Development of resources of social broadleaves' reproductive material produktion  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46940
Type K
Principal investigator Bordács, Sándor
Title in Hungarian Állományalkotó kemény lombos fafajok szaporítóanyag-termelési erőforrásainak fejlesztése
Title in English Development of resources of social broadleaves' reproductive material produktion
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent National Food Chain Safety Office
Participants Horváth, Valéria
Pintér, Beáta
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.379
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt során elvégeztük 2-2 meglévő kocsányos és kocsánytalan tölgy származási kísérlet állandósítását és beazonosítását. Új kísérletet egy helyszínen (Szalánta-Turony) létesítettünk, összesen 7 hazai kocsánytalan tölgy származással. Elvégeztük egy elegyes tölgy állomány (Sopron-Fertőrákos, 5 ha, 432 fa) mikroszatellit DNS vizsgálatát, szülők és utódok leszármazási kapcsolataira vonatkozóan. A 4 mikroszatellit lókuszra kapott genotípusokat FAMOZ szoftverrel modelleztük. A kiválasztott 20 anyafáról 382 utódot (makktermést) vizsgáltunk. A külső megporzás aránya 64,9%, ill. mindkét szülőt ismeretlennek feltételezve 58,2% volt. A két (csemete)újulati foltban mintázott 75 fiatal fa közül 35-nek csak az egy szülőt, 7 egyednek két szülőt, 33-nak pedig nem találtunk szülőt az állományban. A feltételezett külső megporzás 68,7% volt. A sellyei KST plantázsban 56 klón közül 48 genotípus 217 utódát (makktermését) elemezve, az apákat ismeretlennek feltételezve 68,2 %, az anyákat is ismeretlennek feltételezve 50,5% külső megporzás mutatkozott. Az adatok jelzik, hogy a szélbeporzású fafajok esetében a korábban feltételezettnél jelentősen nagyobb mértékű a külső forrásokból érkező pollen aránya. Az eredmények alapján módosíthatjuk a szaporítóanyag-források követelményrendszerét, továbbá a szaporítóanyagok certifikációját.
Results in English
During the project 2 existing provenance (field) tests of both pedunculate and sessile oaks were documented and fixed on site. One new experimental plot was established in Szalánta-Turony incl. 7 Hungarian provenances of sessile oaks. A mixed oak stand (Sopron-Fertőrákos, 5 ha, 432 trees) was analysed by microsatellite DNA markers aimed at maternal and paternal analyses. The genotypes resulted by 4 microsatellite loci were analysed and modelled by FAMOZ software. In total 382 progenies (acorns) of 20 mother trees were analysed. The pollen gene flow from outside was estimated 64,9 %. Both parents supposed to be unknown the gene flow value was 58,2%. Two patches of seedlings were mapped where 75 seedlings sampled and analysed. Only one parent was found for 35, both parents for 7 and no parents were found for 30 seedlings. In this case the pollen gene flow was 68,7%. In a pedunculate oak clonal seed orchard (Sellye) 48 clones of 56 in total and 217 acorns were maternally and paternally analysed, which resulted 68,2% and 50,5% value for each. The data resulted by both studies proved that the pollen gene flow of wind-pollinated forest trees might be more considerable than estimated before. Based on the results the requirements of seed-sources and basic materials could be developed incl. the certification of forest reproductive materials.
Full text http://real.mtak.hu/1637/
Decision
Yes

 

List of publications

 
dr. Bordács Sándor: Virágzásbiológiai folyamatok, összefüggések, mint a magtermés alapjai, Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében, 2007
Back »