Developing soil bonitet methodology on the basis of soil classification of diagnostic approach  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46998
Type F
Principal investigator Tóth, Zoltán
Title in Hungarian A talajbonitációs módszertan továbbfejlesztése a diagnosztikai szemléletű természettudományos talajosztályozás alapján
Title in English Developing soil bonitet methodology on the basis of soil classification of diagnostic approach
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of HAS
Participants Szegi, Tamás András
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 6.708
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a földminősítés jelenleg használt pontosítására irányult. A hazánkban jelenleg elfogadott és használt természettudományos talajosztályozás értékeinek elismerése mellett, megfontolandó annak diagnosztikai szemléletű tovább-fejlesztése és a diagnosztikai talajparaméterek figyelembevétele a földminősítés folyamatában. Az egyes osztályozási egységek elhatárolásának alapját képező folyamattársulások felismerése nagymértékben függ a vizsgálódó szakember tapasztalatától. Ezért szükséges az egyes folyamatok eredményeként kialakuló talajszintek és tulajdonságok mérhető, jól definiált fogalmakkal illetve határértékekkel (dignosztikai kritériumokkal) való kiegészítése. A megváltozott felhasználói igények (földminősítés, precíziós mezőgazdaság, stb), valamint a hagyományos talajtérképeket kiegészítő vagy felváltó digitális adatbázisok, számszerű paramétereket igényelnek, tehát a talajosztályozási egységek „információ tartalmát” e tekintetben is mérhető tulajdonságokkal kell pontosítanunk, kiegészítenünk. Statisztikai vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a jelenleg használatban lévő genetikus talajosztályozás, illetve talajtérképezés által kódolt talajtulajdonság kategóriák nem adnak egészen pontos alapot a talajtermékenység becslésre. Az általunk vizsgált változati talajtulajdonságok (pH, humusz, fizikai talajféleség) esetében eltérések mutatkoztak a térképi kategória és a mért valós tulajdonság értékek produkciós maximuma között.
Results in English
The results of this research complete the previous studies of the field of land evaluation in order to improve the bonitation method of the land evaluation indices. Agreeing with the values of the officially recognized soil classification system in Hungary, a new diagnostic soil classification system that based on site specific soil properties is required nowadays. The definition of soil formation processes on a given soil profile depend on the skill of the expert. Therefore the soil horizons and soil properties developed as a result of the effects of this processes are needed to be completed with measurable and well defined values of soil properties (criteria of the diagnostic soil properties). The new needs of users (land evaluation, precision agriculture, etc.) as well as the digital soil mapping and database that complements the traditional soil maps (paper based) demand numerical attributes and well defined values, so the soil classification units need to be supplemented and precised by measurable soil properties. As a result of the statistical analysis it can be concluded that the currently used genetic soil classification method and the categories of soil properties of maps provide not enough information for soil productivity assessment. In case of the studied soil properties (pH, humus, texture), differences were observed between the level of soil fertility according to the soil map categories and the real measured values.
Full text http://real.mtak.hu/1658/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth G; Makó A; Máté F: Designation of local varieties in the Hungarian soil classification system: remarks from the application viewpoint, The 2nd International Conference and Field Workshop on Soil Classification 2004 Petrozavodsk, Russia, August 3-9, 2004
Tóth B; Makó A; Rajkai K: Vízgazdálkodás és termékenység összefüggésének vizsgálata hazai talajtani adatbázisokon, Talajtani Vándorgyűlés, Sopron 2006 Kiadványkötet, 2006
Gaál Z; Tóth G; Debreczeni K; Hermann T; Kuti L; Makó A; Máté F; Németh T; Nikl I; Speiser F; Szabó B; Szabóné Kele G; Szakadát I; Tóth Z; Vass J; Várallyay Gy: D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században!, Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért kiadványkötet. 2007. 10. 22-23. Keszthely. p. 3-8., 2007
Tóth G; Gaál Z; Hermann T; Makó A; Speiser F; Vass J: D-e-meter intelligens földminősítő és földhasználat tervező rendszer, E-agrárium & E-vidék Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Agrárinformatikai Fórum. Szent István Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. CD-Rom HUNAGI 2004., 2004
Tóth G; Makó A; Máté F: Designation of local varieties in the Hungarian soil classification system: remarks from the application viewpoint, Eurasian Soil Science (közlésre elfogadva), 2004
Tóth G; Máté F; Makó A: Soil attribute parametrisation for plant-specific evaluation of cropland productivity in Hungary, Hungary Communications in Soil Science and Plant Analysis Journal 2004 vol. 36(1-3) vagy 36(4-6) January issue (közlésre előkészítve), 2004
Tóth G: Agricultural Land Use and Sustainability: Chainging Requirements of Society and Extending Planning Options - What can Agricultural Sciences and IT Technologies Offer?, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 15, “Integrative Approaches Towards Sustainability in the Baltic Sea Region”, Walter Leal Filho and Arnolds Ubelis eds., Peter Lang Publishers House, Frankfurt am Maim, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004, pp. 233-244., 2004
Tóth G; Debreczeni K; Gaál Z; Hermann T; Makó A; Máté F; Vass J; Várallyay Gy: Land use planning decision support based on land evaluation and Web-GIS modeling: an integrated approach in Hungary, Kertész et al. (Eds) 4th International Congress of the European society for Soil Conservation (ESSC) 25-29 May 2004 Budapest, Hungary. Proceedings Volume, Hungarian Academy of Sciences. pp21-24., 2004
Makó A; Tóth G; Várallyay Gy: Soil water regime and productivity: assessment for land evaluation, II. ALPS-ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP 1-6 March 2004., Dubrovnik, Croatia p.annex 1-5., 2004
Tóth G; Gaál Z; Hermann T; Makó A; Máté F; Speiser F; Vass J; Várallyay Gy: Editing soil maps through Internet for on-line land productivity calculations – an integrated system in Hungary, . p11 International Conference on Innovative Techniques in Soil Resource Inventories, Cha-Am, Thailand March 22-29, 2004. (procieedingsbeli közlésre elfogadva), 2004
Hermann T; Tóth G; Michéli E; Máté F: Conversion of soil classification information to land evaluation information: the role of digital soil maps, Global Workshop on Digital Soil Mapping, September 14-17, 2004. Montpellier, France (CD-ROM), 2004
Tóth G; Gaál Z; Hermann T; Makó A; Máté F; Vass J; Várallyay Gy: Internet-based applications of soil map information for plot-level land productivity evaluation, EUROSOIL 2004 September 04 to 12 in Freiburg / Germany (p223. in Abstracts), 2004
Hermann T; Makó A; Máté F; Tóth G; Tóth Z: Talajaink termékenységi csoportosítása a legfontosabb szántóföldi növények szempontjából, Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia kiadványa, 2005. augusztus 23-24, Kecskemét (in print), 2005
Hermann T; Makó A; Tóth G: An example for DSFM: Application for mapping of the function of ‘food and other biomass production', Digital Soil Mapping Working Group Meeting of the European Soil Bureau Network. Prague. 13-14 October, 2005. (in print), 2005
Szabó B; Hermann T; Tóth T; Tóth G: Field soil organic matter measurements for the enhancement of soil bonitation, 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis, January 30 - February 4, 2005 - Cancún, Mexico (in print), 2005
Makó A; Rajkai K; Tóth G; Hermann T: Estimating soil water retention characteristics from the soil taxonomic classification and mapping informations: consideration of humus categories, IV. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 February - 5 March, 2005. Portoroz, Slovenia (in print), 2005
Tóth B; Makó A; Rajkai K; Marth P: Study on the estimation possibilities of soil hydraulic conductivity, Cereal Research Communications. 34. (1) 327–330., 2006
Hermann T; Makó A; Máté F; Tóth G; Tóth Z: Soil fertility assessment in a case study in Hungary, Cereal Research Communications Vol. 34 p. 199-201, 2006
Tóth B; Makó A; Rajkai K; Szabóné Kele G; Hermann T; Marth P: Preparing soil water management maps with predicted numerical values of soil water retention and conductivity, 6th international conf., Influence of anthropogenic activities of water regime of lowland territory, Physics of soil water. Edit:Ivanĉo et all. ISBN 80-89139-09-4, 2006
Tóth B; Makó A; Rajkai K; Szabóné Kele G; Hermann T; Marth P: Use of soil water retention capacity and hydraulic conductivity estimation in the preparation of soil water management maps, Agrokémia és Talajtan 55. 1. p. 49-58, 2006
Tóth T; Németh T; Fábián T; Hermann T; Horváth E; Patocskai Z; Speiser F; Vinogradov Sz; Tóth G: Internet-based Land Valuation System Powered by a GIS of 1:10,000 Soil Maps, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 55. 1 109–116, 2006
Tóth B; Makó A; Rajkai K; Szabóné Kele G; Hermann T; Marth P: Talaj vízgazdálkodási térképek készítésének lehetőségei a talaj becsült víztartó- és hidraulikus vezetőképessége alapján, XII. Ifjúsági Tudományos Fórum Kiadványkötete, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2006
Tóth Z; Kismányoky T; Hermann T: A vetésváltás jelentősége és figyelembe vétele a földminősítésben, Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért kiadványkötet. 2007. 10. 22-23. Keszthely. p. 9-14., 2007
Tóth Z: A talaj kémhatásának és mésztartalmának vizsgálata vetésforgó tartamkísérletben, Acta Agronomica Óváriensis. 49. pp 333-338., 2007
Hermann T; Speiser F; Tóth G; Makó A: A D-e-Meter földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága, Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. 2007. november 22-23. Keszthely. p. 31-38., 2007
Makó A; Tóth G; Máté F; Hermann T: A talajtermékenység számítása a változati talajtulajdonságok alapján, Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. 2007. november 22-23. Keszthely. p. 39-44., 2007
Makó A; Tóth B; Rajkai K: A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak földminősítési célú becslése, Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. 2007. november 22-23. Keszthely. p. 45-50., 2007
Hernádi H; Makó A; Tóth G; Hermann T; Speiser F: Növényspecifikus bonitációs faktorok a D-e-Meter földminősítési rendszerben, Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. 2007. november 22-23. Keszthely., 2007
Back »