Musica Rediviva - Repertoárkutatások az egyházzene körében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46996
típus K
Vezető kutató Dobszay László
magyar cím Musica Rediviva - Repertoárkutatások az egyházzene körében
Angol cím Musica Rediviva - Reseurch in church music repertory
zsűri Kultúra
Kutatóhely Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
résztvevők Soós András
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.095
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2007. dec. 31.-én lezárult kutatás célja a középkori énektradíciók repertoárvizsgálata volt a tradícióhoz tartozó források összehasonlító incipit-katalógusának számítógépes feldolgozásával. A négy év alatt mintegy 50 középkori forrás anyagát írtuk át, és vittük számítógépes adatbázisba. Ezek gondos elemzésével került megállapításra az adott tradíció énekrendjének tipikus, mondhatni kanonizált formája. E formát könyv-alakban is, on-line formában is publikáltuk ill. publikáljuk, az egyes forrásoknak a normatív alakhoz való viszonyát a kritikai jegyzetek dokumentálják. Mindehhez intézménytörténeti és formai bevezető kommentár készül(t). A ciklusban elkészült négy kötet, melyből kettő megjelent, egy nyomdában van, egynek a fordítása most készül. A kötetek Esztergom, a Szepesség, a pálos rend és a Kalocsa-zágrábi tartomány énekanyagát dolgozzák fel.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project (closed on 2007. Dec. 31.) was the analysis of chant repertories, that was made by comparison of sources pertaining to a given tradition. During the four-year cycle the material of about 50 manuscripts has been transcribed and entered into a database. After a careful analysis the typical ("canonized") form of the given tradition has been defined. This form was (is) published both in book and on-line format. The relationship between the normative form and the individual sources is documented in critical notes. The introductory comments present the history of institution and the characteristic points of the tradition. In the project cycle four volumes has been prepared; two of them is published, one is in print, and the translation of one more volume is now in work. The volumes cover the chant repertory of Esztergom, the Szepes region, the Hungarian Paulite order and the Kalocsa-Zagreb church province.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1657/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobszay László - Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae. V/A. Esztergom/Strigonium (Temporale), Budapest,, 2004
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae. V/B. Esztergom/Strigonium (Sanctorale), MTA-ZTI, Budapest, 479 oldal, 2006
Dobszay László: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae, Die Erschließung der Quellen des mittelalterlichen liturgischen Gesanges. Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 18. Wiesbaden, 75-99., 2006
Dobszay László: Aquileia between Central Europe and Italy. The Officia Divina, Musica e Storia XI/3, 401-426, 2006
Dobszay László: The Histories of the Pre-Lenten Period., Cantus Planus, Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23-28. MTA-ZTI, Budapest, 565-581., 2006
Dobszay László: Historia de Noe, Sine Musica nulla Disciplina... . Il Poligrafo, Venezia, 137-162, 2006
Dobszay László: Tres vidit et unum adoravit, Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley. Budapest–Toronto., 2007
Kiss Gábor: Középkori liturgikus források digitális gyűjteménye az MTA Zenetudományi Intézetében, Zenetudományi Dolgozatok 2004–2005. Budapest, 2005
Kovács Andrea: Szent Erzsébet középkori liturgikus énekei Magyarországon, Magyar EGyházzene XIV/4: 393-410., 2007
Kovács Andrea: Egy ismeretlen Szent Gellért offícium, Magyar Könyvszemle, 2008
vissza »