Frazeológiai kézikönyv megírása és publikálása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47060
típus K
Vezető kutató Forgács Tamás
magyar cím Frazeológiai kézikönyv megírása és publikálása
Angol cím Handbook of Phraseology
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvészeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.884
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során elkészült könyv (Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai) kifejezetten hiánypótló munka a magyar nyelvtudományban, a magyar frazeológiai kutatásból ugyanis régóta hiányzott egy ilyen jellegű összefoglalás. A munka főként leíró szempontból közelít a frazeológiai egységekhez: bemutatja bonyolult nyelvrendszerbeli helyüket és behatóan elemzi meghatározásuk nehézségeit. Elvégzi több szempontú osztályozásukat is, részletesen körbejárva a klasszifikációval kapcsolatos buktatókat. Az osztályozás során – a frazeológiában betöltött súlyuknak megfelelően – egy önálló fejezetet szentel a közmondásoknak. Külön fejezet foglalkozik a frazeológiai egységek jelentésviszonyaival, illetve a frazeológiai egységek szövegbeli felhasználásának kérdéseivel, szövegbe épülésük módozataival, részletesen bemutatva az egységek átalakításának, elferdítésének lehetőségeit és fajtáit is. Két fejezet némiképp elméletibb vonatkozású a többinél, s a kérdéskör iránt érdeklődő kutatók, doktoranduszok számára a kérdéskör mélyebb vonatkozásait igyekszik felvillantani: az egyik a frazeológiai egységek vonzatviszonyaival foglalkozik, a másik a lexikalizálódási folyamat különböző faktorait járja körbe. Külön fejezet tárgyalja a frazeológiai egységek keletkezésének kultúrtörténeti kérdéseit, az utolsó fejezet pedig a frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálatának kérdéseit állítja a középpontba. A könyvet részletes irodalomjegyzék és tárgymutató zárja.
kutatási eredmények (angolul)
The book, written during the research (Introduction to Phraseology. Foundations of the research of idioms and proverbs), is a long-needed work in Hungarian linguistics, as Hungarian phraseology has long missed a summary of this type. The present work approaches phraseological units mainly from a descriptive point of view: it describes their rather complicated state in the system of language and gives a detailed analysis of the difficulties of defining. The book also provides classifications from more points of view, emphasising the problematic aspects of the classifying process. Due to their important place in phraseology, a whole chapter is devoted to proverbs as well. One chapter studies meaning-relations, and the question how phraseological units can be used in texts, the ways how they can be built into context. This chapter also deals with the types of the alternations of these units. Two chapters are somewhat more theoretical than the others; the aim of the first one is to give an outline of the more complicated valence-structure of phraseological units, while the other discusses the different factors of the lexicalisation process – to please experts, Ph.D. students and researchers of the field as well. Another chapter examines the cultural-historical questions of the phraseological units’ formation, while the last chapter focuses on contrastive studies. A detailed reference list and index can be found at the end of the book.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1684/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Forgács Tamás: A szamár-ral kapcsolatos frazeológiai egységek a magyarban és más nyelvekben., Galgóczi – Vass (szerk.): „A Word elszáll…”. Emlékülés Csefkó Gyula halálának 50. évfordulója tiszteletére. Szeged. 23-31, 2006
Forgács Tamás: Unikale Komponente in ungarischen Phraseologismen, Földes Csaba (szerk): Res humanae proverbiorum et sententiarum. Ad honorem Wolfgangi Mieder. [Festschrift für Wolfgang Mieder zum 60. Geburtstag]. Tübingen 2004. Gunter Narr Verlag. 115-127., 2004
Forgács Tamás: Redensarten und Sprichwörter mit den Komponenten Biene bzw. Wespe., Hasselblatt, Cornelius – Widmer, Anna (Hrsg.): Festschrift für Hans-Hermann Barthens zum 60. Geburtstag. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Bd. 65. 87-94., 2005
Forgács Tamás: "Állati" szólások és közmondások. A felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig., Akadémiai Kiadó. Bp., 2005
Forgács Tamás: A róká-val kapcsolatos frazeológiai egységek a magyarban és más nyelvekben, Köszöntő könyv Rozgonyiné Molnár Emma 70. születésnapjára. In: Galgóczi L.- - Vass L. (szerk.): Stílus és anyanyelv. A pedagógusképzés kiskönyvtára 3. Szeged 2004., 2004
Forgács Tamás: A kacsával kapcsolatos szólások a magyarban és más nyelvekben., Galgóczi László – Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged. 119-123., 2006
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába. A szólás-és közmondáskutatás alapjai., Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához LXIX. Tinta Könyvkiadó. Budapest., 2007
vissza »