Állományalkotó kemény lombos fafajok szaporítóanyag-termelési erőforrásainak fejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46940
típus K
Vezető kutató Bordács Sándor
magyar cím Állományalkotó kemény lombos fafajok szaporítóanyag-termelési erőforrásainak fejlesztése
Angol cím Development of resources of social broadleaves' reproductive material produktion
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
résztvevők Horváth Valéria
Pintér Beáta
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.379
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt során elvégeztük 2-2 meglévő kocsányos és kocsánytalan tölgy származási kísérlet állandósítását és beazonosítását. Új kísérletet egy helyszínen (Szalánta-Turony) létesítettünk, összesen 7 hazai kocsánytalan tölgy származással. Elvégeztük egy elegyes tölgy állomány (Sopron-Fertőrákos, 5 ha, 432 fa) mikroszatellit DNS vizsgálatát, szülők és utódok leszármazási kapcsolataira vonatkozóan. A 4 mikroszatellit lókuszra kapott genotípusokat FAMOZ szoftverrel modelleztük. A kiválasztott 20 anyafáról 382 utódot (makktermést) vizsgáltunk. A külső megporzás aránya 64,9%, ill. mindkét szülőt ismeretlennek feltételezve 58,2% volt. A két (csemete)újulati foltban mintázott 75 fiatal fa közül 35-nek csak az egy szülőt, 7 egyednek két szülőt, 33-nak pedig nem találtunk szülőt az állományban. A feltételezett külső megporzás 68,7% volt. A sellyei KST plantázsban 56 klón közül 48 genotípus 217 utódát (makktermését) elemezve, az apákat ismeretlennek feltételezve 68,2 %, az anyákat is ismeretlennek feltételezve 50,5% külső megporzás mutatkozott. Az adatok jelzik, hogy a szélbeporzású fafajok esetében a korábban feltételezettnél jelentősen nagyobb mértékű a külső forrásokból érkező pollen aránya. Az eredmények alapján módosíthatjuk a szaporítóanyag-források követelményrendszerét, továbbá a szaporítóanyagok certifikációját.
kutatási eredmények (angolul)
During the project 2 existing provenance (field) tests of both pedunculate and sessile oaks were documented and fixed on site. One new experimental plot was established in Szalánta-Turony incl. 7 Hungarian provenances of sessile oaks. A mixed oak stand (Sopron-Fertőrákos, 5 ha, 432 trees) was analysed by microsatellite DNA markers aimed at maternal and paternal analyses. The genotypes resulted by 4 microsatellite loci were analysed and modelled by FAMOZ software. In total 382 progenies (acorns) of 20 mother trees were analysed. The pollen gene flow from outside was estimated 64,9 %. Both parents supposed to be unknown the gene flow value was 58,2%. Two patches of seedlings were mapped where 75 seedlings sampled and analysed. Only one parent was found for 35, both parents for 7 and no parents were found for 30 seedlings. In this case the pollen gene flow was 68,7%. In a pedunculate oak clonal seed orchard (Sellye) 48 clones of 56 in total and 217 acorns were maternally and paternally analysed, which resulted 68,2% and 50,5% value for each. The data resulted by both studies proved that the pollen gene flow of wind-pollinated forest trees might be more considerable than estimated before. Based on the results the requirements of seed-sources and basic materials could be developed incl. the certification of forest reproductive materials.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1637/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
dr. Bordács Sándor: Virágzásbiológiai folyamatok, összefüggések, mint a magtermés alapjai, Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében, 2007
vissza »