A célok és céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47071
típus K
Vezető kutató Király Ildikó
magyar cím A célok és céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében
Angol cím The role of goals and goal-objects in the development of event memory and concept formation
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Gergely György
Ragó Anett
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.025
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálataink nyomán azt támasztottuk alá, hogy az önéletrajzi emlékezés kialakulását megelőzően kisgyermekek utánzásban megragadható felidézésérea noetikus emlékforma jellemző. Feltételezhetően az egyedi emlékek előhívása terén a korai időszakban az jelenti a korlátot, hogy kisgyermekek nem képesek ezen ‘noetikus’ formához (az elsődleges reprezentációs formához) hozzákapcsolni a megtapasztalás kontextuális, megkülönböztető elemeit. Az ’eseményfogalmak’ és eseményemlékek kialakításában az oksági és a teleológiai (céloksági) interpretációs sémák játszanak főszerepet. Első kísérletünk eredménye, hogy egyszerű ismerős és új események utánzásos felidézése alkalmával kisgyermekek az események lényegi elemeit sikeresen felidézik, míg az eseménybe illesztett megkülönböztető jegyeket nem. Második kísérletünk arra keresi a választ, hogy a noetikus emlékformát milyen reprezentációs szervező elv támogatja. Vizsgálataink alátámasztják, hogy a célok olvasása alapvető szerepet kap az eseményemlékek organizációjában. Harmadik kísérletünk során a teleológiai hozzáállás és a kauzalitás emlékszervező szerepét, és e két intrepretációs séma hierarchikus viszonyát kívántuk tesztelni. Kétértelmű események utánzása nyomán azt tapasztaltuk, hogy az oksági szerveződéssel szemben a teleológiai értelmezés előnyt élvez. Negyedik kísérletünk alátámasztotta hogy az előzetes szándék erősíti a kauzális szervező elv használatát eseményemlékek kialakításánál.
kutatási eredmények (angolul)
Our studies have demonstrated that the nature of early memories (of young preverbal and just talking toddlers) collected in the form of imitation is mainly noetic. It is supposed that the main difficulty for infants in representing specific, distinct memories can be identified by the problem of integrating contextual features of experience with general, noetic forms of events. The general schemas of events can be captured after just one single exposure of them by infants, though their performance cannot be described as retrieval of episodic memories. The formulation of event-representation is lead by causal and teleological interpretative schemas. The most important result of the first line of our investigations is that infants re-enact the relevant features of both familiar and novel events, while they omit the embedded distinctive features of them. The aim of the second line of investigations was to find out the main organizational factor that results in noetic forms of representations. Our studies demonstrate the continued centrality of the teleological stance in encoding action sequences in terms of goals. The objective of the third line of studies was to highlight the relation of causal and teleological organisation of events. The imitative performance of ambiguous events revealed the advantage of teleological event organisation over causal interpretation. Our fourth experiment focuses on the role of convergent prior intentions in the coding of events.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1687/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Somomgyi, E., Király, I., Nadel, J. , Gergely, Gy.: 'The development of intentional imitation – a comparative study, International Conference on Infant Studies, Kyoto, Japan, 2006
Király Ildikó: Selective imitation when negative evidence is presented, submitted manuscript, 2008
Király Ildikó és Kéri Rita: A korai epizodikus emlékezet természete: kétértelmű események utánzása 18 és 30 hónapos csecsemőknél, kézirat, 2008
Király Ildikó: Utánzás: ‘egyedi’ vagy ‘általános’ emlékek előhívása?, Serdülő- és gyermekpszichoterápia (megjelenés alatt), 2008
Király Ildikó: Kifejezett (előzetes) szándékok és az események előhívása kisgyermekeknél, Serdülő- és gyermekpszichoterápia (megjelenés alatt), 2008
Király Ildikó és Szedlák Nóra: Eseményre emlékező csecsemő: cél-releváns akciók kódolása, Pszichológia 27., 2007
Király Ildikó: Memories for events in infants. goal relevant action coding, Striano, T., Reid, V. (eds.) Social Cognition: Development, Neuroscience and Autism, Blackwell (in press), 2008
Király Ildikó: Memories for events in infants: goal relevant action coding, European Science Foundation (ESF) Exploratory Workshop - Humanities (SCH) - Social Sciences (SCSS): Person perception during infancy: Integrating Developmental and Compar, 2005
Király, I., Kupán, K., Krekó K. Egyed, K.: The nature of early ‘episodic’ memory: imitation of ambiguous events by 18- and 30-months-old infants., SRCD Biennal Meeting, Boston, US, 2007
Király Ildikó: Az elme mentális modellje, Lukács, Á., Racsmány M. (szerk.): Az ezerarcú elme, Akadámiai Kiadó, 2005
Király Ildikó: Deklaratív emlékezet az élet első éveiben. Epizodikus?, MPT Nagygyűlés Budapest, 2006
Király Ildikó és Krekó Katalin: Mi releváns? Meglepő cselekvés utánzása kommunikatív kontextusban, MPT Nagygyűlés Budapest, 2006
vissza »