Ménfőcsanak-83. út sok korszakos lelőhelyének feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47072
típus K
Vezető kutató Kiss Viktória
magyar cím Ménfőcsanak-83. út sok korszakos lelőhelyének feldolgozása
Angol cím Analysis of the multi-period site of Ménfőcsanak road n. 83.
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
résztvevők Vaday Andrea
Zatykó Csilla
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-03-31
aktuális összeg (MFt) 4.480
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során a Ménfőcsanak-83. út nyomvonalán feltárt középső bronzkori, kelta és langobard temető, illetve rézkori, kelta, római, avar és Árpád-kori település feldolgozását és publikációra előkészítését tűztük célul. Az elnyert pályázat csökkentett költségvetése miatt az eredeti munkaterv módosítására kényszerültünk, így a lelőhely őskori anyagának feldolgozása készült el. A késő rézkori településrészlet adatokat nyújt a Kisalföld, DK-Szlovákia és Alsó-Auszria településtörténetéhez és kapcsolataihoz a bolerázi kultúra időszakában. A középső bronzkori temető 60 sírja a mészbetétes kerámia kultúrája és a tokodi csoport a legjelentősebb temetkezési helyei közé sorolható, feldolgozásuk alapvetően járul hozzá a korszakról rendelkezésre álló információhoz. A halomsíros kultúra két további sírja a középső bronzkor végén–késő bronzkor kezdetén lezajlott kulturális változások jobb megértéséhez szolgál adatokkal. A vaskori temető a kelták legkorábbi megtelepedésének bizonyítéka Magyarországon és a későbbi időszakban is használatban volt (La Tène B1-től–C/D fordulójáig). Az ugyanitt feltárt település a temető kezdeténél fiatalabb korszakra (La Tène B2–B2/C1 időszakra) tehető. A kora császárkorban továbbélő bennszülött lakosság által lakott, valamint az avar kori és Árpád-kori (XI-XIII. századi) településrészletek, továbbá a langobard temető feldolgozása folyamatban van. Utóbbiak befejezésének lehetőségét egy újabb pályázattól reméljük.
kutatási eredmények (angolul)
Our research is focused on evaluating and preparing to publish the finds of the middle Bronze Age, Celtic and Langobard cemetery and the settlements from the Copper Age, Celtic, Roman, Avar period and the Árpádian Age that has been discovered at Ménfőcsanak road Nr. 83. Due to the depressed grant the processing of the prehistoric phases of the site have been completed. The processing of the small part of a late Copper Age settlement gives data on the settlement history of the Kisalföld in the period of the Boleráz culture. The analysis of the 60 middle Bronze Age burials as one of the most important cemeteries of the Transdanubian Incrusted Pottery culture and the Tokod group gives basicly new information about the funerary rites of the period. Two other graves of the Tumulus culture helps to understand the cultural changes in the end of the middle and the beginning of the late Bronze Age. The Iron Age cemetery is the evidence of the earliest Celtic settlement in the territory of Hungary. It has been used in the later phase (from La Tène B1 until the turn of La Tène C/D) as well. The settlement which was also found here can be dated to a bit younger period (La Tène B2–B2/C1) of the Celtic Age. The evaluation of the villages from the early Roman, the Avar period, the Arpadian Age (XI-XIII. century), and cemetery of the Langobards have also been proceed. Finishing the latter one can be expected with the help of another grant.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47072
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vaday, Andrea: The chronological model of the Celtic cemetery of Ménfőcsanak, Sîrbu, V.–Valida, D.L. (eds): Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistriţa 18–20 mai 2006. Cluj-Napoca. 279–294, 2006
Vaday Andrea: A ménfőcsanaki kelta temető kronológiai modellje (The chronological model of the Celtic cemetery of Ménfőcsanak), Arrabona 44, 597-610., 2006
Vaday, Andrea: The celtic site at Ménfőcsanak, Visy, Zs. (ed.): Hungarian Archaeology at the turn of the millennium, 201-202., 2004
Kiss Viktória: Megfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és társadalmáról (Observations on the funerary rites and the society of the Transdanubian Encrusted Pottery Culture), Ilon G. (szerk.): ΜΩΜΟΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Szombathely, 243-266., 2004
Kiss Viktória: Gondolatok a bronzkori kerámiainventár változásairól a mészbetétes kerámia kultúrája tipológiai vázlata alapján, Tisicum (közlésre elfogadva), 2009
Vaday Andrea: A ménfőcsanaki langobard temető (Das langobardische Gräberfeld von Ménfőcsanak), Molnár A.–Nagy A.–Tomka P. (szerk.): Jöttek-mentek, 45-54., 2008
Vaday Andrea: The Langobard cemetery at Ménfőcsanak, Antaeus (közlésre elfogadva), 2009
vissza »