A katolikus autonómia megvalósításának problémái Magyarországon a 19. század közepétől a 20. század fordulójáig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46956
típus K
Vezető kutató Sarnyai Csaba Máté
magyar cím A katolikus autonómia megvalósításának problémái Magyarországon a 19. század közepétől a 20. század fordulójáig
Angol cím The problems of the establishment of catholic autonomy in Hungary from the second half of the 19th century to the turn of the 20th century
zsűri Történelem
Kutatóhely Vallástudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.471
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás elsődleges feladata volt, hogy az adott korszak szellemi, egyházi és politikatörténeti kontextusában vizsgálja a jelzett problémát. Ezzel - szándéka szerint - historikusabb, s így a történelmi valósághoz inkább közelítő megvilágításba kívánta helyezni a lassan százötven éve megkerült vagy aktuálpolitikai érdekeknek megfelelően értelmezett témát. Az autonómia-probléma kiemelésére azért volt szükség, mert ez az a találkozási pont, melyben a Katolikus egyház és az államhatalom prominensei közti bonyolult kapcsolatrendszer nézetünk szerint jól megragadható volt. Kutatásaink során, a könyvészeti anyagokon kívül, az Országos Levéltár vonatkozó állagai mellett több egyházi archívum anyagát is felhasználtuk. Ilyenek az Esztergomi Prímási, a Kalocsai Érseki, a Pécsi és a Veszprémi püspöki levéltárak. A pályázat benyújtásakor a fő cél az volt, hogy folytatva a PhD. értekezésem fő témáját, előkészítsek egy kötetet és az egyetemi oktatói-kutatói habilitációt. Ez utóbbi beterjesztése várhatóan még ez évben megtörténik a Pécsi Tudományegyetemen. A munka kötet formájában előreláthatólag a Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség Kiadói Alapítvány kiadásában lát majd napvilágot 2008-ben. E mellett a kutatás témájával kapcsolatban a pályázati periódusban 10 tanulmányt publikáltam, illetve van közlés alatt, közöttük kettőt külföldön és 3 konferencia előadást tartottam, ebből egyet a határon túl.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim of the research was to examine the defined relationship in the spiritual, canonical and political–historical context of the particular era. With this we aim to put this topic in a more historical light. The emphasizing of the autonomy–problem was important, because this is the meeting–point, where the complicated relationship between the catholic higher clergy and the state power can be mostly grasped. In the course of our research, beside the bibliographical references, we applied the referential materials of the National Archives and other ecclesiastic archives, such as the primatial archives in Esztergom, the archiepiscopal archives in Kalocsa, the episcopal archives in Pécs and Székesfehérvár. The main aim at the presentation of the competition was , continuing the topic of my PhD. thesis, to prepare a book and a habilitation. Tlast one would be presented at the University of Pécs this year. The study will probably come out in a volume in the publication of the Publisher Foundation of the Hungarian Church–Historical Association (Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség Kiadói Alapítvány) in 2008. Besides, in relation to the topic of my research I have published, or in press 10 studies – among them two in abroad - and held 3 lectures, one in abroad during the above mentioned period.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1644/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sarnyai Csaba Máté: Giesswein Sándor katolikus autonómia-értelmezése a századfordulón, in: Kút II. évf. 2003. 3-4. szám 50-59.o., 2004
Sarnyai Csaba Máté: Vita az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonyának értelmezése körül a 19. század derekán (1848-1866), �Mater et magistra� (Szerkesztette: Hegedűs András � Csongor Edina) Esztergom, 2004. 175-182.o., 2004
Sarnyai Csaba Máté: Kossuth Lajos és a katolikus felső klérus autonómia-igénye, Kossuth Lajos és az egyházak (Szerkesztette: Kertész Botond) Luther Kiadó Budapest, 2005. 62-69.o., 2005
Sarnyai Csaba Máté: Egy meg nem valósult idea, Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon (Szerkesztette: Balogh Elemér- Sarnyai Csaba Máté) A Polay Elemér Alapítvány Könyvtára 177-186.o., 2004
Sarnyai Csaba Máté: Forradalmak után, konszolidáció előtt: katolikus autonómia-koncepció egy fővárosi ferences plébániáról 1920-ból, A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. (Szerkesztette: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert). PPKE BTK - METEM, i.375-382.o., 2005
Sarnyai Csaba Máté: A magyarországi és erdélyi katolikus autonómia-irányzatok összehasonlítása 1868-71., Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Budapest, (közlés alatt), 2007
Sarnyai Csaba Máté: Deák Ferenc és a katolikus önkormányzat megvalósításának nehézségei, „A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása.''Deák Ferenc tanulmányok. /szerk.:Fazekas Csaba/ Miskolc, MTA Miskolci Területi Bizottsága, (közlés alatt), 2006
Sarnyai Csaba Máté: „Mire jó az önmaga felett rendelkező nép, ha nincs alávetve Istennek?"(A vallás szerepe Alexis de Tocqueville társadalomképében), in: Studia Religiosa 2. Szeged, 2007
Sarnyai Csaba Máté: “Regarding the organization and administration of the affairs of our Church we want freedom, equal rights and independence” The views of Lajos Kossuth, József Eötvös and Ferenc Deák on catholic autonomy, Bela Vardy Festschrift /Ed. Richard Mulcahy-János Angi – Tibor Glant/ Pittsburg University Press, Titusville USA in Press, 2007
Sarnyai Csaba Máté: „…legszentebb kötelességemnek tartom, úgy nyilatkozni, mint átgondolt okok szülte meggyőződésem parancsolja…” (Szép Ferenc szabadkai káplán véleménye az egyház helyzetéről 1848-ban), Szép Ferenc Emlékkönyv Szabadka, Szerbia(közlés alatt), 2007
Sarnyai Csaba Máté: „…de minden körülmények között meg lesz az a megnyugtató vigasztalásunk, hogy a dolog nem rajtunk múlt. (Prohászka Ottokár és Gisswein Sándor katolikus autonómia értelmezésének összehasonlító elemzése), Belvedere Szeged (közlés alatt), 2007
vissza »