Társadalmi stratégiák egy stagnáló középvárosban. Pozsony társadalomtörténete, 1784-1848  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47101
típus F
Vezető kutató Tóth Árpád
magyar cím Társadalmi stratégiák egy stagnáló középvárosban. Pozsony társadalomtörténete, 1784-1848
Angol cím Social strategies in a stagnating provincial capital. The social history of Pozsony, 1784-1848
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.650
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során azt vizsgáltam, hogy a pozsonyi polgárság miként, milyen társadalmi stratégiákat alkalmazva reagált az átalakuló környezetből érkező kihívásokra. A munkám során alapvetően a prozopográfia módszerét követtem, amelynek során a polgárcsaládok egymást követő nemzedékeiben vizsgáltam a gyermekek iskoláztatásának, pályaválasztásának és kiházasításának jelenségeit, az elvándorlás mértékét és a felekezeti határok átlépésnek gyakorlatát. A kutatásból számos publikált tanulmány született, az összefoglaló, monografikus feldolgozás pedig szerkesztés alatt áll.
kutatási eredmények (angolul)
During my research I have focused on the ways how the Pressburg burghers reacted to the challenges coming from their changing circumstances, and what social strategies they applied to overcome them. I used foremost prosopographical method, analysing several generations of burgher families, and concentrating on schooling, vocational and marriage strategies, emigration and practice of breaking the boundaries of the Christian denominations (by mixed marriages). Ma research resulted in a number of publications, and a summarising monographical work is forthcoming.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1691/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth Árpád: Iskolarendszer és városhálózat a Nyugat-Felvidéken a 19. század első felében., Gyáni Gábor (szerk.): A társadalmi tér. Budapest, 2006. (megjelenés alatt), 2006
Tóth Árpád: Spolocenské stratégie v kruhu obyvatelov Bratislavy (1783-1848). Perspektívy a doretajsie výsledky výskuma., In: Gábor Czoch - Aranka Kocsis - Árpád Tóth (red.): Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava, Kalligram, 2006. 283-304., 2006
Tóth Árpád: Voluntary societies as social networks in mid-19th century Hungary., In: Urban Europe in Comparative Perspective. (The 8th International Conference of the European Association of Urban Historians, August 2006. in Stockholm) (CD-ROM), 2007
Tóth Árpád: Women’s Roles in the Public Sphere and in Family in early- and mid-19th century Hungarian towns: Images and Reality., In: Cadková, Katerina - Lenderová, Milena - Strániková, Janá (eds.): Dejiny zen aneb Evropská zena od stredoveku do poloviny 20. století. Pardubice., 2007
Tóth Árpád: Egyesületek és felekezeti kapcsolatrendszerek. (Pest és Pozsony esete a 19. század első felében), Brandt, Juliane és Tóth Árpád (szerk.): Felekezetiség és modern nemzet a 19. századi Magyarországon (megjelenés alatt), 2008
Tóth Árpád: Iskoláztatás a reformkori Pozsonyban. Az egykori főváros felsőbb iskolái mint a városlakók társadalmi stratégiáinak eszközei., Feitl István és Sipos András (szerk.): Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században., 2004
Tóth Árpád: A polgárok józanabb része…\'' Pozsony evangélikus választott polgárai, 1800-1848. (Archontológia és prozopográfia.), FONS, 2004. (XI) 2. 235-276., 2005
Tóth Árpád: A pozsonyi német evangélikus egyházközségben 1780-1848 között vezett házassági anyakönyvek vizsgálatának első eredményei, Sic itur ad astra, 2004. 3. 29-60, 2005
Tóth Árpád: Társadalmi stratégiák a pozsonyi városlakók körében (1783-1848). Egy kutatás távlatai és eddigi eredményei., Czoch Gábor - Kocsis Aranka - Tóth Árpád (szerk.): Tanulmányok Pozsony történetéről. Pozsony, Kalligram, 2005. 269-290., 2005
Tóth Árpád: Járvány, éhínség és háborús pusztítás egy középvárosban. Adalékok a halandóság történetéhez Pozsonyban, 1790–1849 között., Történeti Demográfiai Évkönyv, 2005. Budapest, 2005. 93-114., 2005
Tóth Árpád: Polgárfelvételi stratégiák és a polgári cím vonzereje Pozsonyban a 19. század első felében., Urbs. Várostörténeti Évkönyv, I. Budapest, 2006. 241-268., 2006
Tóth Árpád: Wege und Ergebnisse der Anpassung deutscher Stadtbürger an die Transformation der späten Ständegesellschaft: Die Fallbeispiele Pressburg und Pest., Brandt, Juliane - Mannová, Elena (Hrsg.): Deutschsprachige Stadtbürger im Königreich Ungarn im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft. München (megjelenés alatt), 2008
Tóth Árpád: A városvezetés mint képviselet. Tisztségviselés és rendiség Pozsonyban, 1750-1850., Gyáni Gábor: A politika társadalomtörténete. A Hajnal István Kör 2008. évi konferenciájának kötete. (megjelenés alatt), 2008
Tóth Árpád: Evangélikus polgárcsaládok társadalmi stratégiájának változásai Pozsonyban, 1750-1850 között., Gyáni Gábor: Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör 2007. évi konferenciájának kötete. Nyíregyháza, 2008. 349-359., 2008
Tóth Árpád: Tiszteletreméltó polgárurak. A rangok és címek rétegződése a pozsonyi evangélikus társadalomban, 1740-1848 között., Halmos K. - Klement J. - Pogány Á. - Tomka B. (szerk.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest, 2009. 103-113., 2009

 

Projekt eseményei

 
2010-04-19 13:35:17
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Újkori Magyar Történeti Tanszék (Miskolci Egyetem), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem).
vissza »