A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47001
típus K
Vezető kutató Péter Katalin
magyar cím A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században
Angol cím The family network of the Hungarian aristocraty in the sixteenth and seventeenth centuries
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Benda Borbála
Horn Ildikó
Koltai András
Várkonyi Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.350
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 16-17. századi arisztokrácia Magyarországon két részre tagolódott, a középkori előkelők utódaira és a kora újkori uralkodók által rangemelt családokra. A munkálat során a két elemet egy egységnek tekintettük. Elektronikus adatbázist készítettünk a házassági kapcsolataikról és az arisztokráciáról általában. Az adatokat személyek, családok, méltóságok szerint csoportosítottuk. Eredeti forrásokból gyűjtöttük őket, de a megfelelő szakirodalomra is hivatkozunk. A honlap: http://archivum.piar.hu/arisztokrata/
kutatási eredmények (angolul)
Sixteenth- and seventeenth-century aristocracy in Hungary consisted of two parts. One had its origins in the middle ages, the other was created by early-modern-monarchs. In this project the two parts have been regarded as a whole, and we constructed an electronic database on their family connections and on the aristocracy in general. The data have been organized according to persons, families and dignities. They have been collected from original sources but references to relevant literature have been included as well. The homepage: http://archivum.piar.hu/arisztokrata/
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1660/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon 16-17. század, L'Harmattan Kiadó Bp. (közlésre elfogadva), 2008
Horn Ildikó, Kreutzer Andrea, Szabó András Péter: Politika és házasság: Mennyegzőre hivogató levelek a 16. századi Erdélyből, ELTE BTK, Budapest (kiadó), 2005
Péter Katalin: Az Esterházy család felemelkedése, pp. 7-37. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Szerk Czoma László. Helikon Múzeum. Keszthely, 2005
Benda Borbála: Az Erdődy család 17. századi genealógiája, Turul 80. 4. 109-125., 2007
Benda Borbála: Rákóczi Erzsébet a gazdálkodó, pp. 19-28. In: A nők világa. Szerk. Fábri Anna, Várkonyi Gábor. Argumentum Kiadó. Bp., 2007
Péter Katalin: Illésházy Istvánról, In: Bocskai István és kora. Miskolci Egyetem (közlésre elfogadva), 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:05:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »