Chinese Commentaries on the Avatamsaka Sutra  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47023
Type K
Principal investigator Hamar, Imre
Title in Hungarian Az Avatamszaka szútra kínai kommentárjai
Title in English Chinese Commentaries on the Avatamsaka Sutra
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Far Eastern Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 4.094
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Négy éves kutatási projektemben a mahájána buddhizmus egyik legfontosabb szútrájához, az Avatamszaka-szútrához írott kínai kommentárokat vizsgáltam. Ez a mű az egyik legterjedelmesebb mahájána szútra, teljes egészében két kínai fordításban és egy tibeti fordításban maradt fenn. Kutatásaim során összehasonlítottam a fennmaradt szövegváltozatokat, s megállapítottam, hogy az Avatamszaka-szútra folyamatosan bővült, idővel új fejezeteket adtak hozzá, továbbá a különböző változatoknak eltér a fejezet-beosztása: ami egyikben egy fejezet, az a másikban több fejezetre oszlik. A Tang-korban élte virágkorát a Huayan iskola, amely a kínai buddhizmus sajátos iskolája, Indiában nem létezett, de tanai Kínából elterjedtek Koreába és Japánba is. Az iskola mesterei elsődleges feladatuknak tekintették az Avatamszaka-szútra exegézisét, kommentárokat írtak ehhez a műhöz. Kutatásaimban arra kerestem a választ, hogy milyen módszerekkel tárják fel a szöveg jelentését, és mennyit tesznek hozzá a szöveg eredeti jelentéséhez, azaz saját kultúrájuk, műveltségük és koruk mennyire befolyásolják szövegértelmezésüket.
Results in English
In my research project, I have studied the Chinese commentaries written to the Avatamsaka-sutra, one of the most important Mahayana sutra. This sutra, which is one the most voluminous Mahayana sutra, has been remained in two Chinese and one Tibetan translations. I compared the various versions, and concluded that the sutra had been expanded time to time by adding new chapters. The various recensions are different in terms of number of chapters. The Huayan school, which is a unique Chinese form of Buddhism, flourished under the Tang dynasty, and its teaching spread to Korea and Japan. The masters of this school took effort in the exegetical study of the Avatamsaka-sutra. I have investigated the methods which the masters had applied in exploring the meaning of the sutra, and the way how their own culture, education and age influenced their exegetical works.
Full text http://real.mtak.hu/1667/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hamar Imre: Saicho és Kukai, Japanológiai körkép pp. 183-202., 2007
Hamar Imre: Chengguan's Hermeneutical Methods in his Commentary to the Avatamsaka-sutra, Ars Decorativa, 2004
Hamar Imre: Az Avataṃsaka-sūtra tibeti és szanszkrit szövegváltozatai, Essays in honour of Professor George Kara. pp. 349-358., 2005
Hamar Imre: Manifestation of the Absolute in the Phenomenal World: Nature Origination in Huayan Exegesis., Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 93, 2008
Hamar Imre: A Huayan Paradigm for Classification of Mahāyāna teachings: The Origin and Meaning of Faxiangzong and Faxingzong, Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, pp. 195-220., 2007
Hamar Imre: The History of the Buddhāvataṃsaka-sūtra: Shorter and Larger Texts, Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, pp. 139-167., 2007
Hamar Imre: Introduction to the Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, XI-XXI., 2007
Hamar Imre: Az Avatamsaka-sutra kínai szövegváltozatai, Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére, 2005
Hamar Imre: Busshin no umu Chőkan no kaishaku shita hosshőshű to hossőshű no ronső ni tsuite, Tődaiji sőken zengo, 2004
Hamar Imre: A Kínai buddhizmus története, ELTE Kelet-ázsiai Tanszék, 2004
Hamar Imre: Mou mester eloszlatja a kételyeket: az első kínai buddhista apológia, Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Budapest: Balassi Kiadó, pp. 235-294., 2005
Back »