Set Theory  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46991
Type K
Principal investigator Komjáth, Péter
Title in Hungarian Halmazelmélet
Title in English Set Theory
Panel Mathematics and Computing Science
Department or equivalent Department of Computer Science (Eötvös Loránd University)
Participants Hajnal, András
Patkós, Balázs
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 4.052
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Eredményes kutatások történtek a kombinatorikus halmazelmélet körében, elsősorban végtelen halmazrendszerek (3-hipergráfok) kromatikus számával, megszámlálhatónál nagyobb kromatikus rendszerek véges részrendszereivel kapcsolatban. Sikerult megoldani egy elhagyható véges rendszerekre vonatkozó régi nevezetes problémat: igazoltuk, hogy konzisztensen van két véges 3-hipergráf, hogy mindkettő külön-külön elhagyható megszámlálhatónál nagyobb kromatikus 3-rendszerből, de együtt nem hagyhatók el. Megjelent egy halmazelméleti feladatgyűjtemény.
Results in English
We concluded sucessful research in combinatorial set theory, especially concerning the chromatic number of infinite set systems (hypergaphs), the finite obligatory subsystems of uncountably chromatic triple systems. We sucessfully solved an old, famous problem: it is consistent that there exist two finite triple systems such that both can be omitted from uncountably chromatic triple systems, but there is no uncountably chromatic triple system that omits both. We published a problem book in set theory.
Full text http://real.mtak.hu/1654/
Decision
Yes

 

List of publications

 
M.Foreman,P. Komjáth: The club guessin ideal: Commentary on a theorem of Gitk and Shelah, Journal of Math. Logic, 2005
P. Komjáth, V. Totik: Problems and Theorems in Classical Set Theory, Springer, 2006
Hajnal András, Komjáth Péter: Obligatory subsystems of triple systems, Acta Math. Hung., 2008
P.Komjáth: An uncountably chromatic triple system, Acta Math. Hung. (közlés alatt), 2008
P.Komjáth, V.Totik: Ultrafilters, Amer. Math. MOnthly, 2008
P.Komjáth: A note on almost disjoint set systems, Proc. Amer. Math. Soc (közlés alatt), 2008
P.Hajnal: Rainbow Ramsey theorems for colorings establishing negative partition relations, Fundamenta Mathematicae, 2008
Back »