Studies on Quaternary surface evolution in the Mid-Transdanubian region bz Surface Processes Modelling (SPM), remotely sensed data and field observations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47104
Type K
Principal investigator Székely, Balázs
Title in Hungarian A kvarter felszínfejlődés vizsgálata numerikus felszínfejlődési modellek (SPM), távérzékelt adatok és terepi vizsgálatok segítségével a Dunántúl középső régiójában
Title in English Studies on Quaternary surface evolution in the Mid-Transdanubian region bz Surface Processes Modelling (SPM), remotely sensed data and field observations
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Geophysics (Eötvös Loránd University)
Participants Horváth, Anita
Horváth, Ferenc
Korbély, Barnabás
Molnár, Gábor
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 11.954
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Dunántúl felszínfejlődési folyamatait vizsgáltuk. Termokronológiai eredményünk, a hasadásnyomok bimodális hossz-eloszlása azt támasztja alá, hogy a Velencei-hg. az eocénben bekövetkezett hőtörténeti esemény után egy második hőhatást is elszenvedett, de komolyabban már nem fedődött be. A többi paleozóos felszíni kibukkanás nem volt datálható. Georeferált történelmi térképek alapján a Duna bevágódására és avulziójára következtettünk, a Kisalföld környékén aktív tektonikára utaló folyódinamikai jelenségeket találtunk. A Pinka-Perint-Répce vízhálózatában megfigyelhető oldalelmozdulásos tektonika, amely helyenként csuszamlásos tevékenységgel is párosul. A dunántúli vulkánok pannon fekü felületét vizsgálva arra következtetünk, hogy a recens vertikális mozgásokkal való korreláció miatt ezek a mozgások hosszabb időtávra is extrapolálhatók. A kiemelkedés az oka a Dunántúl kvarterben bekövetkezett vízrajzi átszerveződésének. A numerikus modellezési eredményeink csak részben illeszthetők a valós jellegzetességekhez. Az Enyingi-hát elhabolódása és a Balaton holocén üledéke között összefüggést látunk, amellett, hogy a földrengések pedig a neotektonikus aktivitás bizonyítékai. A számos lefolyástalan mélyedés geofizikai vizsgálata löszkarsztot jelez. Dendrokronológiai eredményekből arra a következtetünk, hogy a Sárréti-medence is fiatal képződmény, ezért a Jenői-plató peremi völgyei juvenilis jellegűek. Összefoglalóan arra következtetünk, hogy a terület jelentős része aktív tektonikájú.
Results in English
Studying the surface processes of Transdanubia, thermochronological (fission track) results of Velence Hills show a Miocene heating event after the Eocene main phase, but there was no considerable burial. The other Palaeozoic outcrops were not measurable. Using georeferenced historical maps incision and avulsion of the Danube can by implied. In the Little Hungarian Plain river dynamics indicate active tectonic processes. The drainage of Pinka-Perint-Répce system is found to be influenced by strike-slip faulting, at places combined with mass movements. The elevation of the contact surface of theTransdanubian volcanics with Pannonian strata correlates with the recent crustal movements, therefore recent uplift rates can be extrapolated back inthe past. This uplift reorganised the drainage style of theTransdanubia during the Quaternary. SPM results can be only partly validated by observations. The eroded material of the Enying ridge by the wave abrasion of Lake Balaton and the thickness of the lake sediments are found to be comparable in volume. The earthquakes also verify neotectonic activity. Numerous closed depressions on top of the ridge seem to be loess karst phenomena as revealed by geoelectric profiles. Dendrochronological results indicate that Sárrét basin is a young feature together with the juvenile valleys at the rim of the Jenő plateau. In summary, the analysed areas are mostly characterised by active tectonics.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47104
Decision
Yes

 

List of publications

 
Székely B; Molnár G; Ferencz E; Dövényi P; Krumrei I; Timár G: Swaths of topographic sink depressions interpreted as remnants of paleomeanders in the vicinity of Lake Balaton, Hungary: evidences of young uplift or base level drop?, Geophysical Research Abstracts 7:09989, 2005
Molnár G; Székely B: The effect of the recent differential vertical movements on the course of Cinca-Csíkgát Creek, Hungary -- a case study, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 10294, 2005, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-10294, 2005
Székely B; Molnár G; Timár G: Lázár deák és a folyódinamika – térképezési hibák vagy valós mederváltozás?, Kázmér M.(szerk.):Környezettörténet – Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében.Hantken Kiadó,Bp,pp.75-98,ISBN 9789638701596, 2007
Timár G; Molnár G; Ferencz Cs; Lichtenberger J; Székely B; Pásztor Sz; Bognár P;: Deforestation as a primary cause of the recent flood peaks in the Pannonian Basin? - Counter-evidences from the Upper Tisza catchment., Geophysical Research Abstracts 7:01032, 2005
Székely B; Molnár G: Watershed reorganization in Külső-Somogy, Hungary: insights from Surface Processes Modelling, Geophysical Research Abstracts 8:09837, 2006
Kázmér M; Mikes T; Benkő Z; Kovács I; Pocsai T; Prohászka A; Krolopp E; Fekete N; Timár G; Székely B: Small-scale Quaternary flexural basins in the Carpathian-Pannonian system: the Transdanubian Sárrét Basin as an example, Geophysical Research Abstracts 7:09450, 2005
Kóródy G; Kázmér M; Székely B: Dendrochronological and GIS methods in the monitoring of the linear erosion near Bátaapáti, Geophysical Research Abstracts 8:09542, 2006
Molnár G; Székely B; Dövényi P; Horváth F; Ferencz E; Lipovics T: Multimethod geophysical surveying of active tectonic setting of Balatonfő line, Hungary: a case study, Geophysical Research Abstracts 8:09812, 2006
Molnár G; Komoróczi Z; Székely B: Reconstructing Roman road network in Pannonia using anaglyph technology of rectified archive aerial photographs, Geophysical Research Abstracts 8:09788, 2006
Timár G; Székely B; Molnár G: Estimation of the maximum Holocene water level of the Lake Balaton (Hungary) based on geomorphic maps and geodetic uplift rate indicators, Geophysical Research Abstracts 7:04495, 2006
Zámolyi A; Székely B; Timár G; Draganits E: Quantitative river channel analysis based on georeferenced historical maps - documenting vertical movements in the Little Hungarian Plain, Geophysical Research Abstracts 9:06624, 2007
Kóródy G; Kázmér M; Székely B: Estimating runoff and maximum flood on DTM by the Raindrop program for the Bátaapáti nuclear waste repository, Hungary, Geophysical Research Abstracts 9:09421, 2007
Kázmér M; Kóródy G; Székely B: Dendrochronological and GIS methods in monitoring areal erosion - Bátaapáti, Mecsek Hills, Hungary, Geophysical Research Abstracts 9:09596, 2007
Zlinszky A; Molnár G; Horváth A; Hámori Z; Székely B: Mapping of lacustrine sediment thickness and water depth of the Lake Balaton, Geophysical Research Abstracts 9:10273, 2007
Dövényi P; Molnár G; Székely B; Ferencz E; Galsa A; Lenkey L; Horváth F: Neotectonic interpretation of geophysical measurements in the Balatonfő region, Geophysical Research Abstracts 9:10288, 2007
Komoróczi Z; Székely B; Molnár G; Catt L; Booth A; Dövényi P: Multimethod geophysical study of anomalous light-grey stripes in Quaternary sediments revealed by archive aerial photography, Geophysical Research Abstracts 9:10711, 2007
Zámolyi A; Székely B; Timár G; Draganits E: Geomorphologic and drainage network analysis at the western margin of the Little Hungarian Plain, Houseman, G., Horváth, F. (eds.): Collision and extension in the Alpine-Carpathian-Pannonian system, Siófok, September 14-16, 2007, Abstract volume, p. 35., 2007
Zámolyi A; Székely B; Timár G; Draganits E: Geomorfológiai vizsgálatok a Kisalföld nyugati peremén georeferált történelmi térképek és digitális domborzati adatok alapján, HUNTEK Workshop, Problems and recent advances in the geodynamics of the Pannonian–East Alpine–Carpathian–Dinaridic domain, 20-21 Sep 2007, Sopron, Magyarhoni Földt. Társ., 2007
Zlinszky, A; Székely, B; Clement, A: Comparing sediment load and deposit thickness values in the eastern embayment of shallow Lake Balaton, Hungary, Geophysical Research Abstracts 10: 06101, 2008
Székely, B; Molnár G: Do the post-Miocene volcanic features really mark a single paleoaltitude in the Transdanubian Range (Pannonian basin)?, Geophysical Research Abstracts 10: 11566, 2008
Kovács G; Zámolyi A; Székely B; Papp S: Tectonically induced drainage system in the Western Pannonian Basin, Geophysical Research Abstracts 10: 04354, 2008
Timár G; Székely B; Zámolyi A; Houseman G; Stuart G; Grasemann B; Dombrádi E; Galsa A; Spahić D; Draganits E; ELTE-Leeds-UniWien Workgroup Team: Neotectonic implications by geophysical surveys of topographic features identified by Airborne Laser Scanning in the Neusiedlersee/Fertő area (Austria/Hungary), Geophysical Research Abstracts 11:09240, 2009
Zámolyi A; Horváth F; Kovács G; Timár G; Székely B: Geologic map of Mészáros revisited: Pioneering tectonic mapping of the Transdanubian Range in the early 1980s, Geophysical Research Abstracts 11:11622, 2009
Zámolyi A; Székely B; Draganits E; Timár G;: Historic maps and landscape evolution: a case study in the Little Hungarian Plain, Geophysical Research Abstracts 11:11929, 2009
Draganits E; Zámolyi A; Székely B; Timár G; Molnár G: Reconstruction of the Neusiedlersee (Austria/Hungary) based on historical topographic maps from 1507 to present, Geophysical Research Abstracts 10:08644, 2008
Zámolyi A; Székely B; Draganits E; Timár G: Neotectonic control on landscape evolution in the Little Hungarian Plain, Journal of Alpine Geology, 49: 119-120, 2008
Zlinszky A; Molnár G: Georeferencing the first bathymetric maps of Lake Balaton, Hungary, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 44(1): 79-94, 2009
Kovács G: Structural lineaments derived from planforms of watercourses in the Second Military Survey of the Habsburg Empire, pp. 923-931 in Gartner G; Ortag F (eds.): Proceedings of the First ICA Symposium for Central and Eastern Europe 2009, Vienna University of Technology, 2009
Timár G; Molnár G; Székely B; Biszak S; Jankó A: Projection of and datum parameters of the second military survey of the Habsburg Empire (1806-1869) for GIS data integration purposes, Geophysical Research Abstracts 9:02867, 2007
Karátson D; Németh K; Székely B; Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Pécskay Z: Incision of a river curvature due to exhumed Miocene volcanic landforms: Danube Bend, Hungary, Int J Earth Sci 95, 929-944, 2006
Kovács G; Zámolyi A; Székely B: Megfigyelések a Pinka-sík felszínfejlödéséhez: csuszamlásos folyamatok és neotektonika, pp. 119-125 in Szabó V; Orosz Z; Nagy R; Fazekas I (szerk.): IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debreceni Egyetem, Debrecen, ISBN 978-963-06-6004-4, 2008
Molnár G; Timár G; Székely B;: Lázár térképének georeferálásáról, Geodézia és Kartográfia 60(4):26-30, 2008
Székely B: Rediscovering the old treasures of cartography -- What an almost 500-year-old map can tell to a geoscientist, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 44(1):3-16, 2009
Székely B; Molnár G; Roncat A: Domborzat- és felületmodellek teljes jelalakos légi lézerszkenneléssel, Geodézia és Kartográfia 59(12):8-13, 2007
Székely B; Zámolyi A; Draganits E; Briese Ch: Geomorphic expression of neotectonic activity in a low relief area in an Airborne Laser Scanning DTM: A case study of the Little Hungarian Plain (Pannonian Basin), Tectonophysics doi:10.1016/j.tecto.2008.11.024, 2009
Timár G; Székely B; Molnár G; Biszak S: Lipszky János térképének (Magyarország és társországai, 1804-1810) georeferálása térinformatikai alkalmazásokban, Geodézia és Kartográfia 58(10), 13-17, 2006
Timár G; Székely B; Molnár G; Ferencz Cs; Kern A; Galambos Cs; Gercsák G; Zentai L: Combination of historical maps and satellite images of the Banat region – re-appearance of an old wetland area, Global and Planetary Change, 62(1-2): 29-38, doi: 10.1016/j.gloplacha.2007.11.002, 2008
Back »