The development of Persian Scholarship in the Classical Period (Pratice and Theory)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47037
Type K
Principal investigator Jeremiás, Éva
Title in Hungarian A perzsa tudományosság kialakulása a klasszikus korban (mesterség és elmélet)
Title in English The development of Persian Scholarship in the Classical Period (Pratice and Theory)
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Oriental Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Kalotáné Németh, Ágnes
Oláh, Dávid
Szántó, Iván
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 4.142
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az iszlámkori Iránban a perzsa nyelvű tudományos tevékenység megjelenése és első eredményei döntően az arab nyelvű tudományok nyomdokain születettek meg. Az első évszázadokban a tudományok nyelve az arab volt, de a tudományok művelői között nagy számban megtalálhatóak voltak az iráni, többségükben perzsa származású tudósok, államférfiak és udvari tisztségviselők is, akik az ‛abbászida birodalom szellemi életében kiemelkedő szerepet játszottak. A most záruló kutatásunk alapvetően két-irányú volt: egyrészt konkrét (grammatikai, logikai, irodalomelméleti, művészettörténeti stb.) forrásokkal foglalkoztunk (a), majd megpróbáltuk az ezekből a vizsgálatából adódó tanulságokat (terminológia, elemzések, definíciók) a szakterület korabeli elméleti kérdéseket tárgyaló forrásaival egybevetni (b). Végül mindezeket a részterületi kutatási eredményeket, tanulságokat egy általánosabb perzsa tudománytörténet szélesebb keretébe illesztettük, egy korai iszlámkori perzsa tudománytörténet ill. művészettörténet megírásával (c). Pályázatunk lezárásaként, az eredményeket, résztanulmányok (angol és magyar nyelven) mellett, egy könyvben foglaltuk össze, mely magyar nyelven először tárgyalta ezeket a kérdéseket (2007).
Results in English
Iranian scholarship in the Persian language appeared comparatively late in the 10-11th centuries following in the wake of Muslim scholarship in Arabic. Nevertheless, from the very outset scholars of Iranian stock helped develop various branches of human and rational sciences such as grammar, lexicography, logic, literary sciences, history, history of fine art, medicine, mathematics, astronomy, or geography, etc. Our research aimed at twofold goals: it scrutinized sources (manuscripts, lithographs, printed matters) and carried out field works by collecting various sorts of data concerning literary and linguistic sciences and fine art history in Iran (a). Relying on evidences gained from the analyses of the sources under investigation (e.g. terminological facets, types of definitions, etc.) a detailed account of some important points in the development of human sciences could be given (b). The results gained from this research have been published in a separate volume (c: 2007).
Full text http://real.mtak.hu/1674/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szántó Iván: Benczúr Gyula arcképe Teheránban, Művészettörténeti Értesítő, 2005
Jeremiás Éva (szerk., előszó, mutató): Iráni föld - perzsa kultúra., Avicenna KKKI, 2007
Jeremiás, Éva: Iran. Arabic outside the Arab world., Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Brill (in print), 2008
Jeremiás, Éva: Zsigmond Telegdi, Acta Linguistica Acad. Scient. Hung. vol. 55/1, 2008
Jeremiás, Éva: Zsigmond Telegdi Opera omnia (vol. I-II), KKKI Piliscsaba - Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Szántó Iván: Hagyományrétegződés a korai szafavida művészetben (Orientalista Nap), Budapest (in press), 2008
Szántó, Iván: Furnishing the Chehel Sotun:Some Eastern-European Connections., Tehran-Isfahan (in press), 2008
Szántó, Iván: An Illustrated Iskendername of Ahmedi in the Hungarian Academy of Sciences. 13th International Congress of Turkish Art, Hungarian National Museum, Budapest (in press), 2008
Jeremiás, Éva: Hormoz Hormozdán's Mizán-e Pársi (A Grammar written for Zoroastrians)', Proceedings of the 5th Conference of Iranian Studies, vol. II. ed. A.Panaino, A. Piras, Milano, Mimesis, 2006
Jeremiás, Éva: A perzsák hozzájárulása a tudományok műveléséhez az iszlám korában, Jeremiás Éva (szerk.): Iráni föld - perzsa kultúra, KKKI, Piliscsaba, pp. 13-106., 2007
Jeremiás Éva: A perzsa nyelv, Jeremiás Éva (szerk.): Iráni föld - perzsa kultúra, KKKI, Piliscsaba, pp. 367-407., 2007
Jeremiás, Éva: Minhaj al-Talab. A Persian Grammar from China (mid 17th century?), Sixth European Congress of Iranian Studies, SIE, 2007, Wien (in press), 2008
Szántó Iván: Painterly Extractions: The Origin and Dissemination of the Tabriz Vocabulary, Tehran-Tabriz )n press), 2008
Szántó, Iván: An Illustrated Iskendername of Ahmedi in the Hungarian Academy of Sciences. 13th International Congress of Turkish Art, Hungarian National Museum, Budapest (in press), 2008
Szántó Iván: A perzsa művészet története. In: Jeremiás Éva (szerk.): Iráni föld - perzsa kultúra, Piliscsaba, KKKI, pp. 263-336 (137 színes illusztráció, 50 fekete fehér szövegközi kép és rajz), 2007
Szántó, Iván: Painterly Extractions: The Origin and Dissemination of the Tabriz Vocabulary, Tehran-Tabriz, 2006
Szántó, Iván: Persian Ceramics and Tiles in Hungary, Sixth European Congress of Iranian Studies, SIE, 2007, Wien (in press), 2008
Szántó, Iván: Monumental Art East of the Baroque. Die Darstellung von Herrschaft und Repraesentation in der islamischen Kunst., Wien (in press), 2008
Back »