Strategies of the Hungarian Agro-biotechnology Sector Trergeted to Social Legitimacy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46947
Type F
Principal investigator Pataki, György
Title in Hungarian Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái Magyarországon
Title in English Strategies of the Hungarian Agro-biotechnology Sector Trergeted to Social Legitimacy
Panel Economics
Department or equivalent Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány
Participants Balázs, Bálint
Matolay, Réka
Szántó, Richárd
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.328
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Feltártuk a hazai szervezeti mezőt, azonosítottuk tagjait, a mező dinamikáját, a tagoknak az agrárbiotechnológiára vonatkozó legitimációs és delegitimációs érvkészletét. Kvalitatív kutatási módszertanra, valamint a legitimáció szervezettudományi irodalmára építettünk, különös tekintettel az érintettek részvételére, piaci és nem piaci stratégiákra. Értékeltük az agrárbiotechnológiára vonatkozó mikro- (vállalati, gazdálkodói), mezo- (iparági) és makro-szintű (kormányzati) érvelésmódot, döntéshozatalt. A szervezeti mező öt kiemelt jellemzője: Statikus bipolaritás, avagy az észlelés csapdája: A mező tagjai két állandósult szekértáborként írják le a terepet, miközben öndefiníciójuk szétfeszíti e határokat. Érvtérkép: Összetett és gazdag érvrendszer, ám az egészségügyi, társadalmi-szociológiai vonatkozások relatív hiánya. Központi érv: versenyképesség és/vagy visszafordíthatatlan, ismeretlen környezeti kockázatok. Egyéni szint: Nem érintett csoportokban, hanem személyekben testesül meg a szervezeti mező, így kiemelt hangsúlyt kap az egyének kompetenciája, személyes integritása, kapcsolatai. Központi, marginális tagok: kutatók, mint a diskurzus leginkább látható szereplői; fogyasztók, gazdák bevonása legfeljebb érintőleges. Eltérő vállalati legitimációs stratégiák, taktikák: a legitimáció befolyásolásának különböző háttere (helyi beágyazottság, termékkör, piaci pozíció stb.) és eszköztára (kommunikációs nyitottság és kitettség, proaktivitás-kivárás stb).
Results in English
Organizational field of agri-biotechnology in Hungary is explored: members and field dynamics are identified, legitimacy and de-legitimacy argumentations of field members are depicted. Research was built on qualitative research methodologies and organizational literature of legitimacy with a special emphasis on stakeholder participation, market and non-market strategies. Micro (corporate and farmer), mezo (industry) and macro (governmental) level argumentation and decision-making on agri-biotechnology have been analysed. Five highlighted features of the organizational field: Static bipolarity, i.e. perception trap: members of the field draw a picture of two distinct groups of opponents. Self-definition of several members do not match this bipolarity. Argumentation map: Complex and rich argumantation, health and social aspects are realitvely neglected. Central argument: competitiveness and/or irreversible, unknown environmetal risks. Personal characterisitics: the field is basically constituted by individuals – and not stakeholder groups or organizations –, thus special focus is pledged to personal knowledge, integrity, relations. Central, marginal members: Researchers as the most visible, consumers and farmers as the least involved. Diverse corporate legitimacy strategies, tactics: variant backgrounds (local embeddedness, product range, market position, etc.) and tools (oppenness in and exposure to communication, proactive vs wait-and-see approach, etc.)
Full text http://real.mtak.hu/1640/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Matolay Réka - Balázs Bálint: Food Safety Perceptions of GMOs by Hungarian Consumers: A Focus Group Analysis., Poster for the First International Congress on Food Safety: „Nutrition and Food Safety – Evaluation of Benefits and Risks” of SAFE Consortium, June 11-14 , 2006, Budapes, 2006
Matolay Réka: A biotechnológiai közösségek, Vállalatgazdaságtan Műhelytanulmányok, 69. sz., Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, 2005
Matolay Réka: Legitimacy Strategies of Agri-Biotechnology Companies in Hungary, Proceedings of Corporate Responsibility Research Conference, September 4-5, 2006, Trinity College Dublin, Ireland, 2006
Matolay Réka: Agrárbiotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, 2008
Back »