Politikusok és köztisztviselők a közpolitikai döntéshozatalban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47043
típus K
Vezető kutató Jenei György
magyar cím Politikusok és köztisztviselők a közpolitikai döntéshozatalban
Angol cím Politicians and public offiers in public policy decision making
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politológia Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
résztvevők Ráczné dr. Horváth Ágnes
Zsebéné Dobó Marianna
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.329
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A sikeres OTKA-pályázat a politikusok és köztisztviselők magyar munkamegosztási tipológiájának felvázolását a nemzetközi szakirodalmi eredményeket összegző áttekintések és a hazai közpolitikai döntések elemzésének konfrontatív megközelítésével végeztük el. A téma komplexitása indokolta, hogy nem csak a kutatás lezárásakor, hanem a kutatási folyamat fontos szakaszainak zárulásakor is ismertettük az addigi eredményeket. A pályázat alapvető célja volt, hogy foglalkozzon a közpolitikai döntéshozatal és megvalósítás azon jellemzőivel, amelyek a politikusok és köztisztviselők munkavállalásának, munkamegosztásának hátterében meghúzódnak. Foglalkoztunk egyfelől a közpolitikai döntéshozatal és a hatalmi dominancia összefüggéseivel, másfelől a döntések és az érdekérvényesítési folyamatok kapcsolatával, harmadrészt azzal, hogy mennyiben táplálkozik racionális motívumokból a döntéshozatali folyamat. A kutatás során kitértünk a modellek gyakorlati alkalmazásának kérdésére is. Kiindulópontunk az volt, hogy a modellek alapvetően olyan politikai körülményekre illeszkedtek, amelyeket a hatalom megosztása és erős érdekérvényesítési képességekkel rendelkező csoportok tevékenysége jellemez. A kutatás során bizonyítottuk, hogy a döntések és az akciók, a közpolitikai programok megalkotása és megvalósítása olyan bonyolult, kölcsönhatásos kapcsolatot alkotnak, amelyben rendkívül nehéz megállapítani, hogy a közpolitikai folyamatban hol végződik a politikacsinálás és hol kezdődik a megvalósítás.
kutatási eredmények (angolul)
The project was implemented through a charting of the division of labour in Hungary between politicians and public servants, in light of the review of results published in international publications and through a confrontative approach of the analysis of domestic public policy decisions. The complexity of the issue mandated that we not only assess the results at the end of the research, but instead at the completion of each interim stage. The basic objective of the competition was to discuss the characteristics of public policy decision-making and implementation, which lie behind the entry into employment and the division of labour of politicians and public servants. The three areas covered were: the relationship between public policy decision-making and power dominance; the connection between decisions and the assertion of interests and the extent to which the decision-making process relies on rational motives. The practical application of models was also discussed. Our point of depart was the models fundamentally fit political circumstances, in which the groups active showed a division of power and a strong capability to assert interests. During the course of the research we provided proof that decision and actions, the drafting and implementation of public policy programs are in such a complicated, interactive relationship, in which it is very difficult to ascertain where policymaking ends and where implementation begins in the public policy process.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1678/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
dr. Jenei György:: Közigazgatás-menedzsment.,, Századvég Kiadó,, 2005
Gyorgy Jenei: Do Western Quality Models Work in CEE Countries?, Improving the Quality of East and West European Public Services, 2004
Jenei György: Munkaerő-gazdálkodási és karriertervezési problémák a magyar közigazgatásban az EU követelmények függvényében, Hatékonyság és közszolgáltatás IV. 111-113., 2004
Jenei György: A közintézményi menedzsmentreforomok hatása a közigazgatás modernizációjára, Vezetéstudomány 7-8. 73-84.o., 2004
Gyorgy Jenei: Local Goverments, Civil Society Organisations and Private Enterprises, IRSPM-VIII. konferencia, 2004
Jenei György: Új közintézményi menedzsment, CD, elektronikus kiadvány, Líceum Kiadó, 2004
Zsebéné Dobó Marianna: The regulation and the management of the cooperation among minority and local governments in Hungary, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2006
dr. Jenei György: Local Governments, Civil Society Organizations and Private Enterprises Partneships in Providing Social Services: The Case of Eger, Hungary,, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2006
dr. Jenei György:: Az egészség-gazdaságtani elemzések általánosíthatósági tényezői a nemzetközi irodalomban, Egészségügyi Gazdasági Szemle. 2006, 2006
Dr. jenei György: Közintézményi reformok szemléleti háttere és fejlődési pályái az ezredfordulón., Köz-gazdaság. Tudományos füzetek. I évf. 1.szám 2006. június, 2005
Ráczné dr. Horváth Ágnes - zsebéné Dobó Marianna: Politikusok és köztisztviselők a közpolitikai döntéshozatalban, Lyceum Kiadó,, 2006
Dr. jenei György: A közigazgatási jog és a közintézményi menedzsment néhány összefüggése.173-180 oldal., Közjogi tanulmányok Lörincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Budapest.2006. 453.oldal., 2006
dr. Jenei György:: Közszolgálati közgazdaságtan, egészségügyi közgazdaságtan, európai uniós követelmények, Medicina Könyvkiadó RT, 2005
dr. Jenei György:: Közintézményi reformok szemléleti háttere és fejlődési pályái az ezredfordulón., Köz-gazdaság. Tudományos füzetek. I évf. 1. szám 2006. június, 2006
Dr. Jenei György: Hatékonysági megfontolások az USA oktatási reformtörekvéseiben 136-156 oldal, Aula Kiadó., 2006
Dr. Jenei György: Közszolgálati közgazdaságtan, egészségügyi közgazdaságtan, európai uniós követelmények, Medicina Könyvkiadó, 2005
dr. Jenei György:: Prioritásképzés az egészségügyben- a közgazdaságtan hozzájárulása., Köz-gazdaság. Tudományos füzetek. I évf. 1. szám 2006. június, 2006
dr. Jenei György:: Költségkontroll az egészségügyben. A máshol készült egészség-gazdaságtani technológia-elemzés átvételének lehetőségei., Századvég, 2006
Ráczné dr. Horváth Ágnes: Köztisztviselők és politikusok együttműködése a döntéshozatali folyamatokban, Századvég, 2005
Zsebéné Dobó Marianna: A kisebbségi és a települési önkormányzatok együttműködésének szabályozása és menedzselése Magyarországon, Lyceum Kiadó, 2005
Zsebéné Dobó Marianna: A kisebbségi önkormányzatok döntéshozatala, Lyceum Kiadó, 2006
Ráczné dr. Horváth Ágnes: Gypsy Women in Hungrian Community Life,, NISPAcee Yearbook. Printed in Slovakia, 2006
Ráczné dr. Horváth Ágnes: Management and regulating problems at the decision-making and by the realization of decisions, EGPA Conference Milano 2006. június, www.egpa.com, 2006
Ráczné dr. Horváth Ágnes: Cooperation betwen multinational companies and universities, Law and Management Romania, Tirgu Mures, 2006, 2006
dr. Jenei György: Importance of Global Business Information: Perceptions of Students in Hungary, Romania, South-Africa and the United States., South African Journal of Information Management. September. 2006., 2006
dr. Jenei György: Government/nonprofit Partnerships, Public Service Delivery, and Civil Society in the Transitional Nations of Eastern Europe: Lessons from the Hungarian Experience., SInternational Journal of Public Administration., 2006
dr. Jenei György: The EU Accession’s Impact on the Hungarian Nonprofit Sector, the Nonprofit Organisation’s Role in the Accesion process., International Journal of Public Administration., 2006
vissza »