Az "európai kormányzás" és a magyar csatlakozás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46919
típus K
Vezető kutató Ágh Attila
magyar cím Az "európai kormányzás" és a magyar csatlakozás
Angol cím European Governance" and the Hungarian Accession
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely TÁRSADALOM- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Kádár Krisztián
Kaiser Tamás
Pálné Kovács Ilona
Rózsás Árpád
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.852
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az „európai kormányzás” és a magyar csatlakozás téma egyrészt az EU tanulmányok tekintetében alapkutatás jellegű, mert az EU alapintézményeinek jellegét érinti, másrészt a magyar csatlakozás gyakorlatias vizsgálatával alkalmazott kutatási dimenziója is van, s harmadrészt a magyar politikatudományi kutatások európaizálását is jelenti, mivel a nemzetközi konferenciák és publikációk révén a projektünk bekapcsolódott az európai kutatási hálózatokba. A kutatás először a soklépcsős belépési folyamatra koncentrált, majd a tagállami működés kialakítására az intézményrendszer vertikális és horizontális európaizálása révén. 2006 végétől azonban egy új téma is belépett, mivel az EU bevezette a csoportos elnökséget és ennek tanulmányozása került előtérbe, hiszen fontossá vált a spanyol-belga-magyar csoportos elnökség (2010-2011) előkészítése. A kutatás ugyanakkor intenzíven foglalkozott az európai közpolitikákkal is. A magyar csatlakozás, majd a felzárkózás szempontjából nagy jelentősége van az EU strukturális és kohéziós politikájának, amelyet a regionalizálás és az EU támogatások felhasználása oldaláról tanulmányoztunk. A magyar elnökség előkészítése során azonban számos más közpolitika is fontossá vált, mint a bel- és igazságügyi együttműködés és a környezetvédelmi politika, illetve az EU együttműködésben az Európai Szomszédsági Politika, amelyeket ugyancsak feldolgoztunk a hazai közpolitikai alkalmazkodás kutatásában.
kutatási eredmények (angolul)
The topic of European governance and the Hungarian accession is (1) a basic research direction, since it deals with the character of the EU basic institutions; (2) it has an applied science dimension as well, given the practice-oriented study of Hungarian accession; and (2) it brings about the Europeanization of the Hungarian political science because it leads to the integration of the Hungarian research through international conferences and publication into the European research networks. The project concentrated initially on the accession process, then on the elaboration of the member state activity through the vertical and horizontal Europeanization. At the end of 2006 a new issue emerged, since the EU introduced the team presidency and its analysis has come to the fore. The preparation of the Spanish-Belgian-Hungarian presidency (2010-2011) has become of primary importance. The project has also dealt intensively with the EU public policies. In view of Hungarian accession and catch up the EU structural and cohesion policies are decisive that we have studied from the side of the regionalization and utilization of the EU transfers. During the preparation of the Hungarian presidency some other policies have also gained importance as e. g. the cooperation in justice and home affairs or environmental policy, in addition to the European Neighbourhood Policy that have also been elaborated in the project through the analysis of the Hungarian policy accommodation process.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1628/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ágh A: The role of the ECE Parliaments in the EU integration, pp. 69-94 in: Ágh A (ed.) Post-Accession in East Central Europe: The Emergence of the EU25, Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies, 2004
Ágh A: Uniós válságkezelés és magyar reformkényszer: Az EU elnökségi visszaszámlálás első éve, in: Magyarország Politikai Évkönyve 2008, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2008
Ágh A: Social Challenge in the Post-Accession Period: ECE preparations for the Lisbon Strategy, pp. 9-41 in Ágh A (ed.): Post-Accession in East-Central Europe: The Emergence of the EU25; Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies, 2004
Ágh A: Magyarország Európa-politikája, pp. 9-200 in Ágh; Rózsás; Zongor: Európaizálás és regionalizálás Magyarországon, Budapest: TÖOSZ, ÖNkor Press, 2004
Rózsás Á: Az Európai Unió regionális politikájának menedzsmentje Magyarországon, pp. 201-234 in Ágh; Rózsás; Zongor: Európaizálás és regionalizálás Magyarországon, Budapest: TÖOSZ, ÖNkor Press, 2004
Pálné Kovács I: Regional capacity-building in South Transdanubia, pp. 205-226 in Ágh A (ed.): Institutional Design and Regional Capacity-Building in the Post-Accession Period, Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies, 2005
Rózsás Á; Vigvári A: Absorption capacity of local self-governments in Hungary, pp. 277-304 in Ágh A (ed.): Institutional Design and Regional Capacity-Building in the Post-Accession Period, Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies, 2005
Ágh A: The Birth Pangs of the EU25: Completing Membership in an Enlarged EU, pp.35-60 in: Ágh; Ferencz (eds): Deepening and widening in an enlarged Europe: The impact of the Eastern Enlargement, Budapest: Together for Europe Research Centre, 2006
Ágh A: Bumpy road ahead in East Central Europe: Post-accession crisis and social challenge in ECE, pp. 7-38 in: Ágh; Ferencz (eds): Overcoming the EU crisis: EU Perspectives after the Eastern Enlargement, Budapest: Together for Europe Research Centre, 2007
Ágh A: Institution-Building and Public Policy Reforms in East Central Europe, pp.11-66 in: Ágh; Ferencz;Mocsári: Public Policy-Making in the EU after Enlargement, Budapest: Together for Europe Research Centre, 2007
Ágh A: A régiók jövője Magyarországon és Magyarország jövője az Európai Unióban, pp. 7-43 in: Kaiser; Ágh; Kis-Varga (szerk.): A régiók Magyarországa, I. kötet, Budapest: MTA Szociológiai Intézet, 2007
Kaiser T: Közép-Dunántúl, az innovatív megoldások régiója, pp. 75-135 in: Kaiser; Ágh; Kis-Varga (szerk.): A régiók Magyarországa, I. kötet, Budapest: MTA Szociológiai Intézet, 2007
Kaiser T - Kis-Varga J: Érdekérvényesítés házon kívül: regionális képviseleti irodák Brüsszelben, pp. 46-89 in: Kaiser; Ágh; Kis-Varga (szerk.): A régiók Magyarországa, II. kötet, Budapest: MTA Szociológiai Intézet, 2007
Mocsári J: European governance in ECE: Environment policy in the EU and Hungary, pp. 67-126 in: Ágh; Ferencz; Mocsári: Public Policy-Making in the EU after Enlargement, Budapest: Together for Europe Research Centre, 2007
Pálné Kovács I: Dél-Dunántúl, a regionalizmus bölcsője, pp. 44-74 in: Kaiser; Ágh; Kis-Varga (szerk.): A régiók Magyarországa, I. kötet, Budapest: MTA Szociológiai Intézet, 2007
Ágh A: Team presidencies and new member states, pp.9-66 in: Ágh; Kis-Varga (eds): The prospect of the EU team presidencies: Integrative balancing in the new member states, Budapest: Together for Europe Research Centre, 2008
Ágh A: Consensual democracy and team presidency: Europeanization of Hungary in the presidency role, pp.195-214 in:Ágh; Kis-Varga (eds):The prospect of the EU team presidencies: Integrative balancing in the new member states, Budapest:Together for Europe Research Centre, 2008
Ágh A: Csatlakozási válság és demokratikus deficit: Magyarország Európa-politikája 2004-ben, pp.82-96 in:Magyarország Politikai Évkönyve 2005, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2005
Ágh A: Intézményi reformok és EU-stratégiák 2005-ben, pp.759-77 in:Magyarország Politikai Évkönyve 2006, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2006
Ágh A: Az EU modernizációs kihívás és az intézményi reformok éve, pp. 134-153 in: Magyarország Politikai Évkönyve 2007, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2007
Ágh A: Completing EU membership in Central Europe, pp. 83-110 in: Ellen Bos and Jürgen Dieringer (eds) Die Genese einer Union der 27, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008
Ágh A: Kitekintés a kelet-közép-európai konszolidációra: Csatlakozás utáni válság Magyarországon, Politikatudományi Szemle, 2008/1, 2008
Ágh A (ed.): Post-Accession in East-Central Europe: The Emergence of the EU25, Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies, p. 358, 2004
Ágh A; Rózsás Á; Zongor G: Európaizálás és regionalizálás Magyarországon, Budapest: TÖOSZ, ÖNkor Press, p. 392, 2004
Attila Ágh (ed.): Institutional Design and Regional Capacity-Building in the Post-Accession Period, Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies, p. 334, 2005
Ágh A: Magyarország az Európai Unióban: Az aktív Európa-politika kezdetei, Budapest: Századvég kiadó, p.226, 2006
Ágh A; Ferencz A (eds): Deepening and widening in an enlarged Europe: The impact of the Eastern Enlargement, Budapest: Together for Europe Research Centre, p.396, 2006
Attila Ágh: Eastern Enlargement and the future of the EU27: EU foreign policy in a global world, Budapest: Together for Europe Research Centre, p. 381, 2006
Ágh A; Ferencz A (eds): Overcoming the EU crisis: EU Perspectives after the Eastern Enlargement, Budapest: Together for Europe Research Centre, p.288, 2007
Ágh A; Ferencz A; Mocsári J: Public Policy-Making in the EU after Enlargement, Budapest: Together for Europe Research Centre, p.239, 2007
Kaiser T; Ágh A; Kis-Varga J (szerk.): A régiók Magyarországa, I-II.kötet, Budapest: MTA Szociológiai Intézet, p. 350 és p. 218, 2007
Ágh A; Kis-Varga J (eds): The prospect of the EU team presidencies: Integrative balancing in the new member states, Budapest: Together for Europe Research Centre, p. 216, 2008

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 17:15:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: *Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: TÁRSADALOM- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-13 12:38:00
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Politikatudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »