Nanokristályos anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47057
típus F
Vezető kutató Gubicza Jenő
magyar cím Nanokristályos anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai
Angol cím Microstructure and mechanical properties of nanocrystalline materials
zsűri Fizika 1
Kutatóhely Anyagfizikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.982
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A nanokristályos tömbi anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai közötti kapcsolatot vizsgáltam. A nagymértékű képlékeny deformációval előállított nanokristályos fémek esetén az előállításnál alkalmazott deformáció növekedésével a szemcseméret először csökkent, míg a diszlokációsűrűség növekedett, majd extrém nagy alakítások után a diszlokációsűrűség elkezdett csökkenni, és a szemcseméret növekedett, ami a szerkezet dinamikus megújulásának jelei. Ennek következtében az anyag a nagy szilárdság megtartása mellett részben visszanyeri a kisebb deformációknál elvesztett alakíthatóságát. Megmutattam, hogy a nagymértékű képlékeny alakítás hatására létrejött nanoszerkezet jellemző paraméterei és a mechanikai tulajdonságok hogyan függenek az olvadásponttól és a rétegződési hibaenergiától. Megvizsgáltam továbbá kiindulási por szemcseméretének hatását szinterelt nanokristályos gyémánt–SiC kompozit mikroszerkezetére és szilárdságára. Megállapítottam, hogy kisebb szemcseméretű kiindulási gyémántpor esetén a szinterelt kompozitban ugyan kisebbek a gyémánt és SiC szemcsék és nagyobb a diszlokációsűrűség, mégis kisebb a keménység a nagyobb porozitás miatt. Ezen kívül, megvizsgáltam egy Zr-alapú tömbi amorf-nanokristályos kompozit magashőmérsékleti mechanikai viselkedését. A viszkozitás és a nanokristályos térfogathányad között egyszerű összefüggést találtam, amely jól egyezett a modellszámításokkal. Megállapítottam továbbá, hogy az amorf komponens viszkozitása csökkent a nanokristályos hányad növekedésével, amit az amorf fázis Be tartalmának feldúsulásával magyarázhatunk.
kutatási eredmények (angolul)
The correlation between the microstructure and mechanical behavior of bulk nanocrystalline materials were studied. It was revealed that in the case of nanomaterials produced by severe plastic deformation (SPD), the crystallite size first decreased while the dislocation density increased with increasing the strain applied during processing. At the same time for extremely large strains, the microstructure was dynamically recovered resulting in a combination of a high strength and good ductility of nanomaterials. The correlation between the microstructural parameters of SPD-processed nanomaterials and some material properties (e.g. melting point and stacking fault energy) was determined. Moreover, the effect of intial particle size on the microstructure and hardness of sintered diamond-SiC nnaocomposites was also investigated. It was found that although the smaller initial particle size resulted in a smaller grain size and higher dislocation density in the sintered materials, the hardness was smaller due to the higher porosity. Furthermore, the creep behavior of a Zr-based bulk amorphous-nanocrystalline composite was also studied. A correlation between the volume fraction of nanocrystalline phase and the viscosity was found which agreed well with model calculations. It was also revealed that the activation energy of creep decreased with increasing nanocrystalline fraction due to the enrichment of Be in the remaining amorphous phase.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1683/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
D. Fátay, J. Gubicza, P. Szommer, J. Lendvai, M. Blétry, P. Guyot: Thermal stability and mechanical properties of a Zr-based bulk amorphous alloy, Mater. Sci. Eng. A, 387-389, p. 1001-1004, 2004
G. Ribárik, J. Gubicza, T. Ungár: Correlation between strength and microstructure of ball milled Al-Mg alloys determined by X-ray diffraction, Mater. Sci. Eng. A, 387-389, p. 343-347, 2004
C. Pantea, J. Gubicza, T. Ungár, G.A. Voronin, N.H. Nam, T.W. Zerda: High pressure effect on dislocation density in nano-size diamond crystals, Diam. Relat. Mater., 13, p. 1753-1756, 2004
J. Gubicza, Gy. Krállics, I. Schiller and D. Malgin: Evolution of the Microstructure of Al 6082 Alloy during Equal-Channel Angular Pressing, Mater. Sci. Forum, 473-474, p. 453-458, 2004
G.A. Voronin, T.W. Zerda, J. Gubicza, T. Ungár, S. N. Dub: Properties of nanostructured diamond � silicon carbide composites sintered by high-pressure infiltration technique, J. Mater. Res., 19, p. 2703-2707, 2004
T. Ungár, J. Gubicza, G. Tichy, C. Pantea and T.W. Zerda: Size and shape of crystallites and internal stresses in carbon blacks, Composites Part A: Applied Science and manufacturing, 36, p. 431-436, 2005
L. Balogh, J. Gubicza, R. J. Hellmig, Y. Estrin and T. Ungár: Thermal stability of the microstructure of severely deformed copper, Z. Kristallographie, Suppl. 23, p. 381-386, 2006
B. Palosz, E.Grzanka, C. Pantea, T. W. Zerda, J. Gubicza, T. Ungár: Microstructure of nanocrystalline diamond powders studied by powder diffractometry, J. Appl. Phys, 97, 064316, 2005
B. Baretzky, M. D. Baró, G. P. Grabovetskaya, J. Gubicza, M. B. Ivanov, Yu. R. Kolobov, T. G. Langdon, J. Lendvai, A. G. Lipnitskii,A. A. Mazilkin, A. A. Nazarov, J. Nogués, I. A. Ovidko, S. G. Pr: Fundamentals of interface phenomena in advanced bulk nanoscale materials, Rev. Adv. Mater. Sci. 9, p. 45-108., 2005
J. Gubicza, L. Balogh, R. J. Hellmig, Y. Estrin and T. Ungár: Dislocation structure and crystallite size in severely deformed copper by X-ray peak profile analysis, Mater. Sci. Eng. A, 400–401, p. 334–338, 2005
T. Ungár, G. Tichy, J. Gubicza, R. J. Hellmig: Correlation between subgrains and coherently-scattering-domains, Powder Diffraction 20, p. 366-375, 2005
J. Gubicza, N. H. Nam, K. Máthis and V. V. Stolyarov: Microstructure of severely deformed metals from X-ray line profile analysis, Z. Kristallographie, Suppl. 23, p. 93-98, 2006
L. Gál, I. Mohai, Z. Károly, J. Szépvölgyi, J. Gubicza: Synthesis of nanosized zinc-ferrites in RF thermal plasma reactor, Proc. 17th International Symposium on Plasma Chemistry, August 7-12, Toronto, Canada, on CDROM, 2005
J. Gubicza, N. Q. Chinh, T. G. Langdon, T. Ungár: Microstructure and strength of metals processed by severe plastic deformation, Ultrafine Grained Materials IV. Edited by Y.T. Zhu, T.G. Langdon, Z. Horita, M.J. Zehetbauer, S.L. Semiatin, and T.C. Lowe. TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2006
N. Q. Chinh, J. Gubicza, Zs. Kovács and J. Lendvai: Depth Sensing Indentation Tests in Studying Plastic Instabilities, J. Mat. Res. 19, p. 31-45, 2004
I. Schiller, J. Gubicza, Zs. Kovács, N. Q. Chinh, J. Illy: Precipitation and mechanical properties of supersaturated Al-Zn-Mg alloys processed by severe plastic deformation, Mater. Sci. Forum 519-521, p. 835-840, 2006
J. Gubicza, I. Schiller, N. Q. Chinh, J. Illy: Precipitation microstructure of ultrafine-grained Al-Zn-Mg alloys processed by severe plastic deformation, Mater. Sci. Forum, 537-538, p. 169-176, 2006
I. Mohai, L. Gál, J. Szépvölgyi, J. Gubicza, Z. Farkas: Synthesis of Nanosized Zinc Ferrites from Liquid Precursors in RF Thermal Plasma Reactor, J. Eur. Ceram. Soc. 27, p. 941-945., 2006
Gy. Horváth, N. Q. Chinh, J. Gubicza, J. Lendvai: Plastic instabilities and dislocation densities during plastic deformation in Al-Mg alloys, Mater. Sci Eng. A 445-446, 186-192., 2007
J. Gubicza, G. Dirras, P. Szommer, B. Bacroix: Microstructure and flow stress of ultrafine grained aluminum processed by hot isostatic pressing, Mater. Sci. Eng. A 458, p. 385-390., 2007
D. Fátay, J. Gubicza, J. Lendvai: Indentation creep behavior of a Zr-based bulk metallic glass, J. Alloys Compd. 434-435, p. 75-78., 2007
T. Ungár, J. Gubicza: Nanocrystalline Materials Studied by Powder Diffraction Line Profile Analysis, Z. Kristallographie, 222, p. 114-128., 2007
T. Ungár, E. Schafler, J. Gubicza: Microstructure of Bulk Nanomaterials Determined by X-Ray Line Profile Analysis, BULK NANOSTRUCTURED MATERIALS, (WILEY–VCH), eds.: M.J. Zehetbauer and Y.T. Zhu, ISBN: 978-3-527-31524-6., 2008
J. Gubicza, N. Q. Chinh, P. Szommer, A. Vinogradov, T. G. Langdon: Microstructural Characteristics of Pure Gold Processed by Equal-Channel Angular Pressing, Scripta Mater. 56, p. 947-950., 2007
J. Gubicza, S. Nauyoks, L. Balogh, J. Lábár, T. W. Zerda, T. Ungár: Influence of sintering temperature and pressure on crystallite size and lattice defect structure in nanocrystalline SiC, J. Mater. Res. 22, p. 1314-1321., 2007
J. Gubicza, N. Q. Chinh, T. Csanádi, T. G. Langdon, T. Ungár: Microstructure and strength of severely deformed f.c.c. metals, Mater. Sci. Eng. A 462, p. 86–90., 2007
K. A. Főglein, J. Gubicza, I. Z. Babievskaya J. Szépvölgyi: Theoretical and experimental aspects of carbon formation in thermal plasma, Proc. of the 18th International Symposium on Plasma Chemistry, August 26 - 31, 2007, Kyoto, Japan, ISBN978-4-9903773-3-5, Paper ID-250, 2007
J. Gubicza, S. Dobatkin, Z. Bakai, N. Q. Chinh, T. G. Langdon: Microstructure and mechanical behavior of severely deformed f.c.c. metals, Mater. Sci. Forum 567-568, p. 181-184., 2007
J. Lendvai, D. Fátay, J. Gubicza: Indentation creep study on a Zr-based bulk metallic glass containing nano-quasicrystals, Mater. Sci. Eng. A, accepted, 2008
S. G. Chowdhury, A. Mondal, J. Gubicza, Gy. Krállics, Á. Fodor: Evolution of Microstructure and Texture in an Ultrafine-grained Al6082 Alloy during Severe Plastic Deformation, Mater. Sci. Eng. A, accepted, 2008
J. Gubicza, N. H. Nam, L. Balogh, R. J. Hellmig, V. V. Stolyarov, Y. Estrin and T. Ungár: Microstructure of severely deformed metals determined by X-ray peak profile analysis, J. Alloys and Compounds, 378, p. 248-252, 2004
J. Gubicza, N. Q. Chinh, Z. Horita and T. G. Langdon: Effect of Mg addition on microstructure and mechanical properties of aluminum, Mater. Sci. Eng. A, 387-389, p. 55-59, 2004
K. Máthis, J. Gubicza, N. H. Nam: Microstructure and mechanical behavior of AZ91 Mg-alloy processed by Equal Channel Angular Pressing, J. Alloys and Comp, 394, p. 194-199., 2005
J. Gubicza, N. Q. Chinh, Gy. Krállics, I. Schiller, T. Ungár: Microstructure of ultrafine-grained fcc metals produced by severe plastic deformation, Curr. Appl. Phys., 6, p. 194-199, 2006
J. Gubicza, T. Ungár, Y. Wang, G. Voronin, C. Pantea, T. W. Zerda: Microstructure of diamond-SiC nanocomposites determined by X-ray line profile analysis, Diam. Relat. Mater. 15, p. 1452-1456., 2006
N. Q. Chinh, J. Gubicza, T. G. Langdon: Face-centered cubic metals and alloys processed by Equal-Channel Angular Pressing, J. Mater. Sci. 42, p. 1594–1605, 2007
J. Gubicza, I. Schiller, N. Q. Chinh, J. Illy, Z. Horita and T. G. Langdon: The effect of severe plastic deformation on precipitation in supersaturated Al-Zn-Mg alloys, Mater. Sci. Eng. A 460–461, 77–85., 2007
J. Gubicza, T. Ungár: Characterization of defect structures in nanocrystalline materials by X-ray line profile analysis, Z. Kristallographie 222, p. 567-579., 2007
J. Gubicza, J.L. Lábár, E. Agócs, D. Fátay, J. Lendvai: Effect of nano-quasicrystals on viscosity of a Zr-based bulk metallic glass, Scripta Mater. 58, p. 291-294., 2008
J. Gubicza, N. Q. Chinh, J. L. Lábár, Z. Hegedűs, C. Xu, T. G. Langdon: Microstructure and yield strength of severely deformed silver, Scripta Mater. accepted, 2008
vissza »