Nemlineáris és femtoszekundumos optika  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47078
típus K
Vezető kutató Osvay Károly
magyar cím Nemlineáris és femtoszekundumos optika
Angol cím Nonlinear and femtosecond optics
zsűri Fizika
Kutatóhely Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Csatári Márta
Geretovszkyné Varjú Katalin
Görbe Mihály
Heiner Zsuzsanna
Klebniczki József
Kovács Attila Pál
Kurdi Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-08-31
aktuális összeg (MFt) 11.798
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az ultrarövid, 100 fs hosszú fényimpulzusokat előállító lézerek 90-es évek elején, a 10 fs és rövidebb impulzusú lézerek a 90-es évek második felében kezdődött, napjainkban is gyorsuló elterjedésével egyre nő az érdeklődés az anyagok lineáris illetve nemlineáris optikai tulajdonságainak minél teljesebb ismerete iránt. A pályázat keretein belül végrehajtott kutatások jelentős része különböző nemlineáris optikai kísérleteken alapul, a kétfotonos abszorpciós együttható mérésétől kezdve a porcelánok roncsolási tartományának megállapításáig. Külön említést érdemel a lineáris femtoeszekundumos mérési módszer kifejlesztése illetve az annak segítségével végzett nagy pontosságú diszperziómérés és törésmutató meghatározás. A femtoszekundumos fényforrásokkal és mérésekkel kapcsolatosan végzett további kutatásainkból kiemelendő az ultrarövid impulzusok hordozó-burkoló fázis csúszásának (CEP csúszás) mérésére kidolgozott egyedülállóan új, lineáris eljárás. A kutatás során a pályázatban eredetileg 6-10 referált folyóiratbeli cikk valamint hazai és nemzetközi konferenciákon összesen 8-12 konferencia-anyag tervezett elkészítésével szemben ténylegesen 12 referált folyóriatbeli cikket jelentettünk meg, valamint 24 konferenciaanyagot mutattunk be. Ezen túl számtalan (O)TDK dolgozat, három diplomamunka valamint egy PhD disszertáció készült el.
kutatási eredmények (angolul)
Ultrafast lasers with pulse duration of 100 fs are developed in the early 90's, while lasers with pulse duration 10 fs in the second half of the 90's; in our days, the ever spreading interest for the linear and non-linear optical properties of materials is increasing fast. The significant part of the research under the frame of this project is based on different non-linear optical experiments starting from the measurement of two-photon absorption coefficients even to the determination of the damage threshold of china plates. It is worth to mention the development of a linear femtosecond measurement method and the very high precision dispersion and refractive index measurement based on it. We also have to highlight from our presented researches of femtosecond light sources and measurements the method developed for the determination of the carrier-envelope phase drift (CEP drift) of ultrafast pulses, which is a fundamentally new, stand alone linear method. During our work of the project, instead the originally planned 6 to 10 refereed journal papers and 8 to 12 national and international conference proceedings, we managed to produce 12 refereed journal papers and 24 conference proceedings. Moreover, countless papers on the National Scientific Students' Associations Conference (OTDK), three diploma thesis and one PhD dissertation were completed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47078
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
M.P. Kalashnikov, K. Osvay, I.M. Lachko, H. Schönnagel, W.Sandner: Broadband amplification of 800 nm pulses with the combination of negatively and positively chirped pulse amplification, IEEE J.Sel.Top.Quant.Electr. 12 (2006) 194-200, 2006
Osvay K: Dispersion measurement and characterisation of fs pulses in a CPA laser using linear devices, Max-Born-Institut, Berlin, Germany, 2004, invited seminar, 2004
Csatári M; Osvay K; Kurdi G; Klebniczki J; Divall EJ; Bohus J; Péter Á: Nemlineáris optikai kristályok kétfotonos abszorciójának mérése 248 nm-en, Fizikus Vándorgyűlés, 2004, Szombathely, P6, 2004
Kurdi G; Osvay K; Klebniczki J; Divall M; Divall EJ; Péter Á; Polgár K; Bohus J: Two photon absorption of BBO, CLBO, KDP and LTB crystals, Advanced Solid-State Photonics, Vienna, 2005, paper MF19, 2005
K. Osvay, A. Börzsönyi, A.P. Kovács G. Kurdi, M. Görbe: Dispersion of femtosecond pulses in ambient and low pressure air, CLEO/Europe, München, Germany, paper CF-23-TUE, 2005
A.P.Kovács, K.Osvay, G.Kurdi, Zs. Bor, M.Görbe, J.Klebniczki: Measurement of the group-delay dispersion of a pulse stretcher-compressor system with two-dimensional spectral interferometry, CLEO/Europe, München, Germany, paper CF-13-TUE, 2005
Börzsönyi Ádám: Gázok diszperziójának mérése ultrarövid lézerimpulzusok spektrálisan bontott interferenciájával, Országos TDK, Budapest, 2005
K.Osvay, I. Képíró, O. Berkesi: Laser treatment of white china surfaces, Applied Surface Sciences 252: 4516-4522, 2006, 2006
K.Osvay, I. Képíró, M.Divall: Laser treatment of white china surfaces, E-MRS 2005 Spring Meeting, Strasbourg, France, J/P1.35, 2005
K. Osvay, A.P. Kovács, Zs. Heiner, M.Csatári, Zs. Bor, G. Kurdi, M. Görbe, J. Klebniczki, I.E.Ferincz: A table-top high contrast TW laser system, CLEO/Europe, München, Germany, paper CG-13-TUE, 2005
M.P.Kalashnikov, K.Osvay, W. Sandner: Broadband amplification with a combination of negative and positive CPA, ICUIL 2006, Chassis, France, paper 040, 2006
I. Képíró, K.Osvay, O.Berkesi: Correction of small imperfections on white glazed china surfaces by laser radiation, E-MRS 2006 Spring Meeting, Nice, France, paper H/P1.34, 2006
M.P. Kalashnikov, K. Osvay, H. Schönnagel, W.Sandner: Broadband High Peak Power Laser: a Combination of Negatively and Positively Chirped Pulse Amplification, CLEO 2006 Long Beach, CA, USA, paper JTuG5, 2006
K. Osvay, Á. Börzsönyi., A.P. Kovács, M.P. Kalashnikov: Pressure dependent dispersion of femtosecond pulses in vacuum beam pipes from 1 bar to 0.01 mbar, 29th ECLIM, Madrid, Spain, 2006, WePO-2-3.9, 2006
A.Börzsönyi, K.Osvay, A.P.Kovács, M.Görbe, R.Balogh, M.P.Kalashnikov,: Measurement of pressure dependent dispersion of femtosecond pulses in air down to 0.01 mbar, Ultrafast Phenomena 2006, Pacific Grove, California, USA, paper MH21, 2006
Á. Börzsönyi, K. Osvay, A. P. Kovács, M. P. Kalashnikov: Dispersion of femtosecond pulses in vacuum beam lines from ambient pressure down to 0.01 mbar, IAMPI 2006, Szeged, Hungary, P19, 2006
Börzsönyi Ádám: Spektrálisan bontott interferencián alapuló eljárás kidolgozása extrém kicsiny diszperzió méréséhez, SZTE TTK diplomamunka, 2006
K. Osvay: In situ dispersion measurements on a laser system, ELI Workshop, Garching, Germany, 2006, 2006
K.Osvay, A.Börzsönyi, A.P.Kovács, M.Görbe, G. Kurdi, M.P.Kalashnikov: Dispersion of femtosecond laser pulses in beam pipelines from ambient pressure down to 0.1 mbar, Appl.Phys.B 87 (2007) 457-461, 2007
K. Osvay, M.Görbe: A linear method for detection of carrier envelope phase fluctuations, ICO Topical Meeting on Optoinformatics/ Information Photonics '2006, St.Petersburg, Russia, FL-O-171, 2006
M.Görbe, K.Osvay: A bandwidth independent linear method for detection of carrier envelope phase drift, IAMPI 2006, Szeged, Hungary, MO14, 2006
Csatári M; Osvay K; Klebniczki J; Kurdi G; Divall EJ; Bohus J; Péter Á: Two-photon-absorption of frequency crystals at 248 nm, 28 th ECLIM, Rome, Italy, 2004, paper Mo/P/21,, 2004
P. Maák, G.Kurdi, A.Barócsi, K.Osvay, A.P.Kovács, L. Jakab. P.Richter: Shaping of ultrashort laser pulses using bulk acousto-optic filter, Appl.Phys.B. 82 (2006) 283-287, 2006
A. Börzsönyi, K. Osvay, A. P. Kovács, Zs. Heiner, M.P. Kalashnikov: Measurement of pressure dependent dispersion of inert gases, ECAMP 2007, Th2-27, 2007
A. Börzsönyi, K. Osvay, A. P. Kovács, Zs. Heiner, M.P. Kalashnikov: Pressure dependent dispersion of inert gases at 800 nm, CLEO - Europe 2007, paper CF-15-MON, 2007
Görbe M., Osvay K.,: Lézerimpulzusok hordozó-burkoló fázisának lineáris mérése, Fizikus Vándorgyűlés 2007, Eger, p 57, 2007
K. Osvay, M.Görbe, C. Grebing, G.Steinmeyer: A linear optical method for measuring the carrier envelope offset phase, CLEO 2008, San Jose, CA, USA, paper CthU6, 2008
K. Osvay, A. Börzsönyi, Z. Heiner, A.P. Kovács, M.P.Kalashnikov: Pressure dependent nonlinear refractive index of inert gases, 30th ECLIM, Darmstadt, Germany, paper We-4.1, 2008
G. Kurdi, K. Osvay, K. Varjú: Compensation of Dispersion Introduced by User Experiments into Femtosecond CPA Lasers, Advanced Laser Technologies 2008, Siófok, Hungary, paper, 2008
G. Kurdi, K. Osvay, K.Varjú: Higher-order dispersion control for femtosecond CPA lasers, Marie Curie Chair Conference, 2007, Lodz, Poland, paper P-7, 2007
K. Osvay, M.Görbe: Bandwidth-independent method and setup for detecting and stabilizing carrierenvelope phase drift of laser pulses by means of spectrally and spatially resolved interferometry, PCT: WO 2008/029187 A2, 09.05.2007, 2007
M.Divall, K.Osvay, G.Kurdi, E.J.Divall, J.Klebniczki, J.Bohus, Á.Péter, K. Polgár: Two-photon-absorption of frequency converter crystals at 248 nm, Appl.Phys.B. 81, 1123-1126, 2005
M.P. Kalashnikov, K. Osvay, I.M. Lachko, H. Schönnagel, W.Sandner: Suppression of gain narrowing in multi-TW lasers with negatively and positively chirped pulse amplification, Applied Physics B 81: 1059-1062, 2005
Kovács AP; Osvay K; Kurdi G; Görbe M; Klebniczki J; Bor Zs: Dispersion control of a pulse stretcher-compressor system with two-dimensional spectral interferometry, Applied Physics B 80: 165-170, 2005
I.Képíró, K.Osvay, M.Divall: Correction of small imperfections on white glazed china surfaces by laser radiation, Appl.Surf.Sci. 253 (2007) 7798-7805, 2007
K. Osvay K.Varjú, G. Kurdi,: High order dispersion control for femtosecond CPA lasers, Appl.Phys. B 89 (2007) 565-572, 2007
K. Osvay, M.Görbe, C. Grebing, G.Steinmeyer: A bandwidth-independent linear method for detection of carrier-envelope offset phase, Opt. Letters 32 (2007) 3095-3097, 2007
A. Börzsönyi, A.P. Kovács, M. Görbe, K. Osvay: Advances and limitations of phase dispersion measurement by spectrally and spatially resolved interferometry, Opt.Commun. 281 (2008) 3051-3061, 2008
A. Börzsönyi, Z. Heiner, M.P.Kalashnikov, A.P. Kovács, K. Osvay: Dispersion measurement of inert gases and gas mixtures at 800 nm, Appl.Opt. 47 (2008) 4856-4863, 2008
vissza »