Dinamikus kvarkok és a topológikus töltés vizsgálata rácson  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46925
típus K
Vezető kutató Kovács Tamás György
magyar cím Dinamikus kvarkok és a topológikus töltés vizsgálata rácson
Angol cím Dynamical quarks and the topological charge on the lattice
zsűri Fizika
Kutatóhely Elméleti Fizika Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Schram Zsolt
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.146
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kimutattuk, hogy magas hõmérsékleten az egyébként ekvivalens Polyakov hurok Z(N) szektorok közötti különbségért a Dirac operátor legalacsonyabb sajátértékei felelõsek. A QCD magas hõmérsékletû fázisában vizsgáltuk a kvark spektrum alacsonyan fekvõ állapotainak statisztikáját. Arra a meglepõ következtetésre jutottunk, hogy a magas hõmérsékletû fázisban a Dirac operátor kis sajátértékei korrelálatlanok. Ezzel a kvark spektrum olyan egyszerû, jól használható leírását adtuk meg, amely új fejezetet nyithat a QCD magas hõmérsékletû fázisának vizsgálatában. Elsõként mutattuk ki a QCD alapelveibõl kiindulva, hogy a Jaffe és Wilczek által javasolt dikvark-dikvark-antikvark hullámfüggvényû pentakvark állapotok létezése nagy valószínûséggel kizárható. Eredményünk összangban áll a késõbbi, nagyobb statisztikájú kísérleti eredményekkel. Igazoltuk, hogy a szokásos Monte Carlo algoritmusok módosításával lehetõség nyílik a nagyenergiás nehézion ütközésekben feltételezett Tsallis eloszláson alapuló termodinamika rács szimulációjára. Sikerült kimutatnunk, hogy ebben az esetben is van a bezáró és nem bezáró fázis közötti átmenet. A Casimir a energia vizsgálatára fejlesztett módszerünket a dobozba zárt szabad skalártér esetén teszteltük, és megmutattuk, hogy zérus tömegû terekre periodikus határfeltételek esetén a rácstérelméleti szimuláció az analitikus számolásokkal kvalitatív összhangban van.
kutatási eredmények (angolul)
We showed that in the high temperature phase of QCD the difference between the path integral weight of different Polyakov loop sectors is mostly due to the low eigenvalues of the Dirac operator. We also looked at the statistics of low-lying eigenvalues of the Dirac operator and found that they are essentially uncorrelated. The resulting simple and convenient description of the spectrum can open the way to new advances in the study of strongly interacting matter at high temperatures. Starting from the basic principles of QCD we ruled out the existence of pentaquark states with the diquark-diquark-antiquark wave function proposed by Jaffe and Wilczek. We developed a Monte Carlo algorithm to study the thermodynamics of strongly interacting matter based on the unconventional Tsallis distribution. We showed the existence of a deconfinement transition in this framework. We developed a method to study the Casimir energy on the lattice. In the case of the massless free scalar field with periodic boundary condition our methods yields qualitative agreement with analytic computations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46925
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
S. Nagy, G. Plunien, Z. Schram and G. Soff: Casimir Casimir energy on a lattice, Proc. of the ''Jubilee Session of Scientific Communications'', University of Oradea and Ministry of Education and Research, Oradea, Romania, 2004., 2004
F. Csikor, Z. Fodor, S. Katz and T.G. Kovács: The status of pentaquark spectroscopy on the lattice, J-P. Bocquet, V. Kuznetsov and D. Rebreyend (eds.), Proceedings of the Workshop on the Physics of Excited Nucleons, Grenoble, France, 24-27 March 2004, pp. 51-62, arXiv:h, 2004
F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz and T.G. Kovács: Pentaquark hadrons from lattice QCD, Proceedings of the 8th Workshop on Nonperturbative Quantum Chromodynamics, Paris, France, Int. J. Mod. Phys. A 20, 4562 (2005), 2005
F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz and T.G. Kovács: Exotic baryons on the lattice, Proceedings of the Cracow Epiphany Conference on Hadron Spectroscopy, Cracow, Poland, Acta Phys. Polon. B 36, 2271 (2005). 4562 (2005), 2005
F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz, T.G. Kovács and B.C. Tóth,: A comprehensive lattice search for the Theta+ pentaquark, Nucl.Phys.Proc.Suppl.153:49-53,2006., 2006
F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz, T.G. Kovács and B.C. Tóth,: A comprehensive search for the Theta+ pentaquark on the lattice, arXiv:hep-lat/0503012, Phys.Rev.D73:034506,2006., 2006
T.S. Biró, G. Purcsel, G. Györgyi, A. Jakovác and Z. Schram: Power-law tailed spectra from equilibrium, 'Quark Matter 2005', Budapest, nucl-th/0510008, Nucl.Phys.A774:845-848,2006., 2006
F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz, T.G. Kovács and B.C. Tóth: Pentaquark search with spatially non-trivial operators. I, Proceedings of the XXIIIrd International Symposium on Lattice Field Theory, Dublin, Ireland, PoS LAT2005:066,2006., 2006
F. Csikor, Z. Fodor, S.D. Katz, T.G. Kovács and B.C. Tóth: Pentaquark search with spatially non-trivial operators. II, Proceedings of the XXIIIrd International Symposium on Lattice Field Theory, Dublin, Ireland, PoS LAT2005:088,2006., 2006
Z. Schram and S. Nagy: Calculating the Casimir energy on a lattice, Acta Physica Et Chimica Debrecina XL (2006) 91-100., 2006
Z. Schram: Calculating the Casimir energy on a lattice, 16. Workshop on Lattice Field Theory and Statistical Physics: Present Resultsand Future Perspectives, Coventry University (29 June to 01 July 2006)., 2006
Z. Schram and S. Nagy: Casimir energy on a lattice, Acta Physica Debreceniensis XLI, 2007
T.G. Kovács: Gapless Dirac Spectrum at High Temperature, Proceedings of the XXVIth International Symposium on Lattice Field Theory, Williamsburg, VA; PoS LATTICE2008:198,2008, e-Print: arXiv:0810.4763 [hep-lat]., 2008
T.G. Kovács: Absence of correlations in the QCD Dirac spectrum at high temperature, e-Print: arXiv:0906.5373 [hep-lat]; elfogadva: Phys. Rev. Lett., 2010
vissza »