XVII-XVIII. századi barokk kutatások és szövegek kiadása; Zrínyi-kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47024
típus K
Vezető kutató Kovács Sándor Iván
magyar cím XVII-XVIII. századi barokk kutatások és szövegek kiadása; Zrínyi-kutatások
Angol cím Textual and philological research on baroque poetry of the 17th and 18th centuries
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kiss Farkas Gábor
Laczházi Gyula
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.695
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
OTKA támogatásunkat nagy tapasztalatú és fiatal kutatók megbízásokra kívántuk fordítani. Legtöbb műveik az Irodalomismeret számaiban jelentek meg. Gulyás Beáta és Polyák Zsuzsanna összegyűjtötték Mátyási megjelent műveinek lexikoncímszó-értékű összes lábjegyzetét. Erdőkertesi Kun Ágnes, Apáczai Csere János-ról tett közzé tanulmányt. Kiss Farkas Gábor Zrínyi Syrena-kötetének címlap-metszetéről értekezett. Az Akadémiai Kiadó felkérésére elkészült, és 2006-ban megjelent Zrínyi monográfiája (Az író Zrínyi Miklós); szerzője Kovács Sándor Iván professzor, aki ehhez nem használt OTKA támogatást. Horváth Karina a Balassi-tanítvány Rimay János XVII. sz. költő rímszótárát készítette el; Maráczi Géza Bethlen Miklós angliai élményeinek leírását fordította magyarról angolra (Iris, 2005/1. sz.);Kenyó Ildikó, Kiss István, ''Jeruzsálemi utazásá''-nak versbetéteit tette vizsgálat tárgyává (Uo.); Szabó-Törpényi Annamária Ulla és Albert Zsófia Tüskés Gáborral és Knapp Évával folytatott tartalmas szakmai beszélgetéseket (Iris/2. sz); Hagymási Júlia, utrechti kutatásaiból közreadta Utrechti levéltári dokumentumok Aletta van der Maet családjáról (Iris, 2005/3); Dobozy Nóra nagyobb tanulmányt írt Álom és látomás a barokk eposzokban címmel (Uo.). Borián Elréd, Beke József, Nagy Levente, Danyi Gábor, Bíró Ferenc, Imre László, Gömöri György, Kaposi Márton voltak még szerzőink. 2007-ben jelent meg az Irodalomismeret Tasso-összeállítása. amely 17 tanulmányt közöl. 2007-ben megjelent még két szám.
kutatási eredmények (angolul)
Our OTKA support was meant for young and experienced researchers to help them go on with their researches. The most of their works were published in Irodalomismeret review. Beata Gulyás and Zsuzsanna Polyák collected all the footnotes having a ''vocabulary entry'' value in his works. Ágnes Erdőkertesi Kun divulged a study on János Apáczai Csere. Gábor Farkas Kiss discoursed on the engraving of the front page of Zrínyi's Syrena-volume. The Zrínyi monograph (The Writer Miklós Zrínyi), which was written by Iván Sándor Kovács professor, appeared by the Akadémiai Kiadó in 2006, but he didn't draw on the OTKA financial resources. Karina Horváth prepared the rhyme dictionary of János Rimay; Géza Maráczi translated the adventures of Miklós Bethlen in England from Hungarian into English (Iris, 2005/1. sz.); Ildikó Kenyó examinated the poems in István Kiss' Travel to Jeruzsalem (Id.); vocational talks with Gábor Tüskés and Éva Knapp were illuminating, made by Annamária Ulla Szabó-Törpényi and Zsófia Albert (Iris, 2005/2. sz.); Júlia Hagymási published from her researching in Utrecht the Archives Documents from Utrecht of Aletta van der Maet's Family (Iris, 2005/3); Nóra Dobozy wrote a study entitled Dream and Vision in the Baroque Epics (Id.). Elréd Borián, József Beke, Levente Nagy, Gábor Danyi, Ferenc Bíró, László Imre, György Gömöri, Márton Kaposi. In 2007 was issued the Taaso-compilation of the Irodalomismeret . We issued two more Irodalomismeret publishment.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1668/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gulyás M; Fábiánné SzI; Vörös J; Holczer J; Horváth K; Jakab G; Kaposi M; Kenyó I; Kerényi F; Kiss T; Kissné KA; Lanczkor G; Lator L; Nagy A; Orosz A;Szabó R; Szilárdfy Zoltán; Szabó M;Szurmay E; stb.: Irodalomismeret, Irodalomismeret, XVIII. évf., 2007. 2. sz.: 1-100, 2007
Dobozy N: A bajnokok Vég-Gyula várában, Irodalomismeret 4: 137, 2006
Szabó P: Szathmári István: A szűkebb és tágabb haza nyelve, Irodalomismeret 4: 136-137, 2006
Véghelyi B: Szentmártoni János: Eleven csónak, Irodalomismeret 4: 144-145, 2006
József A: A tizenötös szám és a ''Szigeti veszedelem'' XV. éneke, Irodalomismeret 1-2: 94–96, 2004
Beke J: Zrínyi szavainak magyarázatához – 14. ''magános való dolog'', Irodalomismeret 3: 86–88, 2004
Májer T: A ''Szigeti veszedelem'' és a képiség, Irodalomismeret 3: 94–99, 2004
Véghelyi B: Klaniczay Tibor, Irodalomismeret 4–5: 95–97, 2004
Králik E: Jan Misianik, Irodalomismeret 4–5: 98–100, 2004
Kovács E: Balassi és Rimay: az első magyar költőpáros, Irodalomismeret 6: 109–111, 2005
Kissné KA: Tanárportrék – Bán Imre, Irodalomismeret 6: 121–123, 2005
Köpeczi B: Apáczai és Descartes, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 186–188, 2004
Kiss FG: Teológiai disputáció ''Az első emberpár hitehagyásáról'' – Apáczai latin nyelvű doktori értekezésének magyar fordítása, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 202–224, 2004
Szentpéteri M: Apáczai és Alsted, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 225–229, 2004
Jankovics J: Mester és tanítvány –Apáczai és Bethlen Miklós, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 230–232, 2004
Nagy L: Apáczai és egyetemtervezete, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 238–243, 2004
Erdőkertesi KÁ: Apáczai Csere János a német közvéleményben és a Sartori-kérdés, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 245–250, 2004
Kissné KA: Apáczai tanítása a középiskolában, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 251–255, 2004
Benkő L: Az anyanyelv szerepe Apáczai műveltségeszményében, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 131–133, 2004
Laczházi Gy: A szenvedélyek elmélete Apáczai Csere János enciklopédiájában, Apáczai CsJ emlékezete, Budapest: 189–195, 2004
Kovács SI: Zrínyi Miklós, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Nagy O: Kultusz, mű, identítás, Irodalomismeret 4: 134-136, 2006
Varga R: Hubert Ildikó: Arcok és művek a magyar múltból, Irodalomismeret 4: 138, 2006
Szabó-TAU: Hatvan sor Karay Ilonáról, Irodalomismeret 4: 138-139, 2006
Horváth K: Rimay-rímszótár, Irodalomismeret 1: 85-92, 2005
Maráczi G: Miklós Bethlen a 17. századi Angliában, Irodalomismeret 1: 98-102, 2005
Kenyó Ildikó: Kiss István "Jeruzsálemi utazás"-ának versbetétei, Irodalomismeret 1: 103-108, 2005
Imre L: A népiesség és fonákja, Irodalomismeret 1: 63-69, 2005
Nagy L: Miért épp Somogyban lett Csokonai Zrínyi-rajongová?, Irodalomismeret 2: 5-7, 2005
Kissné KA: Csokonai, a diákköltészet és folklór, Irodalomismeret 2: 8-11, 2005
Kiss FG: A "Syrena"-kötet címlapjáról, Irodalomismeret 2: 43-55, 2005
Danyi G: Beniczky Péter költészetéről, Irodalomismeret 2: 56-59, 2005
Bíró F: A Bánk bánról, Irodalomismeret 2: 60-67, 2005
Hagymási J: Levéltári dokumentumok Aletta van der Maet családjáról, Irodalomismeret 3: 35-37, 2005
Nagy A: Louís Camoes, Irodalomismeret 3: 52-53, 2005
Dobozy N: Álom és látomás a barokk eposzokban, Irodalomismeret 3: 56-71, 2005
Hagymási J: Avarégető; Palack-posta (versek), Irodalomismeret 4: 54, 2006
Dobozy N: Pipa, Irodalomismeret 4: 55-57, 2006
Szabó R: Szepsi Csombor Márton Germániája német fordításban, Irodalomismeret 4: 60-70, 2006
Krulik B: Heka László: Horváthország Kulturális és művészettörténete, Irodalomismeret 4: 142-144, 2006
Kenyó I: Barangolások Balassi Bálint nyomában, Irodalomismeret 4: 151-152, 2006
Arany J; Fabricius A; Baudelaire Ch; Lamartine A; Waiblinger W; Hagymási J; Király E; Csokonai VM; fenyéry Gy, Dessewffy J; Fábini JS; T. F; Tanárki J; Nagy J; Kováts J; Helmeczy M; Kovács SI; Iván H;: Irodalomismeret, Irodalomismeret 2006. 2-4: 1-264, 2007
Árva J;Bacsó P;Balogh T;Benkő S;Büky L;Cserhalmi Zs;Csizmadia G;Csonka F;Éder Z;Heiser K;Holczer J; Horváth K;Kelen K;Kenyeres Z;Kiss J; Kissné KA; Majsai O;Örkény I;Selmeczi KA;Sipos F;Szabó BI; stb.: Irodalomismeret, Irodalomismeret, XVIII. évf., 2007. 1. sz.: 1-144, 2007
vissza »