Intragenerációs újraelosztás gyermekszám szerint  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46967
típus K
Vezető kutató Gál Róbert Iván
magyar cím Intragenerációs újraelosztás gyermekszám szerint
Angol cím Intra-generational redistribution by number of children
zsűri Társadalom
Kutatóhely Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés
résztvevők Farkas Péter
Gábos András
Kézdi Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.449
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás arra vállalkozott, hogy a jóléti intézményrendszerrel foglalkozó szakirodalom új kutatási programjának egyes kutatási kérdéseire válaszoljon. A szóban forgó kutatási program szerint a jóléti intézményrendszer elsősorban az életpálya-finanszírozás eszköze és nem szegénységenyhítő ill. jövedelemkiegyenlítő feladatokat lát el. Ennek alapján fő kérdései nem a szegénységgel és jövedelemegyenlőtlenségekkel foglalkozó normatív, módszertani vagy empirikus kérdések (pl. az egyenlőtlenséggel szembeni averzió, a hasznosság (utility) személyek közötti összehasonlíthatósága, vagy a szociálpolitikai programok „célzottsága”), hanem a generációk közötti erőforrás-átcsoportosítási rendszer problémái. Ilyen kérdések, egyebek mellett a generációk közötti erőforrás-átcsoportosítást végző rendszer tartós fennmaradásának feltételei, illetve annak következményei, hogy a szóban forgó rendszer a családon belüli generációkról áttevődött a társadalmi generációkra. Az említett következmények közül néhány: az egymást követő generációk közötti újraelosztás (ami az empirikus kérdéseken kívül új etikai kérdéseket is felvet); mesterséges externáliák teremtése az egyéni gyermekvállalási erőfeszítéseken (és ennek következtében újraelosztás generációkon belül gyermekszám szerint illetve a termékenység csökkenése), valamint az erőforrás-átcsoportosítási rendszer hosszú távú fennmaradásának feltételeire gyakorolt hatás (a generációk közötti erőforrás-elosztás „arany-szabályának” megsértése, azáltal, hogy az említett elosztás politikai döntéssé válik).
kutatási eredmények (angolul)
The project aimed at responding to questions of the new research program of the economics of the welfare state. The research program in question identifies the welfare state as a means of organizing intergenerational resource reallocations rather than alleviating poverty and income inequalities. So, instead of focusing on the normative, methodological or empirical questions regarding poverty and income inequalities (e.g. inequality-aversion, interpersonal comparability of utility, “targeting” of public programs), it concentrates on problems of the resource reallocation system. Such problems include, among others, the conditions of survival of such a scheme on the long run and the consequences of the historical shift of the system from family generations to generations of society, that is, a larger risk pool. Some of the consequences mentioned: redistribution among subsequent generations (which raises special ethical questions besides the obvious empirical ones); creation of artificial externalities on individual efforts to raise children (which, as a consequence, leads to intra-generational redistribution by number of children raised as well as to declining fertility); and the impact on the conditions of long-term survival of the resource reallocation system (as the various “golden rules” of resource reallocations are constantly hurt by making the system exposed to frequent political corrections).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1647/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gabos, A., Gal, R. I. and Kezdi, G.: Fertility effects of the pension system and other intergenerational transfers: Test on Hungarian Data. PIE Discussion Papers 259. Tokyo: Hitotsubashi University., Gál, R.I., Iwasaki, I, és Széman, Zs. (szerk.): Assessing intergenerational equity. Budapest: Akadémiai Kiadó, 9. fejezet., 2008
Janky, B. and Gál, R.I.: Public opinion on pension systems in Europe, ENEPRI Research Reports 36. Brüsszel: CEPS., 2007
Gábos A., Gál R.I. és Keller T.: A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció, Mészáros J. (szerk.): Családi jövedelemadózás. Budapest: Barankovics Alapítvány., 2007
Gál R.I: Reforming a mature pension system: The case of Hungary, Kuboniwa, M. és Nishimura, Y.(szerk.): Economics of Intergenerational Equity in Transition Economies. Tokyo: Maruzen., 2006
Gál R.I: Seijuku sita Nenkinseido no Kaikaku: Hangarii no Jirei, Nishimura, Y. (szerk.) Ikoukeizaikoku no Nenkinkaikaku: Chutouou-Kyusorenshokoku no Keiken to Nihon eno Kyokun. Kyoto: Minerva Publishers., 2006
Gál, R.I.: A nyugdíjrendszer elszigetelése a rövid távú politikai döntésektől, Budapest: Portfolió. http://www.portfolio.hu/download/files/070403_02_ciklusok.pdf, 2006
Gábos, A., Gál, R.I. and Kézdi, G.: Fertility effects of the pension system and other intergenerational transfers: Test on Hungarian Data., PIE Discussion Papers 259. Tokyo: Hitotsubashi University., 2005
vissza »