Földhasználati konfliktushelyzetek tájföldrajzi elemzése dunántúli mintaterületeken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46930
típus K
Vezető kutató Lóczy Dénes
magyar cím Földhasználati konfliktushelyzetek tájföldrajzi elemzése dunántúli mintaterületeken
Angol cím Landscape ecological analyses of land use conflicts in test areas in Transdanubia
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Gyenizse Péter
Kovács János
Nagyváradi László
Pirkhoffer Ervin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.140
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A földhasználati konfliktusok kutatása a következő általános eredményeket hozta: - felmértük a döntéselméleti megközelítések alkalmazhatóságát a földhasználati konfliktusok esetében; - meghatároztuk a mezőgazdasági földhasználat különböző típusainak jelentőségét és térbeli elterjedését Dél-Dunántúlon; - SWOT analízis segítségével értékeltük a szántóföldi művelés ökológiai szempontú fenntarthatóságát; - kijelöltük azokat a ''forró pontokat'', ahol az újabb földhasználat konfliktusba kerülhet a jelenleg létezővel. A mintaterületi kutatások keretében megvizsgáltuk a következő konfliktushelyzetek tájökológiai hátterét: - szőlőtelepítések és természetvédelem; - a lejtős felszínek mezőgazdasági hasznosítása; - a cementgyártás környezeti problémái; - közlekedési pályák és mezőgazdálkodás; - bányászkodással megbolygatott, rehabilitálandó felszínek földhasználati opciói.
kutatási eredmények (angolul)
The research of land use conflicts produced the following general results: - a survey of the applicability of general decision theory approaches for land use conflicts; - establishment of the significance and spatial distribution of the various types of agricultural land use in Southern Transdanubia; - an evaluation of the ecological sustainability of arable farming through the application of SWOT analysis; - identification of 'hot spots' where newly introduced land use types become in conflict with already existing types. In the courser of research in test areas the landscape ecological background to the following conflict situations have been investigated: - grape plantations and nature conservation; - the agricultural utilization of hillslopes; - environmental problems of cement production; - transportation routes and agriculture; - land use options for areas disturbed by mining and under restoration.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1633/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
CSORBA P. – LÓCZY D.  MEZŐSI G.: Recent Landscape Research in Hungary., BELGEO, Special Issue 289–300., 2004
LÓCZY D.: Karsztvidékek sérülékenységi értékelésének lehetősége., In: KISS A. – MEZŐSI G. – SÜMEGHY Z. (szerk.): Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. SZTE Éghajlattani é, 2006
NYIZSALOVSZKI R. - LÓCZY D.: Terroir vagy dűlő? A terroir létjogosultsága Tokaj-Hegyalján, In: FRISNYÁK S. (szerk.): Tokaj-Hegyalja tájkonferencia előadásai, Szerencs. 14 p. (megjelenés alatt), 2005
LÓCZY D.: Egy jellegzetesen tájökológiai feladat: földhasználati konfliktusok, In: WILHELM Z. (szerk.): Tiszteletkötet Tóth József 65. születésnapjára. PTE Földrajzi Intézet, Pécs. 2005. (megjelenés alatt), 2005
LÓCZY D. – NAGYVÁRADI L. – PIRKHOFFER E. – GYENIZSE P.: Digitális terepmodell felhasználása a tájrehabilitációban Pécs környéki bányaterületek példáján, In: Dobos A – Ilyés Z. (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme. Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék – Környezettudományi Tanszék, Eger. 293-30, 2006
LÓCZY D. – NYIZSALOVSZKI R.: Borvidékek földhasználat-változásainak tájökológiai értékelése., Tájökológiai Lapok, Gödöllő 3. 243-252., 2005
LÓCZY D.: Az antropogén geomorfológia a környezetgazdálkodásban., In: SZABÓ J. – DÁVID L. (szerk.): Antropogén geomorfológia. Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem, Debrecen. 31-46., 2006
LÓCZY D.: Esettanulmány: Az uránbányászat hatásai a domborzatra a Mecsekben., In: SZABÓ J. – DÁVID L. (szerk.): Antropogén geomorfológia. Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem, Debrecen. 164-167., 2006
LÓCZY D.: A Nyugati-Mecsek Tájvédelmi Körzet vízkészleteinek minősítése., In: KOVÁCS F. – HEVESI A. (szerk.): Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Egyetemi Kiadó, Miskolc. 2006 319-330. (A Miskolci Egyetem Közleményei A.69. kötet F, 2006
LÓCZY, D. – NAGYVÁRADI, L. – GYENIZSE, P. – PIRKHOFFER, E. – DEZSŐ, J.: Umweltfolgen und Rekultivierung in Steinkohlenbergbaugebieten bei Pécs., In: AUBERT, A. – TÓTH, J. (Hg.): Stadt und Region Pécs. Beiträge zur angewandten Stadt- und Wirtschaftsgeographie. Universität Bayreuth. 65-78. (Arbeitsmaterialie, 2006
RONCZYK, L. – LÓCZY, D.: Alternative stormwater management in Pécs., Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 101. 113-121., 2006
LÓCZY, D.: Lejtős felszínek geomorfológiai és földhasználati problémái, Hanusz Á. (szerk.): Peja Győző emlékkötet, Nyíregyháza (megjelenés alatt), 2007
NYIZSALOVSZKI R. - LÓCZY, D.: Tradicionális tájhasználat és terroir Tokaj-Hegyalján, Frisnyák S. (szerk.): Szerencs földrajza (megjelenés alatt), 2007
LÓCZY D. NAGYVÁRADI, L., PIRKHOFFER, E., CZIGÁNY, Sz. & GYENIZSE, P.: Geomorphological aspects of the rehabilitation of areas affected by coal and uranium mining near Pécs, Hungary, 6th International Conference on Geomorphology, Zaragoza, 2005
LÓCZY D. – CZIGÁNY Sz. – DEZSŐ J. – FÁBIÁN Sz. Á. – GYENIZSE P. – KONRÁD GY. – KOVÁCS J. – NAGYVÁRADI L. – PIRKHOFFER E. – SZABÓ-KOVÁCS B.: Bányaterületek helyreállítása Pécs környékén – geomorfológiai feladatok., Előadás a X. Geomorfológus Találkozón, Pécs. 2005. szeptember 30., 2005

 

Projekt eseményei

 
2015-01-20 07:32:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Környezettudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Földrajzi Intézet (Pécsi Tudományegyetem).
2009-06-24 12:37:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Földrajzi Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Környezettudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem).
vissza »