Studying the effect of the therapy of polymyositis/dermatomyositis on the pathological immunological responses  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46931
Type K
Principal investigator Dankó, Katalin
Title in Hungarian A polymyositis/dermatomyositisben alkalmazott terápia hatásának tanulmányozása a patomechanizmusban szerepet játszó kóros immunválaszok egyes elemeire. Sejtes és humorális elemek, valamint az NF- B szignalizációs útvonal vizsgálata
Title in English Studying the effect of the therapy of polymyositis/dermatomyositis on the pathological immunological responses
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Institute of Internal Medicine (University of Debrecen)
Participants Aleksza, Magdolna
Bodolay, Edit
Constantin, Tamás
Ponyi, Andrea
Semsei, Imre
Sümegi, Andrea
Szűcs, Gabriella
Zeher, Margit
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 6.037
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák (IIM) szisztémás autoimmun betegségek. Bohan és Peter kritériumok alapján diagnosztizált, 145 IIM-es betegben vizsgáltuk bizonyos MHC-II allélek jelenlétét. Elemeztük ezen allélek összefüggését a különböző myositis alcsoportokkal, a klinikai tünetekkel, az előforduló antitestekkel, a betegség lefolyásával és az alkalmazott terápiával. A HLA-DRB1, DQA1, DQB1 antigének különböző alléljeit szekvenciaspecifikus primerek segítségével polimeráz láncreakcióval határoztuk meg.Mindegyik myositis alcsoportban gyakoribb volt a DRB1*03 és a kapcsolt DQA1*05 valamint a DQB1*02 allélek jelenléte. Ezen allélek előfordulása magasabb volt a glükokortikoidon kívül egyéb immunszuppresszióra szoruló betegek körében. Az egyes autoantitestekkel való asszociációt tekintve Scl-70 pozitív mindkét beteg DRB1*03, DQA1*05, DQB1*02 genotípusú volt.A HLA DQA1 genotípusnál látható a különbség: a kontrollcsoport 11%-a *01 és/vagy *05 genotípusú, a betegcsoportban ugyanezek az allélok 60%-os gyakoriságot mutattak. A HLA DQB1*05 genotípust emelhető ki rizikó szempontjából, elsősorban ebben az esetben találtunk kiemelkedő asszociációt a betegcsoportban. Gyakori volt a DQB1*02 (40%) és a *03 allél (60%). . A JDM-es alcsoportban magas előfordulási arányt mutatott a DRB1*03, DQA1*01 és *05, a DQB1*02 és *05 allélok jelenléte. Szívizomérintettség esetén a betegek nem hordozták a DRB1*03 allélt, mint már korábban igazolt myositis rizikófaktorszerepű gént.
Results in English
Idiopathic inflammatory myopathies (IIM) are a group of systemic autoimme diseases, which characteristically effect striated muscle tissues, resulting in immunemediated inflammation that leads to progressive muscle degeneration.In our current examinations were conducted using the Bohan and Peter critera in 145 patients, in whom we examined the presence of various MHC-II alles. Based on these alleles, we summarized the correlations of the various myositis subgroups, clinical symptoms, present antibodies, with the disease cource and applied therapies. With the help of the polymerase chain reaction, we determined the sequence specific primes of the HLA-DRBI, DQA1, and DQB1 antigens.In all myositis subgroups, the presence of DRB1*03 and associated DQA1*05, and DQB1*02 alleles was common.The prognosis may be worse in those cases where patients reacted well only to second and third line therapies. With respect to the disease course, in the more severe and/or complicated cases, those genes which are associated with higher riskfactors (DRB1*03, DQA1*01 and *05, DQB1*02) where more frequent than in cases of monophasic disease course cases. We found a much higher incidence of the DQA1*05 allele compared to the control group: 66% were polyphasic, 67% in the chronic course. The associations of various haplotypes with certain phenotype characteristics may have diagnostic value.
Full text http://real.mtak.hu/1634/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dankó K, Constantin T, Ponyi A.: A polymyositis és dermatomyositis korszerű kezelése, Focus Medicinae, 2005
Ponyi A, Constantin T, Dankó K: Anti-phospholipid and antisynthetase syndrome in a patinets with polymyositis-rheumatoid arthritis overlap, Clin Rheumatol-, 2004
Váncsa A, Ponyi A, Constantin T, Gergely L, Dankó K.: Dernatomyositishez társuló, késői megjelenésű extranodalis follicularis lymphoma, Lege Artis Medicinae, 2004
Constantin T, Ponyi A, Bense T, Sallai Á, Gergely L, Garami M, Fekete G, Dankó K.: A juvenilis dermatomyositis klinikai sokszínüsége, Gyermekgyógyászat, 2004
Tállai B, Morshes AS, Flaskó T, Ponyi A, Dankó K.: Prostatacarcinómával társult akut dermatomyositis, Lege Artis Medicinae, 2004
Constantin T, Ponyi A, Bense T, Sallai Á, Gergely L, Garami M, Fekete G, Dankó K.: A juvenilis dermatomyositis klinikai sokszínüsége, Gyermekgyógyászat, 2004
Gergely P,Blazsek A,DankóK,Ponyi A,Sallai K, Nagy E,Poór Gy.: Detection of TT virus in patients with idiopthic myopathies, Ann NY Acad Sci., 2005
Váncsa A, Ponyi A, Constantin T, Dankó K: Pregnanancy outcome in indiopathic inflammatory myopathy, Rheumatol. Int., 2007
Constantin T, Ponyi A, Balogh Zs, Szalai Z, Fekete G, Dankó K: Disease course of 73 patients with juvenile and adult dermatomyositis, Clin.Exp.Rheumatol, 2004
Constantin T, Ponyi A, Teffner I, Molnár Z, Szalai Z, Fekete G, Dankó K: Initial treatment and subsequen relapse rate of patients with juvenile and adlut dermatomyositis, Autoimmunity, 2004
Dankó K, Ponyi A, Constantin T, Borgulya G, Szegedi Gy.: Long-term prognsois and survival of petients with idiopathic inflammatory myopathies, Medicine(Baltimore), 2004
Aleksza M, Szegedi A, Antal-Szalmás Péter, Sipka S, Zeher M. Szegedi GyDankó K: Altered cytokine expression of periferal blood lmyphocytes in polymyositis and dermatomyositis, Ann Rheum. Diseases, 2005
Ponyi A, András Cs. Váncsa A, Gergely L, Constantin T. Dankó K: Cancer-associáted myositis features and prognostic sings, Ann.New York Academy of Science, 2005
Ponyi A, Borgulya G, Constantin T, Váncsa A, Gergely L,Dankó K: Functional outcome and quality of life in adult patients with idiopathic inlfammatory myositis, Rheumatoly, 2005
András Cs Ponyi A, Illés G, Dankó K: Paraneoplastic rheumatic syndrome, Rheumatol.Int., 2006
Constantin t, Ponyi A,Fekete Gy. Dankó K: National registry of patients with juvenile or adult idopathias myopathies in Hungary clinical charasteristics and disease course of 54 patients with juvenile IIM, Autoimmunity, 2006
Tállai A, Flaskó T, András Cs Ponyi A, Tóth Cs, Dankó K: Prostatic cancer underlying acute, definitive dermatomyositis: succesful treatment withj radical perinel prostatectomy, Clin Rheumatol., 2006
András Cs., Ponyi A, Constantin T, Csiki Z.Szekanecz É, Szodoray P, Dankó K: Dermatomyositis and polymyositis associated with malignancy : a 21 year retrospective study, J.Rheumatol. ., 2007
Back »