Value system, guality of life, health state  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46957
Type K
Principal investigator Jeges, Sára
Title in Hungarian Értékrendszer, életminőség, egészségi állapot
Title in English Value system, guality of life, health state
Panel Society
Department or equivalent Institute of Bioanalytics (University of Pécs)
Participants Csoboth, Ildikó
Tahin, Tamás
Tigyi, Zoltánné
Varga, Károly
Vránicsné Horváth, Ildikó
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 5.460
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Projektünk célja az „egészség eredetének” kutatása egészség- és értékszociológiai eszközök integrálásával. Baranya megyei lakossági mintán egészségi kritériumok alapján validáltuk az Antonovsky-féle koherencia skálát (SOC), majd megvizsgáltuk ennek prediktívitását az általánosabb well-being mutatókra. Eredményeink a SOC-változó prediktiv erejét tanúsítják minden egészség-mutatóra, és a well-being (kognitív elégedettség, affektív boldogság) kritérium-adataival szembesítve. Attitűdinális és értékrendszeri tartalmait explorálva azt találtuk, hogy a SOC mélyebb rétegeiben a vállalkozói attitűdnek is részét képező személyes felelősségvállalási készség található, míg értékrendszeri magvában dominánsan az integratív Maitreyan, a proaktív Promethean és a kölcsönös social supportot ápoló Christian érvényesülnek. A három kulcsfogalom közötti interdependenciák elemzése megerősíti az „értékrendszer-életminőség-egészségi állapot” kauzálstruktúrális modell érvényességét. Elkészítettük és validáltuk a SOC-skála 6-itemes változatát, amelyet egy nemzetközi kutatásban hasznosítunk. Kidolgozott eljárásaink további alkalmazást nyertek a PTE fiatalok körében végzett „wellness” kutatásában.
Results in English
Our project’s aim is to research the “origin of health” while integrating health- and value-sociological devices. On a population sample from county Baranya, we validated Antonovsky’s Sense of Co-herence (SOC) Scale based on health criteria, (self-evaluation of health status, vegetative symptoms of lability, chronic illnesses and the so-called EDEC scale developed from these). Then we examined their predictivity in the case of more general indicators of well-being. Our results testify to the predictive power of the SOC variable in every health-indicator. We could also register its strong prediction concerning the criteria of well-being (cognitive satisfaction, affective happiness scales). Exploring its attitude and value system contents in deeper SOC levels, we found present a readiness to take personal responsibility, which also forms part of the entrepreneurial attitude, whereas in its value system core, the integrative Maitreyan, the proactive Promethean and the Christian maintenance of mutual support predominate. The analysis of interdependence among the three key concepts affirms the validity of the “value system-life quality-health status” causal-structural model. We completed and validated a six-item variation of the SOC scale, which we will utilize in an international research. Our imple-mented procedures gained a further application in a Pécs University research of “wellness” among young people.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46957
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jeges S.: Egészségtantanár képzés a „szalutogenetikus paradigma” jegyében., „Az egészséges fejlődés feltételeinek biztosítása a fogantatástól a felnőttkorig” című konferencia. Budapest, 2006. okt. 19-20., 2006
Jeges S., Tahin T., Lampek K., Tigyi Z., Kovács É.: Paradigmaváltás az egészségfejlesztésben. Egy empirikus kutatás gyakorlati vetületei, Egészségfejlesztés a Bologna-folyamat tükrében (nemzetközi konferencia), Szeged, 2005
Tahin Zs., Tóth Á., Jeges S.: The Impact of Leisure Time Physical Activity on Health: a 20-year follow-up study, Physical Activity and Quality of Life with Special Respect to Adolescents and Elderly, International Conference, Pécs, 2008
Varga K., Jeges S., Tahin T.: Javíthat-e a szalutogenetikus paradigma a hazai túlélési arányokon?, Magyar Professzorok Világtanácsa Egészségtudományi Konferencia, Budapest, 2005
Varga K.: A szalutogenezisről- képben és fogalomban, Egészségfejlesztés, 2005
Varga K.: Szalutogenezis - ''a visszacsapás rugóhatása'', Egészségfejlesztés, 2005
Jeges S., Kilár F.: Informatika a kutatásban, „Informatika az egészségügyben.” XIII. Számítástechnikai Szakmai Nap. Pécs, 2006., 2006
Jeges S., Huszár J., Tahin Zs.: Az idős kor megérésének esélyei., Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság XXIX. Nagygyűlés. Zalakaros, 2006. november 9-11., 2006
Jeges S., Varga K.: Unravelling the Mystery of the Sense of Coherence,, European Journal of Mental Health. Individual, Family, Community and Society, Volume 1, page 45-71., 2006
Jeges S., Varga K.: A szalutogenetikus életstratégia értéktényezői, JURA 14. évf. 1. szám 43-51, 2008
Jeges S.,: Egészségtantanár képzés a „szalutogenetikus paradigma” jegyében., „Az egészséges fejlődés feltételeinek biztosítása a fogantatástól a felnőttkorig” című konferencia. Budapest, 2006. okt. 19-20., 2006
Jeges S., Huszár J., Tahin Zs., Tóth Á.:: Fizikai rekreáció és idős kor?, Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság XXX Nagygyűlés, Pécs, 2007. november 8-10., 2007
Szovák E., Tóth Á., Kiss J.: Health Promoting Programmes in the Light of the Research entitled „Value System, Quality of Life and Health”, Physical Activity and Quality of Life with Special Respect to Adolescents and Elderly, International Conference, Pécs, 2008
Molnár Gy., Tóth Á., Rétsági E., Vránicsné Horváth I.: "Salutogenetic” and Quality-Life of Disabled, Physical Activity and Quality of Life with Special Respect to Adolescents and Elderly, International Conference, Pécs, 2008
Jeges S., Tóth Á., Varga K.: „Unravelling the mystery” of the sense of coherence?, Physical Activity and Quality of Life with Special Respect to Adolescents and Elderly, International Conference, Pécs, 2008
Back »