Historical biogeography of Northern Temperate Arboreal Thyatiridae and Noctuidae groups  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47005
Type K
Principal investigator Varga, Zoltán Sándor
Title in Hungarian Északi-mérsékeltövi arboreális pihésszövő- (Thyatiridae) és bagolylepke- (Noctuidae) csoportok taxonómiai revíziókra alapozott történeti állatföldrajza
Title in English Historical biogeography of Northern Temperate Arboreal Thyatiridae and Noctuidae groups
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Evolutionary Zoology and Human Biology (University of Debrecen)
Participants László, Gyula
Ronkay, Gábor
Ronkay, László
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.063
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Thyatiridae család monografikus feldolgozása az Esperiana rovartani könyvsorozatban jelenik meg Németországban. A kézirat 297 szövegoldalt, 41 színes táblán 861 példány habitusképét és 262 fekete-fehér táblán 519 példány ivarszervi képét tartalmazza. Taxonómiai eredményei: leírtunk a tudományra új 2 genust, 31 fajt, 12 alfajt; fajrangra emeltünk 12 taxont. Tisztáztuk 9 taxon alfajrangját, 84 új szinonímiát, bevezettünk 9 új kombinációt. Kijelöltünk 37 lectotypust és 1 neotypust (Melléklet). A taxonok gócterületei és speciációs/szétterjedési központjai alapján felvázolt elterjedési típusok: “direkt-himalájai”, “nagy S-alakú”, “kombinált-himalájai”, “kis S-alakú”, “himalájai-harapófogó”, “mandzsúriai-pacifikus” és “északi-mérsékeltövi”. Megállapítottuk a Diarsia genus holarktikus csoportjainak filogenetikai tagolódását. Evolúciójuk során az ivarkészülékekben több eltérő „zár/kulcs” típus jött létre, allopatrikus faji differenciálódással. Biogeográfiai eredményeink illeszkednek a Thyatiridae családnál megállapított elterjedési típusokhoz. A genus gócterületeinek, feltárása jelentős a holarktikus mérsékeltövi arboreális biómok faunatörténete szempontjából. Hat tudományra új fajt írtunk le. Átfogó biogeográfiai feldolgozás készültl az alpin, arktikus-alpin fajok palearktikus csoportjairól (Biol. Journ. Linnean Soc., elfogadva).
Results in English
The main result is the manuscript of the monography on Eurasian Thyatiridae. It consists of 297 text pages, 41 colour plates with 861 specimens and 262 black-and-white plates genital structures of 519 specimens of 260 species. The taxonomic revision resulted in the discovery and description of 31 new species, 12 new subspecies; two new genera have been erected. 12 taxa are upgraded to species rank, 9 taxa to subspecies; 84 new synonymies and 9 new combinations are established; 37 lectotypes and 1 neotype are designated. Core areas and centres of speciation and/or dispersion outline the major routes: “direct Himalayan”, “great S-type”, “Himalayan combined”, “small S-type”, “Himalayan forceps”, “Manchurian-Pacific” and “northern temperate”. The phylogenetic position of the genus Diarsia and the taxonomic significance of genital structures were discussed with description of numerous lock-and-key characters. Monophyletic species groups and the major biogeographical trends were outlined. The core areas and secondary centres of speciation and/or dispersion follow the “generalised tracks” of Thytiridae. The core areas of these faunal types have a great importance, mostly for the monsoonic forest habitats and the temperate arboreal biomes. Six new species were described. A comprehensive paper on the alpine, arctic-alpine disjunctions was accepted to the Biol. Journal of Linnean Society.
Full text http://real.mtak.hu/1663/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Varga, Z., Schmitt, Th.: Types of oreal and oreotundral disjunctions in the western Palearctic, Biological Journal of the Linnean Society (accepted!), 2007
Kim, Min-Young, Lee, Hyung-Keun, Ronkay, L. and Park, Kyu-Tek:: A review of the Korean Thyatiridae (Lepidoptera) species including the Mt. Changbai-shan, Journal of Asia-Pacific Entomology 9: 203-221, 2006
Müller, G.C., László, Gy.M., Ronkay, G., Ronkay, L. Speidel, W., Kravchenko, V.D., Mooser, J. and Witt, Th.: The Drepanoidea of Israel, Distribution, Phenology and Ecology (Lepidoptera: Thyatiridae and Drepanidae), Entomofauna 27: 57-76., 2006
László, Gy. M., Ronkay, G., Ronkay, L., Witt, T. & Yen, S.-H.: Fauna of Taiwan. Thyatiridae., NSC Edition, Taipei, 2007
Ronkay, L., Ronkay, G., Kun, A., László, M. Gy., Peregovits, L. & Chao, J.-T.:: Distribution patterns of the Himalayan winter moth fauna of the families Noctuidae and Thyatiridae and their zoogeographical importance (Lepidoptera)., NSC Edition, Taipei5. APCE, Korea, Jeju, 2005.október 18-21., 2005
Ronkay, L., Ronkay, G., László, M. Gy. & Peregovits, L.:: Macrolepidoptera of Taiwan – State of the Art., First Hungarian–Taiwanese Entomological Symposium, 11–12 October, 2004, Budapest., 2004
Varga, Z., Schmitt, Th.: Chorological analysis of alpine and arctic-alpine disjunctions: an overview based on western Palearctic Lepidoptera., Kühn, E., Feldmann, R, Thomas, J. & Settele, J. (eds.): Ecology and Conservation of butterflies in Europe. Vol. I. Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, pp. 58-60., 2005
Back »