Jelenkori és múltbeli hidrogeológiai folyamatok sztochasztikus modelljei, ezek értékelése és földtani értelmezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47086
típus K
Vezető kutató Márkus László
magyar cím Jelenkori és múltbeli hidrogeológiai folyamatok sztochasztikus modelljei, ezek értékelése és földtani értelmezése
Angol cím Stochastic models of recent and paleo- hydrogeological processes, their evalution and geological interpretation
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Berke Olaf
Csepregi András
Füst Antal
Geiger János
Halupka Gábor Ernő
Horváth Zoltán
Ian Dryden
Kovács József
Szalai József
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.621
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A felszín alatti vizek hidrográfjait alakító látens hatások hatások azonosítására, és ezek intenzitásának számszerűsítésére szolgáló dinamikus faktoranalízis (DFA) alkalmazási körét szélesítettük. Tettük ezt karsztos viszonyok között területi kiterjesztéssel, valamint nem-karsztos üledékes környezet talajvízszint adatainak elemzésével. A DFA a víztartó sérülékenységének hatékony mérőszámát nyújtja a látens hatások intenzitását reprezentáló faktorsúlyok segítségével. A Szigetközben a faktorsúlyok változása jól kimutatja a Duna betáplálási helyének az elterelés következtében kialakuló mintegy 15 km-es elmozdulását. Két fontos modellt alkottunk folyók napi vízhozam idősorának leírására, elemeztük becsléseik tulajdonságát, és illesztettük a Tisza és a Duna adataira. Az első modellben egy általánosított béta-ARCH zajt bocsátunk át egy ARMA szűrőn, míg a másikban egy szemi-Markov rezsimindikátor folyamat vezérli gamma bolyongások és Gauss AR(1) folyamatok váltakozásait a fel- és leszálló rezsimeknek megfelelően. A modellek extrém érték tulajdonságait vizsgáltuk elméletileg és szimulációval, majd összvetettük a valós adatokkal, jó egyezést nyerve. Eredményeinket felhasználtuk biztosítók árvízkockázatának elemzésében. Az aggteleki karszton repedésrendszerek kiürülési idejét határoztuk meg 5 forrás log-vízhozam görbéjének töréspontjai segítségével.
kutatási eredmények (angolul)
We tested the adequacy and power of dynamic factor analysis (DFA) in determining latent effects that shape the hydrographs of groundwater monitoring wells. Within the karstic environment, we extended the monitoring area of our previous project. We successfully applied DFA in sedimentary environments, other than karst. DFA provides a powerful indicator of the vulnerability of the aquifer by measuring the intensity of the major latent effects at a given location. In the Szigetköz area the changes of the factor loadings trace back the migration of water supply from Danube into the aquifer caused by the construction of the Bős dam. We gave two important models for diurnal discharge time series of rivers, analysed the properties of their estimators, and fitted them to the data of Tisza and Danube. In the first model a generalised beta-ARCH type noise passes through an ARMA filter, whereas in the second a semi-Markov hidden regime indicator process governs the swithches of a gamma random walk and a Gaussian AR(1) process in the ascending and descending regimes. We analysed the extreme value properties of the models both in theory and by means of simulations, and compared it with the real data. The results were used in flood risk estimations for insurance companies. We determined the depletion-time of various crack-systems in the Aggtelek karst from the break-points of the log-runoff curves of 5 springs in the area.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47086
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Márkus László, Arató Miklós: Geographical Dependence of Insurance Risk, Proceedings of the11th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, 2005
Kovács József, Bíró Lóránt, Márkus László: Dinamikus faktoranalízis alkalmazása a Dunántúli–középhegység karsztvízszint idősoraira, Karsztfejlődés X., 35-48 old., 2005
Bajnóczi B., Horváth, Z., Demény, A., Mindszenti, A.: Stable isotope geochemistry of calcrete nodules and septarian concretions in a Quaternary ''red clay'' paleovertisol from Hungary, Isotopes in Environmental and Health Studies, Vol. 42, No. 4, 335-355., 2006
Vasas Krisztina, Elek Péter, Márkus László: A two state regime switching autoregressive model with application to river flow analysis, Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.137 (2007) pp. 3113 - 3126., 2007
Kovács József: Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására, Doktori (PhD) értékezés, 2007
Elek Péter, Márkus László: A light-tailed conditionally heteroscedastic model with applications to river flows, Journal of Time Series Analysis, Vol. 29 (2008), No.1, 14-36, 2008
László Márkus: Nonlinear Time Series Models for River Flows and Their Extremes, Theory of Probability and Its Applications, short communication, accepted in 2008, 2009
László Márkus, János Gyarmati-Szabó: A Hierarchical Bayesian model to predict belatedly reported claims in insurances, In: Recent Advances in Stochastic Modelling and Data Analysis, (ed.s: Nikos Limnios, Christos Skiadas)World Scientific, Singapore, 2007. 600 pages, 2007
László Márkus: Jointly generated conditionally heteroscedastic innovations for simultaneous modelling of river flows, XIIth ASMDA (Appl. Stochastic Modells and Data Anal.) Conference, Chania, Crete, Greece, May 29-June 1, 2007, 2007
László Márkus: Nonlinear Time Series Models for River Flows and Their Extremes, a Comparison, XXVII Annual Conference of the Indian Society for Probability Theory and Statistics, Nagpur, India, 10-12. January, 2008, 2008
László Márkus: High dimensional Gaussian Markov Random Fields for assessing the territorial variability of insurance risk, XXVII Annual Conference of the Indian Society for Probability Theory and Statistics, Nagpur, India, 10-12. January, 2008, 2008
Geiger János: Szekvenciális sztochasztikus szimuláció az övzátonytestek kisléptékű heterogenitásának modellezésében, Földtani Közlöny (2006) 136/4, 2006
Füst Antal, Geiger János, Kovács József, Unger Zoltán: Geomatematikai praktikum, JATE Press, egyetemi tankönyv, Szeged, közlésre elfogadva, 2008
Kovács J., Koncz D., Szalai J., Frucht É., Márkus L: A felszínalatti vizek utánpótlását befolyásoló háttértényezők a Szigetközben, Felszínalatti Vizek Konferenciája, Balatonfüred., 2006
Kovács J., Szalai J., Frucht É., Márkus L., Székely I.:: A Szigetköz talajvízjárását befolyásoló tényezők a Duna elterelése előtti és az azt követő időszakban, Felszínalatti Vizek Konferenciája, Balatonfüred, 2007. 03. pp. 28-29., 2007
Márkus László, Arató Miklós, Prokaj Vilmos: Hierarchical Bayesian Modelling of Geographic Dependendence of Risk in Household Insurance, In: Advances in Data Analysis: Theory and Applications to Reliability and Inference, Data Mining, Lifetime Data and Neural Networks, Editor C.H. Skiadas, Birkhauser, 2009
Rakoncai Pál, Márkus László, Zempléni András: Adequacy of Time Series Models, Tested by Goodness of Fit for Auto-Copulas, Proceedings of the COMPSTAT2008 conference, Porto, Portugal, 2008
Rakoncai Pál, Márkus László, Zempléni András: Goodness of Fit for Auto-Copulas: Testing the Adequacy of Time Series Models, Proceedings of the 4th International Workshop in Applied Probability CD-ROM, paper No.73., 6 pages, Compiegne, France, 2008
Elek Péter, Márkus László: On the Extremes of Nonlinear Time Series Models Describing River Flows, Proceedings of the IWAP 2008 conference, 6 pages, 2008
Végh Dóra, Kovács József, Márkus László, Maucha László: A Jósvafő környéki karsztforrások vízhozam kiürülési idősorainak matematikai vizsgálata, Karsztfejlődés X., 91-105 old., 2005
Kovács József, Vid Gábor, Maucha László, Berényi Üveges J.: Az Aggteleki–karszt nagy forrásainak és a Baradla illetve a Béke–barlangban a járattalp alatt észlelt vizek kémiai összetevőinek vizsgálata többváltozós adatelemző módszerekkel, Karsztfejlődés X., 107-120 old., 2005
Kovácsné Székely Ilona, Szalai József: The impact of climate change on the Hungarian agriculture, especially on the shallow groundwater supply, Best of BGF, a Budapesti Gazdasági Főiskola 2008 konferenciájának legjobb előadásai, 2009
Kovács József, Halupka Gábor, Márkus László: Dinamikus faktoranalízis és a víztartó sérülékenysége, Földtani Közlöny, közlésre elfogadva, 2009
vissza »