Oktatás és politika. Kőbányai kutatás a hatalom új formáiról: helyi politika, iskolába ''rendezett'' gyerekek és nyilvánosság.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47040
típus F
Vezető kutató Erőss Gábor
magyar cím Oktatás és politika. Kőbányai kutatás a hatalom új formáiról: helyi politika, iskolába ''rendezett'' gyerekek és nyilvánosság.
Angol cím Education and Politics. Study on the new forms of power in the 10th District of Budapest: local goverment, the ''classified'' child and the public sphere.
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
résztvevők Berényi Eszter
Berkovics Balázs
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.263
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során - feldolgozva a vonatkozó szakirodalmat és a korábbi hazai kutatásokat e tárgyban - egy budapesti kerület empirikus (kérdőív, mélyinterjú, megfigyelés) oktatásszociológiai vizsgálatát végeztük el. A legfontosabb célunk az volt, hogy megmutassuk: az oktatáspolitika valami egészen mást jelent a mai Magyarországon, mint amire általában gondolni szoktak - laikusok, kutatók és döntéshozók egyaránt. A ''döntéseket'' a decentralizált magyar rendszerben kevésbé az állami döntéshozók, mint inkább (1) az iskolapiac (szülői döntések), (2) helyi döntéshozók (az önkormányzatok mint iskolafenntartók), (3) ''utcaszintű bürokraták'' (street level bureaucrats), vagyis maguk az oktatási intézmények és pedagógusok, (4) az ún. iskolatudományok képviselői (pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok -- nevelési tanácsadók) hozzák. A nemzetközi tendenciának megfelelően maga az állam is újfajta módon igyekszik (már amennyire tud) részt venni az oktatásirányításban: ezt nevezik poszt-bürokratikus irányításnak (pályázatok, anyagi ösztönzés, mérés-értékelés, jó gyakorlatok terjesztése stb.). Az egyenlőtlenségek és a szegregáció kérdését is a politika ezen új működésmódjainak és helyszíneinek figyelembevételével kell újrafogalmazni. Hiszen – némi túlzással - a magyar oktatási rendszer mint olyan voltaképpen nem is létezik.
kutatási eredmények (angolul)
In our research, linked to the field of educational sociology, we conducted an empirical study in a Budapest district, using survey methods, interviews and participant observation (which was preceded by the review of the literature and previous researches in the field). Our main goal was to show that school policy in the present Hungarian context differs in a surprising way from what we and others (laymen, researchers, decision makers) have thought so far. Decision-making in this decentralised system does not, or only partially belong to State actors; rather, decisions are made, processes are influenced by the (1) school market (the parents'choice), (2) local authorities (as the financial & administrative supervisors of schools), (3) street level bureaucrats (the schools and teachers themselves), (4) representatives of the ''school-sciences'' (psychologists, special and remedial education specialists, speech therapists). Following international tendencies, the State itself strives to conduct a new kind of educational policy (if any), characterised by „post-bureacratic regulation” (financial incentives, evaluation, calls, diffusion of good practices, etc.) Therefore, the question of educational inequalities & segregation has to be raised in a new way as well, by taking into consideration these new locations and new mechanisms of politics. And even more so, that the Hungarian educational system as such, as a unitary object of research, shall we dare to say, does not even exist.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1676/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erőss Gábor, Berényi Eszter, Berkovits Balázs: „Iskolarendszer és szabad választás. A jóindulatú szegregációról”, Élet és irodalom, 2005. szeptember 30., 3-4. o., 2005
Erőss Gábor: "Hungarian Roma and African American pupils compared. "Soft" school segregation, the parents' ”freedom” and the public policies", Solomon Asch Center, University of Pennsylvania, Philadelphia (előadás), 2005
Erőss Gábor, Berényi Eszter, Berkovits Balázs: „Miért nehéz segíteni a hátrányos helyzetű/roma tanulók integrációját a jelenlegi magyar oktatási rendszerben?” (Szakértői jelentés Kaltenbach J. felkérésére), Országgyűlési Biztosok Hivatala, 2005
Bajomi Iván, Berényi Eszter, Erőss Gábor, Imre Anna: “Régulation scolaire dans un arrondissement ouvrier de Budapest”, Recherches Sociologiques, 2004/ 2., « Sociologie des régulations de l’enseignement. Une comparaison européenne », pp. 103-119., 2004
Erőss Gábor, Berkovits Balázs et alii: „Esélyegyenlőség és oktatáspolitika öt európai országban”, Educatio, XII/4., pp. 580-601., 2004
Erőss Gábor: „Etnikai-kulturális sokféleség és oktatáspolitika Franciaországban” (Recenzió), Educatio, XII/ 3., pp. 474-477., 2004
Berényi Eszter: „Közös európai oktatáspolitika: kritikai megközelítések” (Recenzió), Educatio, XII/4., 683-685., 2004
Erőss Gábor: “Az iskolák belülről” (előadás), Az MSzT Oktatásszociológiai szakosztályában elhangzott előadás, 2004. november, 2004
Erőss Gábor, Berényi Eszter: “Local school policies and segregation in Hungary” (előadás), GDN Regional Research Competition IV Conference, CERGE-EI, Prága, 2004. augusztus, 2004
Berényi Eszter: „Az iskolák közötti kölcsönkapcsolatok alakulása, cselekvési logikák, és egyenlőtlenségek”, az MSzT Oktatásszociológiai szakosztályában elhangzott előadás, 2004. november, 2004
Erőss Gábor, Berényi Eszter: “Les stratégies des parents d’élèves dans un contexte de régulation contradictoire (Hongrie)” (előadás), Réseau Analyse Pluridisciplinaire des Politiques Educatives (RAPPE) konferencia, 2004. szeptember, Brüsszel, 2004
Erőss Gábor: “Anthropologie des configurations langagières dans les recherches transnationales" (előadás), Les comparaisons nationales et internationales des politiques éducatives - konferencia, Paris, Ministère de la Recherche, 2004. május., 2004
Bajomi Iván, Berényi Eszter, Erőss Gábor, Imre Anna: „Az autonómia fellegvárai. Egy kerület és iskolái – Egy európai kutatás tapasztalatai”, Új pedagógiai szemle, 2006/7-8, pp. 3-16., 2006
Bajomi Iván, Berényi Eszter, Erőss Gábor, Imre Anna: “Compétition scolaire et inégalités dans un arrondissement de Budapest”. In: Christian Maroy: Ecole, Régulation et Marché: une comparaison européenne, Paris, PUF, 2006., 2006
Erőss Gábor: Jouir de l’autonomie, faire la différence. ‘Bonnes’ écoles et élèves ‘difficiles’ à Budapest, Actes du colloque ’L’établissement scolaire in situ. Concepts, méthodes, résultats et comparaison européenne’, IFRESI–USTL (Université de Lille I.), Lille, pp. 104-107., 2005
Berényi Eszter: Politikai szocializáció a 21. században: kritikai megközelítések (recenzió), Educatio, 2004/4, 2004
Berényi Eszter: Nemzetközi, nemzetek feletti vagy nemzeti tudományok? (recenzió), Educatio, 2005/3, 2005
Berényi Eszter, Berkovits Balázs, Erőss Gábor: Az iskolába rendezett gyerek – kiváltság és különbségtétel a közoktatásban., Gondolat, Budapest, 2008. (Megjelenés alatt), 2008
Erőss Gábor: Az autonómia bukása. Iskolai egyenlőtlenségek mozaik-Magyarországon, Diszciplínák határain innen és túl (Ed. Balogh Margit), MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2007
Berényi Eszter, Berkovits Balázs, Erőss Gábor: „Iskolaválasztás az óvodában: a korai szelekció gyakorlata”, Educatio, 2005/3, pp. 805-824., 2006
Erőss Gábor: “De l’illégal à l’inégal. Ou l’inverse ? Brève sociologie de l’école hongroise”, La Nouvelle alternative, Politique et société à l'Est, vol. 21, numéro 69-70 (juin-septembre). pp. 147-154., 2006
Erőss Gábor: Comparer les comparatistes au travail. Eléments pour une réflexion anthropologique sur les configurations langagières dans les recherches transnationales, Revue internationale de politique comparée, Volume 14, 2007/3: pp. 399-407., 2007
Erőss Gábor: „Iskola a város szélén. Szegregáció és szimbolikus tér” (Recenzió), Educatio, 2005/1, 208-211., 2005
Bajomi Iván, Berényi Eszter, Erőss Gábor, Imre Anna: “Positions, logiques d'action et inégalités entre les écoles d'un arrondissement de Budapest”, Revue Française de Pédagogie, Numéro 156, pp. 39-50., 2006
Erőss Gábor, Gárdos Judit: Az előítélet-kutatások bírálatához, Educatio, 2007 tavasz: pp. 17- 37., 2007
Bajomi Iván, Berényi Eszter, Erőss Gábor, Imre Anna: Ahol ritka jószág a tanuló. Oktatásirányítás, cselekvési logikák és egyenlőtlenségek Budapesten, OKI, „Kutatás közben” sorozat, Budapest. http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php, 2006
Erőss Gábor, Kende Anna (szerk.): Kategóriák burjánzása – ''jóhiszemű'' szegregáció, L’Harmattan, Budapest, 2008. (Megjelenés alatt), 2008
vissza »