Rheological and surface properties of Agricultural materials  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46917
Type K
Principal investigator Fenyvesi, László
Title in Hungarian Mezőgazdasági anyagok rheológiája és felületi jellemzői
Title in English Rheological and surface properties of Agricultural materials
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Állattartás Gépesítése Főosztály (Hungarian Institute of Agricultural Engineering)
Participants Bellus, Zoltán
Borsa, Béla
Petróczki, Károly
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 10.062
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program célja a növények, termények és a termesztésben használt mezőgazdasági fóliák mechanikai, fizikai felületi jellemzőinek meghatározása volt. A kutatás eredményeként tisztáztuk a rheológiai tulajdonságokkal rendelkező növények felületének szilárdsági viselkedését a különböző terhelések (statikus, dinamikus, ismétlődő) és a biológiai állapotok függvényében. A mérésekhez berendezést építettünk. Modellt állítottunk fel a mezőgazdasági fóliák mechanikai jellemzésére, a környezeti hőmérsékleti, öregedési hatások figyelembevételével. A sérült növények gyógyulási folyamatának jellemzéséhez mérőberendezést és módszert fejlesztettünk. A növények alakjának felismerésére és jellemzésére matematikai modellt állítottunk fel. A növény felszíni reflexiós jellemzői és a biológiai tulajdonságok között kapcsolatokat tártunk fel. Az eredményeket a hiperspektrális távérzékelésben hasznosítottuk. A program keretében egy DSc dolgozat több fejezete, és egy PhD dolgozat készült.
Results in English
The goal of our research was to determine mechanical and physical attributes of plants’, crops’ and agricultural foils’ surface. As a result, rheological properties of the test plants have been clarified and static features of their surface have been determined in dependence of different stress conditions (static, dynamic and repeating) and their biological stage. Equipment has been developed for the experiments. A new model has been established for mechanical characterization of agricultural foils with respect on ambient temperature and aging. Technological improvement has been carried out to monitor damaged plants healing processes. A new mathematical model has been set to recognize and characterize plants’ shape. Relations between surface reflection and biological properties have been revealed. Results have been exploited in the hyperspectral remote sensing researches. In the frame of the project several chapters of a D.Sc. dissertation and a Ph.D. thesis have been made.
Full text http://real.mtak.hu/1627/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Borsa, B: A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése, XXIX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2005
Petróczki K: DyMaTest-új műszer a mezőgazdasági anyagok rheológiai vizsgálatához, XXIX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Az előadások és a konzultációs témák tartalmi összefoglalói, 2005
Fenyvesi L. � Kerekes B: Change of Tearing-force during drying of leafy crops, 14th International Drying Symposium Sao Paulo, Brazilia 22-25. August 2004. vol. B. pp. 1456-1460, 2004
Csatár A. – Bellus Z. – Csorba L: Talajtakaró fóliák transzmissziós és mechanikai tulajdonságainak alakulása az UV sugárzás hatására, MTA-AMB XXIX. Kutatási és fejlesztési tanácskozás, Gödöllő, 2005
Csatár A. – Bellus Z. – Csorba L: Mezőgazdasági tároló fóliák reológiai jellemzőinek változása a hőmérséklet függvényében, MTA-AMB XXIX. Kutatási és fejlesztési tanácskozás, Gödöllő, 2005
Csatár A. – Bellus Z. – Csorba L: Changing the rheological features of AG-BAG type packaging foil tubes depending on temperature, Mondial des Fournisseurs de l’Agrcculture de l’ Élevage, Paris, 2005
Borsa, B: A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése, XXIX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Az előadások és a konzultációs témák tartalmi összefoglalói, 2005
L.Fenyvesi – Szilvia Késmárki Galli: Marketing oriented technology development of vegetables production on arable-land Actual tasks on agricultural engineering, 33. International symposium on agricultural engineering, Opatija, Croatia, 2005
Firtha, F.- Fekete, A.-Kaszab,T.-Takács,P.-Bernd,H.-Herppich,W.-Borsa,B.- Kovács,L.: Sárgarépa száradási folyamatának elemzése hiperspektrális képfeldolgozással., MTA-AMB 2006. évi Jubileumi Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása, Nr.30. 1. kötet, p.155-159., 2006
Borsa,B.-Gillay,Z.-dr.W.Herppich-dr.B.Herold.-dr.O.Schlüter-r.M.Geyer-K.Ilte: A zöldség vágása során keletkező felület tulajdonságai, MTA-AMB 2006. évi Jubileumi Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása, Nr.30. 2. kötet, p.122-125., 2006
Fenyvesi L. – Csorba L: A szőlő gépi betakarítás modellje, MTA AMB Nr. XXX. Jubileumi K+F Tanácskozás, Gödöllő, 2006. január 24, 1. kötet 81-85 pp, 2006
L. Fenyvesi, D. Fenyvesi,: Optimization of a Supporting Device for Mechanical Harvesting, Acta Horticulturae (accepted), 2008
L. Fenyvesi,: Physical and Mechanical Characteristics of the Damages, in Gy. Sitkei (editor) Technical aspects of horticultural production, MGI Books, Gödöllő, 2008
Deákvári J: A kukorica légzésintenzitás változása a tárolás során, MTA-AMB Kutatási Tanácskozás Gödöllő, 2007, 2. kötet, 39-43 pp., 2007
Dimény I. � Fenyvesi L. � Hajdú J.:: Piactudatos zöldségtermelés, MGI Könyvek, 3, 2004
Fenyvesi L: Mezőgazdasági termények sérülésvizsgálata, Akadémiai Kiadó, 2004
Sitkei Gy., Fekete A., Fenyvesi L: A gyümölcs és zöldségtermesztés műszaki vonatkozásai. MGI könyvek (Fenyvesi L 3.fejezet: „A sérülés fizikai-mechanikai alapjai”), ISBN 9636114366 MGI Könyvek, Gödöllő, 2005
Firtha, F.- Fekete, A.-Kaszab,T.-Takács,P.-Bernd,H.-Herppich,W.-Borsa,B.- Kovács,L.:: Analysis of Carrot Drying by Hyperspectral Imaging., EurAgEng, Bonn, 2006. Book of Abstracts. VDI-Berichte Nr. 1958. 2006. p.699-700., 2006
L.Fenyvesi – D.Fenyvesi: Optimization of Supporting Device for Mechanical Harvesting, Abstracts 27th International Horticultural Congress & Exhibition, Aug 13-19, Seoul, Korea, 2006., 277-278 pp., 2006
L.Fenyvesi – L.Csorba – D.Fenyvesi: Mathematical Simulation of the Mechanical Interaction between Grape Harvester and Trellis, Agricultural Engineering for a Better World Congress Bonn, 03.-07. September 2006., (CIGR) Book of Abstracts 647-648 pp, 2006
W.B.Herppich-B.Herold.-O.Schlüter-K.Ilte-M.Geyer-Borsa,B.-Gillay,Z.: Beurteilung der mikrotopografischen Beschaffenheit von Schnittflächen, Landtechnik 2006/5, október. p. 256-7., 2006
L. Fenyvesi: Characterization of the soil - plant condition with hyperspectral analysis of the leaf and land surface, Cereal Research Communications (accepted), 2008
Sz. E. K. Gally, Z. Papp, L. Fenyvesi: Investigations of the agro-ecosystems with remote sensing, Cereal Research Communications (accepted), 2008
Z. Gillay, L. Fenyvesi: 3d reconstruction and estimation of surface area and volume of bell pepper, Progress in Agricultural Engineering Sciences, Akadémiai Kiadó, 2008
Back »