Csoporttechnológia-alapú tervezés és ütemezés támogatása diszkrét matematikai modellekkel és módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46913
típus K
Vezető kutató Tóth Tibor
magyar cím Csoporttechnológia-alapú tervezés és ütemezés támogatása diszkrét matematikai modellekkel és módszerekkel
Angol cím Supporting of the Group Technolgy Based Design, Planning and Scheduling by Means of Discrete Mathematical Models and Methods
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Alkalmazott Informatikai Tanszék (Miskolci Egyetem)
résztvevők Bákai Tamás
Hornyák Olivér
Kulcsár Gyula
Nehéz Károly
Radeleczki Sándor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.564
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási témában – a kitűzött célokkal összhangban – négy területen értünk el eredményeket. A választási feladatok területén a csoporttechnológia-alapú gyártócellák kialakításához egy új matematikai módszert dolgoztunk ki, amely a fogalomhálók dinamikusan fejlődő új területéhez kapcsolódik. Az eljáráshoz szoftver is készült, amelyet irodalmi összehasonlítás alapján sikeresen teszteltünk. A termelési, illetve gyártási feladatok csoportos ütemezéséhez kapcsolódóan főként a rugalmas és igény szerinti tömeggyártás igényeit is támogatni képes, kiterjesztett ütemezési modell és szoftver kifejlesztésére törekedtünk. A munkadarabok csoportjainak diszkrét ismérvek alapján való kialakítása terén elért új eredmények a fogalomhálók elméletének továbbfejlesztését jelentik a kutatócsoport által bevezetett ún. dobozhálók tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek feltárásával. Az intenzitás alapú optimalizálási feladatok csoporttechnológiai környezetben való kitűzése és megoldása szükségessé tette, hogy kidolgozzuk a diszkrét termelési folyamatok intenzitás-alapú modellezésének és optimalizálásának egységes elméleti alapjait az ún. termelési háromszög modell felhasználásával. Az elért eredmények teljes mértékben általánosíthatók csoporttechnológiai környezetre, mivel az átlagos intenzitás fogalma éppen a mindenkori csoport reprezentásához rendelhető hozzá a termelés ill. gyártás különböző hierarchiai szintjein. A kutatási témához két PhD értekezés és számos publikáció kapcsolódik.
kutatási eredmények (angolul)
In the research project, in accordance with the declared objectives, we obtained results in four fields. In the field of selection tasks we elaborated a new mathematical method suitable for creating Group Technology (GT) based manufacturing cells, which is connected with the new area of concept lattices developing dynamically. A software is also elaborated and successfully tested on the basis of literature. In connection with the grouped production tasks we concentrated our efforts to develop an extended scheduling model and software capable for supporting the demands of flexible and customized mass production. In the area of creating workpiece groups on the basis of discrete attributes we obtained new results by means of revealing the properties and application possibilities of so-called “box-lattices”. It means further developing the theory of concept lattices. In order to define and solve intensity (rate) based optimization tasks in GT environment, we elaborated the unified theoretical basics of intensity based discrete production processes by using the so-called “production triangle model”. The results obtained so far can be generalized to GT environment in full, because the concept of average intensity can be allocated to the representative member of the given group at the different hierarchy levels of production and manufacturing, respectively. Two PhD Theses before defending procedure directly and numerous publications are connected with the project.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1624/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth T; Erdélyi F; Radeleczki S.: Similarity Based Project Planning in the Field of the Production of Individual Machines, In: Proceedings of 37th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems. Digital enterprises, production networks, Budapest, Hungary: May 19-21, 2004. pp.225-230, 2004
Körtesi, P., Radeleczki, S. and Szilágyi, Sz.: Congruences and isotone maps on partially ordered sets., In: Math. Pannonica, 16/1 (2005), 39-55., 2005
Radeleczki, S. and Tóth, T.: Linear extensions of a weighted partially-ordered set. (közlésre előterjesztve), In: Production Systems and Information Engineering, Vol.5. (2008) Miskolc University Press), 2008
Körei, A. and Radeleczki, S.: Box Elements in a Concept Lattice, In: ICFCA2006, Dresden, Febr. 2006, pp.41-56., 2006
Körei, A.: Solving cell formation problems with concept lattices, In: Machine Engineering, Vol.5. No. 3/4, 37-46, 2005
Körei, A.: Different methods for solving cell formation problems, In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem, pp.98-103., 2005
Daróczy Gabriella: Fogalomhálók egy alkalmazásáról, In: ME Gépészémérnöki Kar, TDK dolgozat, 2005
Körei, A.: Csoporttechnológiai feladatok megoldási módszerei (diplomamunka), In: Széchenyi István Egyetem Győr, 2005
Erdélyi, F. and Tóth, T.: Decision Supporting of Production Planning and Control (PPC) by means of Rate-type State Variables on the Basis of Performance Indices of "Production Triangle", In: Proceedings of the TMCE 2006, April 18-22, Ljubljana, Slovenia, Edited by Horváth and Duhovnik, Eurotec, Vol.2. pp.797-812., 2006
Tóth, T., Körei A.: New Approaches in Solving Machine-Part Grouping Problems, In: Production Systems and Information Engineering, Vol.3, (2006), Miskolc University Press, pp.139-155., 2006
Körei, A., Tóth T.: Mathematical Methods in Solving Machine-Part Grouping Problems., In: Proceedings of 8th Int. Conf. MITIP2006, Budapest, 11-12. Sept. 2006, pp.409-414., 2006
Körei, A.: Fogalomhálók alkalmazása gyártócellák és alkatrészcsaládok meghatározására, In: GÉP, 2006. október, LVII. évf. 10. szám, pp.14-20., 2006
Körei, A.: The equality of te concept lattice and the box lattice corresponding to the same context, In: MicroCAD 2007. International Scientific Conference, Vol. G., Miskolc, 2007. pp.53-58., 2007
Tóth, T. and Erdélyi, F.: Systems Engineering: A New Approach to Complex IT-based Technological Systems in Engineering Education, In: Journal of Universal Computer Science, vol.12, no.9(2006), 1393-1414., 2006
Veres L.:: Fogalomhálók és maximális osztályozási fák., International Scientific Conference, microCAD 2006, University of Miskolc Section g., pp.101-107., 2006
Pöschel, R., Radeleczki, S.:: Endomorphisms of quasiorders and their quasiorder lattice,, Research report, Technische Universitat Dresden, 2006
Körei, A.:: Reducing Machine-part incidence matrix for cell formation, IFAC Workshop on Manufacturing, Modelling, Management and Control, Budapest,, 2007
Radeleczki, S.: Hálók és alkalmazásaik, Habilitációs füzet, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, 2007
Körei, A.:: Fogalomhálók alkalmazása osztályfelbontási problémákban, PhD értekezés, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, 2007
Erdélyi, F. and Tóth, T.: New Considerations for Modelling of Production Planning and Control in Customized Mass Production, MIM'07, Budapest, Preprints of IFAC Workshop on Manufacturing Modelling, Management and Control. November 14-16, 2007. pp.133-138., 2007
Tóth, T., Erdélyi, F. and Kulcsár, Gy.: Decision Supporting of Production Planning and Control by means of Key Production Performance Measuring Indicators, In: Proceedings of the TMCE 2008. April 21-25. Izmir, Turkey, Edited by I. Horváth and Z. Rusák, 2008
Foldes I; Radeleczki S.:: On interval decomposition lattices,, Discussiones Mathematicae, General Algebra and Applications 24: 95-114, 2004
vissza »