Polifunkcionalizált alifás és heterociklusos vegyületek új, alfa-azidoketonokból kiinduló szintézismódszereinek kifejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46948
típus K
Vezető kutató Patonay Tamás
magyar cím Polifunkcionalizált alifás és heterociklusos vegyületek új, alfa-azidoketonokból kiinduló szintézismódszereinek kifejlesztése
Angol cím Development of new methodologies for the synthesis of polifunktionalized aliphatic and heterocyclic compounds from alpha-azidoketones
zsűri Kémia 2
Kutatóhely TTK Szerves Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Jekö József
Juhászné dr. Tóth Éva
Kiss Attila
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.416
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
További szintetikus bizonyítékokkal támasztottuk alá az alfa-azido-ketonokból nyerhető karbanionok és imid anionok alkalmazhatóságát több funkciós csoportot tartalmazó szintetikus építőkövek és különböző heterociklusos vegyületek előállítására. Ezek az új metodológiák bonyolultabb szerkezetű kiindulási anyagok esetén számos, eddig ismeretlen vegyületcsalád, köztük 4-aroil-3-azido-2-butenoátok, 3-aroil-2H-azirin-2-karbonsav észterek, 5-hidroxi-2,5-dihidrooxazol-4-karbonsav észterek és 2-aroilamino-3-oxoalkánsav észterek elérését teszik lehetővé. Javaslatot tettünk ez utóbbi vegyületek nemvárt, anomális képződési reakciójának mechanizmusára. Hatékony redukciós módszereket fejlesztettünk ki és megoldottuk a labilis alfa-aminoketonok elfogását és védett származékká alakítását. Hatékony és általános módszert dolgoztunk ki 3-amino-kromonok és 2-alkilezett származékaik szintézisére. Megállapítottuk, hogy az 1,3-dipoláris cikloaddíció alkalmas alfa-(1,2,3-triazolil)-ketonok előállítására. A Sharpless-Meldal-féle ''click'' reakció alfa-hidrogént tartalmazó alfa-azido-ketonok esetén a kívánt triazolokat adta, de eredménytelennek bizonyult az alfa-azido-alfa,béta-telítetlen ketonok esetében. Ez utóbbi vegyületeket a Huisgen-féle termikus reakcióval sikerült triazolokká alakítani.
kutatási eredmények (angolul)
We have added further synthetic proofs to the usefulness of carbanions and imide anions prepared from alfa-azido ketones in the synthesis of multifunctionalized building blocks and various heterocycles. Using more complex starting materials these new synthetic methodologies allowed the preparation of several hitherto unknown compound classes including 4-aroyl-3-azido-2-butenoates, 3-aroyl-2H-azirin-2-carboxylates, 5-hydroxy-2,5-dihydrooxazol-4-carboxylates and 2-aroylamino-3-oxoalkanoates. These latter products were formed in an anomalous reaction, a mechanism to interpret the unexpected transformation was suggested. Efficient reduction methods have been developed and the obtained unstable alfa-aminoketones were successfully trapped in protected form. Efficient and general method has been found for the synthesis of 3-aminochromones and their 2-alkyl derivatives. 1,3-dipolar cycloaddition reactions proved to be useful tools for the synthesis of alfa-(1,2,3-triazolyl)ketones. The Sharpless-Meldal's ''click'' reaction gave the desired triazoles when alfa-azido ketones with alfa-hydrogen were used as starting materials but failed to yield any product in the case of alfa-azido-alfa,beta-unsaturated ketones. These latter substrates were transformed into their triazoles by using Huisgens's thermal conditions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1641/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juhász-Tóth É, Patonay T: Synthetic applications of alfa-Azido Ketones in the Synthesis of Heterocyclic Compounds, 1st German-Hungarian Workshop "Chemical Diversity of Natural Products - Synthesis, Characterization and Applications", 2004
Patonay T: alfa-Azido ketones: Useful Tools in the Synthesis of Multifunctionalized Acyclic Compounds and Heterocycles., 2nd German-Hungarian Workshop ''Chemical Diversity of Natural Products - Synthesis, Characterization and Applications'', April 4-8, 2006, Debrecen, Hungary, 2006
Fekete Sz., Patonay T: Synthesis of 1,4-Disubstituted 1,2,3-Triazoles by Sharpless’ „Click Chemistry”., 2nd German-Hungarian Workshop "Chemical Diversity of Natural Products - Synthesis, Characterization and Applications", April 4-8, 2006, Debrecen, Hungary, 2006
Patonay T, Ábrahám A, Fekete Sz, Tóth V: Újabb eredmények az alfa-azido ketonok kémiájában., MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság, 2006. 06. 07-09, Balatonszemes, 2006
Ábrahám A, Patonay, T: A-gyűrűben szubsztituált 3-aminokromonok előállítása., MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság, 2006. 12. 01, Budapest, 2006
Tóth V, Patonay T: Kudarcok és sikerek az alfa-azido-ketonok redukciója során., MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság, 2006. 12. 01, Budapest, 2006
Fekete Sz, Patonay T: Azido-ketonok és –benzoheteraciklanonok „click”-reakciói., MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság, 2006. 12. 01, Budapest, 2006
Fekete, Sz.; Patonay, T.: 1,4-Diszubsztituált 1,2,3-triazolok szintézise, MKE Centenáriumi Vegyészkonferencia, 2007. 05. 29. – 06. 01., Sopron, 2007
Fekete, Sz.; Patonay, T.: 3-(1,2,3-triazolil)kromanonok és prekurzoraik szintézise, MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság, 2007. 09. 12-14, Balatonszemes, 2007
Patonay T, Jekő J, Juhász-Tóth É: Alfa-Azido Ketones, 5. Synthesis of Highly Substituted 2H-Azirine-2-carboxylates via 3-azido-4-oxobut-2-enoates, Eur. J. Org. Chem., 2008, 1441-1448, 2008
Patonay T, Juhász-Tóth É: Simple Synthesis of Oxazoline Derivatives and 2-Acylamino-3-oxoalkanoates from alfa-azido-beta-oxo Esters, Eur. J. Org. Chem., beküldve, 2008
Patonay T, Kónya K, Juhász-Tóth É: Syntheses and Transformations of alfa-Azido Ketones, Curr. Org. Chem., beküldve, 2008
Patonay, T.; Fekete, Sz.: alfa-Azido Ketones, 7. Synthesis of New 1,2,3-Triazoles by „Click” Reaction of 2-Azidoacetophenones, 3-Azidochromanones and Related Derivatives, Heterocycles, beküldve, 2008
Patonay, T.; Fekete, Sz.; Pardi-Tóth, V.: alfa-Azido Ketones, 10. Synthesis of alfa-(1,2,3-Triazolyl)chalcones by Thermal 1,3-Dipolar Cycloadditions and their Ring-closure into 3-(1,2,3-Triazolyl)flavanones, Eur. J. Org. Chem., összeállítás alatt, 2008
Patonay, T.; Jakab, A.; Ábrahám, A.: alfa-Azido Ketones, 9. Synthesis of 3-Aminochromones via 3-Azidochromanones, J. Heterocycl. Chem, összeállítás alatt, 2008
Patonay, T.; Micskei, K.; Juhász-Tóth, É.; Pardi-Tóth, V.: alfa-Azido Ketones, 8. Reduction of Acyclic and Cyclic alfa-Azido Ketones into alfa-Amino Ketones: Old Problems and New Solutions, ARKIVOC, összeállítás alatt, 2008
Patonay T: Synthesis of Polyfunctionalized Building Blocks and Various Heterocycles from alfa-Azido Ketones., XXII. European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, September 2-6, 2006, Bari, Italy, 2006
Patonay T: Alfa-Azido Ketones – a Rarely Used but Synthetically Valuable Group of Building Blocks, 7th Korea-Hungary Symposium on Organic Chemistry, January 25-27, 2007, Budapest, Hungary, 2007
Patonay, T.; Fekete, Sz.: Synthesis of Chalcones and Chromonoids Containing 1,2,3-Triazole Unit, 15th European Symposium on Organic Chemistry, July 8-13, 2007, Dublin, Ireland, 2007
vissza »