékelés mellett a környezeti hatások kezelése. A tervezési célrendszer elemei: igény-kielégítés szintje, minőségi követel-mények, gazdaságosság, környezeti hatások, biztonságtechnika, természeti veszélyek, ásványvagyonvédelem, fenntarthatóság, munkahelyi közérzet, az elfogadottság. A tervezési elvek, szempontok, vizsgálatok főleg a külfejtésekre, ezen belül a kavics- és homokbányákra vonatkoznak, mivel ezek termelése és száma hazánkba ma meghatározó. A tervezés a bányászat folyamatát a kutatástól a tájrendezésig fogja át, érinti a bányaművelési módokat, a mélyművelés alkalmazásának lehetőségét, a külfejtések típusait, a lefejtés irányí-tását, a technológiák közötti választási lehetőségeket, a bányák területfoglalását. A területek eltérő célú hasznosítása közötti választási lehetőségek egzaktabbá tétele érdekében javaslatot tettünk a területek komplex értékelésre. Ennek része a gazdasági externáliák internalizálása, valamint a műrevalósági értékelés kiterjesztése. Kiemelt témaként a meddőhányók és termék depók kiporzási jellemzőit vizsgáltuk és kidol-goztunk egy értékelési módszert a kiporzási hajlandóságra. Vízminőség mérést és adatgyűjtést végeztünk, a bányatavak termelés közbeni és utáni állapotának megítélése érdekében. Kocká-zat elemzéssel becslést végeztünk a tervezési hibák környezeti következményeire.
Results in English
A multipurpose design method was developed for the surface mining; its main elements are economic analysis and eliminating environmental impacts. The system of factors consists of the following: degree of satisfying demands, quality requirements, economic efficiency, environmental effects, mine safety, mine hazards, protecting mineral reserves, sustainability, general state of health at the workplaces and acceptance. The process that is laid down in the design begins with exploration and ends with country planning. Mining methods, types open pits, controlling extraction process, possibility of selecting the appropriate mining method and technology including underground extraction, furthermore land use are examined as well. In order to enable selection of the best way of land use a complex valuation method of land was developed. Turning economic externalities into internalities and extending mine valuation method enable consideration of external effects. A main area of the research was examination of the characteristics of aerial erosion of dumped mine waste, and a valuation method was developed for estimating inclination of mine wastes to dusting. The team measured the water quality and they collected data to check the condition of sand and gravel mining ponds during production and after abandoning the mine. They prepared a risk analysis to estimate the environmental effects resulted from the faults of the design.
Full text http://real.mtak.hu/1623/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dr. Buócz Zoltán, Siposné Molnár Tímea: Környezeti teljesítmény mérése a bányaiparban, THE 12th SYMPOSIUM ON ANALYTICAL AND ENVIRONMENTAL, Szeged 2005. 09. 26. Page: 301-305, ISBN 963-219-675-9, 2005
Dr. Buócz Zoltán, Szarka Györgyi: Lejtős felületek kiporzási tulajdonságai, THE 12th SYMPOSIUM ON ANALYTICAL AND ENVIRONMENTAL, Szeged 2005. 09. 26. Page: 306-310, ISBN 963-219-675-9, 2005
Dr. Buócz Zoltán, Szarka Györgyi: Meddőhányók és zagytározók kiporzása és a védekezési lehetőségek, Geotechnika2005 konferencia, Ráckeve 2005 október 18-20, 2005
Dr. Buócz Zoltán, Siposné Molnár Tímea: Evaluation of environmental performance in mining, Geotechnika2005 nemzetközi konferencia, Ráckeve 2005. október 20., 2005
Siposné Molnár Tímea, Bőhm Balázs: Környezeti teljesítményértékelés, XI. Nemzetközi környezetvédelmi konferencia, Mezőtúr 2005. július 6-8, p13, 2005
Dr. Buócz Zoltán, Gál Orsolya: A hosszútávú ásványvagyongazdálkodás néhány kérdéséről, MicroCad Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2006. III. 16-17 , A szekcio, pp. 7-14, 2006
Dr. Buócz Zoltán, Dr. Bohus Géza: Egy lakott településhez közeli kőbányában végzett robbantások szeizmikus hatásainak vizsgálata, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. Kötet, Miskolc, 2006. pp. 63-76, ISSN 1417-5398, 2006
Dr. Buócz Zoltán, Molnár Tímea: Environmental Performance Assessment in Mining, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. Kötet, Miskolc, 2006. pp. 83-94, ISSN 1417-5398, 2006
Dr. Buócz Zoltán, Gál Orsolya: Az ásványvagyongazdálkodás kérdései a hosszútávú előretekintések fényében, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. Kötet, Miskolc, 2006. pp. 95-112, ISSN 1417-5398, 2006
SzarkaGyörgyi: Lignittüzelésű erőmű égéstermékeinek kiporzás vizsgálata, MicroCAD 2006 International Scientific Conference, Miskolc, C szekció pp. 107-116., 2006
Dr. Buócz Zoltán, Dr. Janositz János, SzarkaGyörgyi, Bőhm Szilvia, Gál Orsolya: A hazai kavicsbányászatban alkalmazott jövesztéstechnológiák, (www.konferenciairoda.hu), öf: Geotechnika 2006, kiadvány, 2006
Dr. Buócz Zoltán, SzarkaGyörgyi: Dusting Investigation of Deposited Slag-Scale-Rea Gypsum Materials, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat 68. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006 pp.113-118 ISSN 1417-5398, 2006
Dr. Buócz Zoltán, Dr. Janositz János, SzarkaGyörgyi, Bőhm Szilvia, Gál Orsolya: 8. Investigation of the possibilitz of cleaner technology and refinement in ballast-digging based on risk theory, 8th International Symposium Continuous Surface Mining, Aachen, 2006. szeptember 24-27. pp 503-510, 2006
Dr. Buócz Zoltán, Dr. Janositz János: On environmental risk from the aspect of systems theory, Geotechnika 2004. Konferencia, Strebske Pleso, Szlovákia, 2004. 09, 24-26. Kiadvány pp. 207-211. (ISBN 80-8073-151-9), 2004
Dr. Buócz Zoltán: A gazdasági szabályozás egy lehetősége a kavics-és homokbányászat környezeti hatásainak csökkentése érdekében, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. Kötet, pp. 75-82, ISSN 1417-5398, 2004
Dr. Buócz Zoltán, Bőhm Balázs: Néhány szempont a kavicsbányászati technológiák kiválasztásához, MicroCad Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2007. III. 22-23, A szekció, pp. 17-23, 2007
Dr. Buócz Zoltán, Szarka Györgyi: Egyes anyagok kiporzási értékeinek előrejelzése regressziós vizsgálatok alapján, MicroCad Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2007. III. 22-23, A szekció, pp. 25-31, 2007
Szarka Györgyi: Meddőhányók és zagytározók kihordási tulajdonságainak vizsgálata különös tekintettel a rekultivációra, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Mikoviny Sámuel Doktori Iskola, 2007
Back »