A hazai tengeri egerien makro- és mikrofauna paleoökológiai-faciológiai kutatása a medence-batimetria és szekvencia-sztratigráfia szempontjából  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47110
típus K
Vezető kutató Báldi Tamás
magyar cím A hazai tengeri egerien makro- és mikrofauna paleoökológiai-faciológiai kutatása a medence-batimetria és szekvencia-sztratigráfia szempontjából
Angol cím The paleoecological and faciological investigations of the Egerian marine macro and microfauna based on the bathymetry and sequence stratigraphy in Hungarian basins
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Horváth Mária
Leél-Őssy Szabolcs
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.804
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási tervnek megfelelően az egri emelet képződményeit számos, részben már korábban is ismert fúrás és feltárás szelvényében vizsgáltuk újra a legújabb ökológiai adatok és módszerek segítségével. A felismert – részben új – biofácieseket elsősorban az egykori tengermélység szempontjából értékeltük a modern szedimentológia nyújtotta lehetőségeket is felhasználva. A biofáciesek részletes kidolgozása a végzett kutatások legfontosabb alapadat-bázisa (1. fejezet), melyből újabb irányokban is tovább tudtunk lépni. Így a Kelet-Mátra területén 5 db 1200 m mély magfúrás rétegsorának makrofaunára alapozott biofácies elemzése a rétegsor üledékeinek pontos ökológiai történetét nyújtotta (2. fejezet: publikáció elfogadva), hasonló munka van folyamatban más területekről is (3. fejezet). A mikrofauna reviziójára több fúrás és feltárás szelvényéből került sor, rétegtani és ökológiai szempontokból. Ezek alapján harmadrendű szekvencia sztratigráfiai határokat sikerült rögzíteni (4. fejezet). A kelet-mátrai rétegsorban szabályosan ismétlődő tengerszint ingadozást tudtunk kimutatni, amely oszcilláció eusztatikus eredetű és az antarktiszi jégtakaró térfogatváltozásának a következménye, a jég tömegének nagysága viszont klímafüggő. A ciklusok kb. 100 000 éves periodusokat jelentenek, melyet a MILANKOVITCH és BACSÁK féle orbitális perturbációk jeleként értelmezünk. A molluszka fauna ökológiájának és az ősföldrajzi viszonyoknak a részletes értékelése alapján felismertük, hogy az antarktiszi jégtakaró kialakulásának története nyomokat hagyott a Paratethys oligocén-alsó miocén rétegsorában is (5. fejezet).
kutatási eredmények (angolul)
Egerian sediments were reviewed in the lights of new developments in paleoecology. This material has been previously studied and documented from numerous boreholes and outcrops. The recognized new biofacies, were studied concerning paleowater depth using modern methods of sedimentology. The detailed analyses of these biofacies is the most important database of our studies, a stepping stone for further advancements. Thus the macrofaunal analyses of five sequences from 1200m deep boreholes from the East Mátra Mts. were carried out based on their macrofaunal contents. Based on these data, the exact environmental changes taking place during deposition of these sequences could be reconstructed. The microfauna of several boreholes and outcrops were reviewed from stratigraphical and paleoecological point of view. These new results made possible to reconstruct third order sequence stratigraphical boundaries. In the East Mátra Mts. sequences sealevel changes of cyclic nature were recognized, resulted by eustatic oscillations in consequence of changing of Antarctic ice cap volume, which clearly depending on global climatic changes. The cycles are believed to show about 100 000 years periodicity interpreted as orbital perturbation of MILANKOVITCH and BACSÁK. Based on the detailed paleoecological and paleogeographical analyses of molluscs it was shown, that changes of Antarctic ice cap left tracable signs in the sequences of the Paratethyan Oligocene and Lower Miocene.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47110
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Báldi Tamás: The cenozoic ice age, as reflected on the Oligocene-early Miocene geological record of the Carpathian basin, 12th RCMNS Vienna, 2005. 09. 6-11. pp 8-14., 2005
Báldi Tamás: Kelet-mátrai oligo-miocén rétegsorok paleoklimatoógiai és ökológiai elemzése – az Antarktisz oligo-miocén jégtakaró változásainak nyomai a Paratethysben. – Paleoclimate and ecology of the Oligo-Miocene sequences of the East Mátra Mts. (North Hungary) – Tracing effects of the Antarct, Földtani Közlöny, 2009
vissza »