Komplex fejlesztési tervjavaslat kidolgozása a Balaton vízgyűjtő területére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46964
típus K
Vezető kutató Buday-Sántha Attila
magyar cím Komplex fejlesztési tervjavaslat kidolgozása a Balaton vízgyűjtő területére
Angol cím Working out of a complex development plan for the drainage area of Lake Balaton
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Gazdag László
Glück Róbert
Hanyecz Lajos
Marosi Csilla
Ottó Krisztina
Skoumal Krisztián
Tóth Erzsébet
Varró Krisztina
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.988
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás zárókövetkeztetése volt, hogy a Balaton Régió problémái a fejlesztéseknél a megkésettségre és komplexitásnak, a térségi szemléletének a hiányára vezethetők vissza. Ehhez társult még a fejlesztés szükséges tőke hiánya és a fejlesztések össze- hangolatlansága. A feladatok közül a következőket emelhetjük ki: 1. Alapvető infrastrukturális hiányosságok pótlása. 2. A fejlesztéseknél a saját térségi (önkormányzati, vállalkozói) erőforrások mozgosí- tása és összehangolása. 3. Fejlesztési pályázatoknál az egyedi települési célokat kistérségi célokká kellene rendezni és azokra térségi szinten megoldást keresni. 4. A tervezés realitásának javítása érdekében meg kell teremteni a Balaton Régió folyamatosan aktualizált adatbázisát. 5. Rendezni kellene a térség közigazgatási helyzetét. 6. Javítani kell a szakágazatok együttműködési készségén és a fejlesztésért vállalt felelősségén. 7. Több figyelmet kell szentelni az elmaradott háttértelepülésekre. 8. Növelni kell az önkormányzatok területi felelősségvállalását. 9. Törekedni kell a térség speciális problémáit megoldó támogatások megszerzésére.
kutatási eredmények (angolul)
The final conclusion of the research was that the problems of the Balaton region derive from its backwardness in development, a lack of complexity and the regional approach. There are, however, other factors involved, such as the lack of capital needed for development and also a lack of harmonisation. Amongst the tasks to be undertaken we should highlight: 1. Making good the deficiencies in the infrastructure. 2. Mobilising and harmonising the region's own resources (of local govemment and enterprise) for development. 3. In development projects, reformulating the aims of individual settlements into thoese for the micro-region and handling these at regional level. 4. To improve the achievability level of planning a continuously up-dated database of the Balaton Region should be established. 5. The public administration situation of the region should be resolved. 6. Willingness to co-operate and responsibility for development must be improved. 7. More attention is needed for underdeveloped settlements in the hinterland. 8. Local authorities need to assume more regional responsibility. 9. Acquiring funds is the prime tool for solving the specific problems of the Region.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1646/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Buday-Sántha Attila:: The economic effect of global warning int he, Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Proceedings Volume XXXV 2003-2004.Incooperation with Slovak Acedemy of Sciences Bratislava. 279-290 p, 2004
Buday-Sántha Attila:: Az Agrárgazdaság környezeti hatásai,, Környezetügy. 61-76. p. Országos Környezetvédelmi Tanács., 2004
Gazdag László: Világgazdasági korszakváltás és fenntartható fejlődés, VI. Magyar Jövőkutatási Konferencia (Győr, 2006. október 6-7. előadásainak kiadványa. Kiadó: Arisztotelész Stúdium Bt. Budapest, 61-70., 2006
Buday-Sántha Attila:: A környezetvédelem aktuális kérdései. Azonosulás a tájjal és a környezettel a vidéki Európában, Nemzetközi konferencia. Magyar Professzorok Világtanácsa. Faculty of Ecology and Environmental Sciences. Unesco-Chair for Ecological Awareness. Selmecbánya. 2006.június 9, 2007
Hanyecz Lajos: A controlling rendszere. Az eredményorientált irányítás, Saldo Kiadó, Budapest, 291 p, 2006
Buday-Sántha Attila:: Development of the Hungarian economy and its impact on the environment, Studies in agricultural economics, MTA AKI, 34-42 p, 2004
Buday-Sántha Attila:: A természeti tőke és az agrárgazdaság szerepe a területi versenyképességben, Pécsi Tudományegyetem. 108 p, 2004
Buday-Sántha Attila:: Az agrár- és vidékfejlesztés lehetőségei, tennivalói., Gazdálkodás, XLVIII. évf. 1.sz. 61-68., 2004
Buday-Sántha Attila:: A környezetvédelem szerepe a regionális fejlődésben, Falu, Város, Régió, 1-2 sz. 216-218 p, 2004
Buday-Sántha Attila:: A magyar agrárgazdaság fejlődése és környezeti hatása, Controlling portál (www.controllingportal.hu, 2004), 2004
Buday-Sántha Attila:: Az alternatív energiahasznosítás gazdasági kérdései, eVilág, 2004, április 36-37. p, 2004
Buday-Sántha Attila-Varró Krisztina: The impact of agricultural production on water quality in Hungary, RENE konferencia Lugo, Spanyolország, 27-42 p, 2004
Buday-Sántha Attila:: Környezetgazdálkodás, Studia Reqionorum sorozat. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs 245 p, 2006
Buday-Sántha Attila: László Práger: The world (economy) and Hungary at the beginning., Public Finance Quarterly: Journal of Public Finance Published Quarterly Volume LI. 2006/3. 383-387. p, 2006
Buday-Sántha Attila:: A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben. Turizmus a nemzetgazdaságban, gazdaság a turizmusban., PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Konferenciája. Szekszárd, 2006.V.5, 2007
Buday-Sántha Attila:: A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, Gazdálkodás. 50. évf. 5.sz. 59-63. p, 2006
Buday-Sántha Attila:: The development of Hungarian agriculture and its impact, on the environment., In: Agricultural Transition and Rural Development. Budapest, Gyöngyös, Pécs 29-42. p, 2006
Buday-Sántha Attila:: A fejlesztési célok összhangja és a gondok eredete, . Évkönyv 2004-2005. I. Kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, 107-117. p, 2005
Gazdag László: Világgazdasági korszakváltás, Évkönyv 2004-2005. III. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs, 17-29 p, 2005
Glück Róbert: A területi versenyképesség és az egészségügy kapcsolata, Évkönyv 2004-2005. III. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs 286-289p, 2005
Lóránd Balázs: Regionális fejlesztés értékelésének lehetőségei-elméletek, európai uniós gyakorlat és továbbfejlesztési módok., Évkönyv 2004-2005. III. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs 205-213 p, 2005
Rácz Gábor – Málovics György: A környezettudatos vállalatirányítás alkalmazásának vizsgálata., . Évkönyv 2004-2005. IV. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Dok, 2005
Buday-Sántha Attila:: A regionális politika és gazdaságtan Ph.D. képzés 10 éves évfordulójára., Évkönyv Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs 10-22. p., 2006
Buday-Sántha Attila:: Balaton. OTKA Jelentés. Kézirat. Pécs, 2007. 122 p, Évkönyv Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs 10-22. p., 2006
vissza »