A Szolnoki Flis: sztratigráfia, biofácies, litofácies és ősföldrajzi kapcsolatai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47107
típus K
Vezető kutató Nagymarosy András
magyar cím A Szolnoki Flis: sztratigráfia, biofácies, litofácies és ősföldrajzi kapcsolatai
Angol cím The Szolnok Flysch: stratigraphy, bio- and lithofacies and its paleographical constraints
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Báldi Tamásné
Horváth Mária
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.134
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A kutatás során áttanulmányoztuk az eddig publikált szakirodalmi hátteret és az összes elérhető fúrási dokumentációt. 2. Mintegy 100 fúrási magmintát írtunk le és gyűjtöttünk be 3. Foraminifera és nannoplankton vizsgálatokkal meghatároztuk a fúrómagok korát és az ősmaradvány együttesek révén a paleo-környezetet. 4. Elvégeztük a litosztratigráfiai és mikropaleontológiai adatok megfeleltetését A vizsgálat során a Szolnoki Flishez tartozónak tekintettük a Mecseki zóna mindazon felső kréta - paleogén üledékeit, amelyek számottevő mennyiségű durva törmeléket (homokkő, konglomerátum) tartalmaztak A legfontosabb eredmények: 1./ A Szolnoki Flis képződése nem volt folyamatos. 2./ A Szolnoki Flis legalább kettő, de valószínűleg három szedimentációs ciklus terméke: felső kréta, paleocén/eocén átmenet, középső-felső eocén-oligocén. Az alsó miocénre már befejeződött az üledékképződés vagy nyom nélkül lepusztultak az ekkor képződött üledékek. 3./ Az egyes összletek, a krétától az oligocénig egymáshoz képest regressziós jelleget mutatnak a batiális/pelágikus környezettől (kréta-paleocén/alsó eocén) a mély-neritikus (középső-felső eocén) és az epikontinentális (oligocén) környezet felé. 4./ A Szolnoki Flisben – bár hasonló üledékes stílusú -, de megkülönböztethető tagozatok ismerhetők fel az egyes idő-intervallumokban. 5./ A Szolnoki Flis nem a külső kárpáti flis óceánban képződött, hanem peremi helyzetben, a kontinentális lemez szegélyén. A legközelebbi korrelációt a mármarosi, autochton helyzetű belső kárpáti flissel mutatja. 6./ A Szolnoki Flisben csak az eocén összlet nevezhető valódi flisnek.
kutatási eredmények (angolul)
During the research: 1. All published materials on the Szolnok Flysch as well as the borehole documentations have been studied 2. More than 100 drilling cores have been determined, described and sampled 3. Foraminifera and calcareous nannoplankton helped to determine the age and the facies of the cores 4. Lithostratigraphic and micropaleontological data have been combined and interpreted The Szolnok Flysch has been defined as a Late Cretaceous to Oligocene siliciclastic complex containing a large amount of coarse clastics and occurreing in the Mecsek zone. Most important results: 1. There was no continuous sedimentation in the Szolnok Flysch belt 2. At least two or three sedimentary cycles built up the flysch-complex: Late Cretaceous, Late Paleocene/Early Eocene transitional beds, Middle to Late Eocene and Oligocene cycle. There was no deposition during the Early Miocene. 3. The individual members of the flysch show a regressional trend compared to each-other: from pelagic/bathyal (Late Cretaceous, Late Paleocene/Early Eocene) environments through the deep-neritic (Middle to Late Eocene) to the epicontinental (Oligocene) 4. Although similar in their depositional style, but discrete, individual lithostratigraphic members can be distinguished inside the Szolnok Flysch complex 5. The sediments of the Szolnok Flysch deposited in an epi-continental position on the northern margin of the Tisza unit. Its closest relationship point toward the autochtonous Inner-Carpathian flysches of Maramures. 6. Only the Eocene part of the complex can be treated as a true turbidite-dominated flysch.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1693/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagymarosy, A. in: MICHAEL W. RASSER, MATHIAS HARZHAUSER (Coordinators): PALEOGENE AND NEOGENE OF CENTRAL EUROPE, Geological Society, London, 2008
vissza »