ABC transzporterek fiziológiás szerepkörökben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46945
típus K
Vezető kutató Bacsó Zsolt
magyar cím ABC transzporterek fiziológiás szerepkörökben
Angol cím ABC transporters in physiological contexts
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bene László
Fenyvesi Ferenc
Goda Katalin
Nagy Henrietta
Szabó Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.385
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az ABC transzporterek egy ősi fehérjecsalád tagjai, melyek az emlős sejtekben is szerteágazó funkciókkal bírnak. Általunk vizsgált tagjuk a humán P-glikoprotein (Pgp), melyet a tumorok kemoterápiájának meghiúsítása alapján azonosítottak. Kiderült, hogy lényeges a fiziológiás és a káros lipofil anyagoknak a normál sejtekből való eltávolításában is. Munkánkban kimutattuk, hogy a Pgp transzport koleszterinfüggő. A koleszterin az emlős sejtek membránjának egyik komponense, mely a szfingolipidekkel és fehérjékkel együtt egy funkcionális egységet, ún. raftokat hoz létre a membránon belül. Munkánkból kiderült, hogy a Pgp a raftok egyik komponense, és a Pgpnek a citoszkeletonhoz és a raftokhoz való kapcsoltsága is koleszterinfüggő. Projektünkben e jelenségkör általános vizsgálatára alkalmas citometriás módszert fejlesztettünk ki. Felismertük, hogy a Pgpnek a raftokhoz és a citoszkeletonhoz való szerkezeti kapcsoltsága a Pgp traffickingjével magyarázható. Két fajta Pgp molekulát sikerült ugyanis azonosítanunk, melyek endocitózisa különböző sebességű. A koleszterin kapcsolt endocitózis sokkal gyorsabb, mint a koleszterin független. A Pgpnek e két fajtája más-más konformációjú és más-más citoszkeletális fehérjékkel alakít ki kapcsolatokat a sejtben. Munkánk azon globális képhez visz közelebb bennünket, hogy miért lehet fontos az emlős sejtek evolúciójában a koleszterin. Segítségével ugyanis egy olyan autoreguláció jöhet létre, mely képes a membrán fehérjéket sejtmembránban tartani.
kutatási eredmények (angolul)
ABC-transporters, members of an ancient protein family, evolved complex functions in mammalian cells. One of their members examined by us is the human P-glycoprotein (Pgp) was discovered based on its role played in thwarting tumor chemotherapy. Pgp eliminates harmful and physiologic lipophilic substances from normal cells, as well. We have showed that transport function of the Pgp is cholesterol dependent. The cholesterol and sphingolipids, together with different proteins may form so-called membrane rafts, considered as important functional units of mammalian cell membranes. We observed that Pgp is a raft constituent. Structural association of the Pgp to rafts and to the cytoskeleton shows cholesterol dependence similar to its cholesterol dependent transporter function. We have developed a screening method for evaluating the raft association of proteins in single cells. We realized that raft and cytoskeleton association of the Pgp comprehended with their trafficking. We have identified two kinds of Pgp molecules with two different endocytotic velocities. The cholesterol connected endocytosis was much faster, than the cholesterol independent. Furthermore, the two Pgp molecules have different actin binding protein partners. Our work takes us to the global picture why cholesterol is important in the evolution of the mammalian cells. Cholesterol probably generates an auto regulatory circle in the membrane, which insures keeping functional proteins in the cell membrane.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1639/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pataki J, Szabo M, Lantos E, Szekvolgyi L, Molnar M, Hegedus E, Bacso Z, Kappelmayer J, Lustyik G, Szabo G.: Biological microbeads for flow-cytometric immunoassays, enzyme titrations, and quantitative PCR., Cytometry A 2005;68:45-52., 2005
Szekvolgyi L, Hegedus E, Molnar M, Bacso Z, Szarka K, Beck Z, Dombradi V, Austin C, Szabo G.: Nick-forming sequences may be involved in the organization of eukaryotic chromatin into approximately 50 kbp loops., Histochem Cell Biol 2006;125:63-73., 2006
Goda K, Fenyvesi F, Bacsó Z, Nagy H, Márián T, Megyeri A, Krasznai Z, Juhász I, Vecsernyés M, Szabó G Jr.: Complete inhibition of P-glycoprotein by simultaneous treatment with a distinct class of modulators and the UIC2 monoclonal antibody., J Pharmacol Exp Ther. 2007 Jan;320(1):81-8., 2007
Bacso, Z., Nagy, H., Goda, K., Bene, L., Fenyvesi, F., Matko, J., and Szabo, G.: Raft and cytoskeleton associations of an ABC transporter: p-glycoprotein., Cytometry 61A, 105-116., 2004
Nagy, H., Goda, K., Fenyvesi, F., Bacso, Z., Szilasi, M., Kappelmayer, J., Lustyik, G., Cianfriglia, M., and Szabo, G., Jr.: Distinct groups of multidrug resistance modulating agents are distinguished by competition of P-glycoprotein-specific antibodies., Biochem Biophys Res Commun 315, 942-949., 2004
Gombos, I., Bacso, Z., Detre, C., Nagy, H., Goda, K., Andrasfalvy, M., Szabo, G., and Matko, J.: Cholesterol sensitivity of detergent resistance: a rapid flow cytometric test for detecting constitutive or induced raft association of membrane proteins., Cytometry 61A, 117-126., 2004
Bacsó, Z.: Diffúziós viszonyok a sejtben., Sejtbiológia, szerk. Szabó G, (Budapest, Medicina Könyvkiadó Rt.), 230-246., 2004
Bene, L., Bodnar, A., Damjanovich, S., Vamosi, G., Bacso, Z., Aradi, J., Berta, A., and Damjanovich, J.: Membrane topography of HLA I, HLA II, and ICAM-1 is affected by IFN-gamma in lipid rafts of uveal melanomas., Biochem Biophys Res Commun 322, 678-683., 2004
Panyi, G., Vamosi, G., Bacso, Z., Bagdany, M., Bodnar, A., Varga, Z., Gaspar, R., Matyus, L., and Damjanovich, S.: Kv1.3 potassium channels are localized in the immunological synapse formed between cytotoxic and target cells., Proc Natl Acad Sci U S A 101, 1285-1290., 2004
Megyeri A, Bacso Z, Shields A, Eliason JF.: Development of a stereological method to measure levels of fluoropyrimidine metabolizing enzymes in tumor sections using laser scanning cytometry., Cytometry A 2005;64:62-71., 2005
Székvölgyi L, Rákosy Z, Bálint BL, Kókai E, Imre L, Vereb G, Bacsó Z, Goda K, Varga S, Balázs M, Dombrádi V, Nagy L, Szabó G.: Ribonucleoprotein-masked nicks at 50-kbp intervals in the eukaryotic genomic DNA., Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Sep 18;104(38):14964-9., 2007
Hegedüs E, Imre L, Pataki J, Lizanecz E, Székvölgyi L, Fazakas F, Bacsó Z, Tóth A, Szabó M, Seres Z, Szabó G.: Heteroduplex analysis using flow cytometric microbead assays to detect deletions, insertions, and single-strand lesions., Cytometry A. 2008 Jan 18;73A(3):238-245, 2008
vissza »