Nyelvtanulási motiváció az általános iskolások körében: kihívások az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt és után  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47111
típus K
Vezető kutató Dolgosné Kormos Judit
magyar cím Nyelvtanulási motiváció az általános iskolások körében: kihívások az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt és után
Angol cím Hungarian school children's language learning motivation: challenges prior and after joining the European Union
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Angol-Amerikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dörnyei Zoltán
Tartsayné Németh Nóra
Wein Csizér Katalin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Eredményeink három fő téma köré csoportosíthatóak: a nyelvi globalizáció folyamata, a nyelvtanulók nyelvtanulói énképe és az interkulturális kontaktus szerepe az idegen nyelvtanulásban. Kutatásunk azt mutatja, hogy az angol nyelvi globalizáció folyamata Magyarországon is jelentős, az angol nyelv mindinkább háttérbe szorítja a regionálisan fontos idegen nyelveket mint például a német. Ugyanakkor a magyar iskolás korú nyelvtanulók egy része disszonánsan áll a nyelvtanuláshoz. Ezeknek a diákoknak a motivációjának magyarázatára az előrevetített idegen-nyelvi én reprezentációit hoztuk fel és megállapítottuk, hogy ha ezek a reprezentációk nem képződnek le a nyelvvel/beszélőivel való minőségi, illetve mennyiségi kapcsolatban, illetve, ha ez a kapcsolat nem mutatkozik meg az idegen nyelvi énképben, csökken a diákok motivációja, és így kevésbé lesznek sikeresek a nyelvtanulásban. Az, hogy a nyelvtanulók mennyire tudják magukat elképzelni, mint kompetens idegen nyelv használók a jövőbeli életük során erősen meghatározza, hogy mennyi energiát hajlandóak a nyelvtanulásra fordítani a jelenben. A diákok által megtapasztalt tipikus kontaktus direkt kontaktus, amely során a résztvevők anyanyelvi beszélőkkel találkoznak hazánkban. Eredményeink azt mutatják, hogy azok a nyelvtanulók, akiknek gyakori kontaktus élményben van részük, több erőfeszítést is hajlandóak tenni a nyelv elsajátításának érdekében, mint azok a diákok, akik csak ritkán kerülnek kapcsolatba külföldiekkel.
kutatási eredmények (angolul)
Our results can be grouped around three main themes: language globalization, students’ self-perceptions as language learners and inter-cultural contact experiences. Our research indicates that while English has maintained its high educational profile, the study of non-world languages has become an increasingly marginal specialisation field in the Hungarian context. The study of language learners’ motivational profiles confirmed the importance of students’ self-perceptions as language learners. In explaining the motivational profiles of students with dissonant dispositions, we concluded that those students will expend the most energy into language learning whose idealised image of themselves appeared to be both personally agreeable and professionally successful in the field of language learning. The analysis of the various types of contact situations revealed that tourism does not create many contact opportunities for the majority of students in this country; it is rather family resources and relations as well as school visits that play an important role in helping students experience inter-ethnic contact. Students regarded contact situations beneficial for a number of reasons and reported that cross-cultural contact helps the development of their language competence and contributes to the increase of their motivation and the decrease of their language use anxiety.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1694/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csizér Kata, Dörnyei Zoltán és Németh Nóra: A nyelvi attitűdök és második nyelvi motiváció változása 1993 és 2004 között: egy országos vizsgálat eredményei., Magyar Pedagógia, 2004
Csizér, K., Dörnyei, Z., & Németh, N.: Motivational dynamics, language attitudes and language globalisation: A Hungarian perspective., Multilingual Matters., 2006
Mezei Gabriella és Csizér Kata: Második nyelvi motivációs stratégiák használata az osztályteremben: Egy esettanulmány eredményeinek leírása., Iskolakultúra, 2005
Dörnyei, Z. és Csizér, K.: The effects of intercultural contact and tourism on language attitudes and language learning motivation., Journal of Language and Social Psychology, 24, 1-31., 2005
Csizér, K. & Dörnyei, Z: Language learners’ motivational profiles and their motivated learning behaviour., Language Learning, 55:4, 623-669., 2005
Csizér Kata és Kormos Judit: Az interkulturális kapcsolatok és a diákok motivációjának összefüggései: egy interjúkutatás eredményei., Iskolakultúra, 2006
Kormos Judit és Csizér Kata: An interview study of inter-ethnic contact and its role in language learning in a foreign language environment, System, 2007
Kormos Judit és Csizér Kata: A családi környezet hatása az idegen nyelvi motivációra: Egy kvalitatív kutatás tanulságai, Magyar Pedagógia, 2005
Kormos Judit és Csizér Kata: Az interkulturális kapcsolatok hatása az idegen nyelvi attitűdökre általános iskolások körében, Alkalmazott Pszichológia, 2005
Kormos Judit és Csizér Kata: Az interkulturális kapcsolatok hatása az idegen nyelvi attitűdökre általános iskolások körében, Alkalmazott Pszichológia, 2005
Csizér Kata és Dörnyei Zoltán: The internal structure of language learning motivation and its relationship with language choice and learning effort, Modern Language Journal, 2005
Csizér Kata és Kormos Judit: Modelling the role of inter-cultural contact in the motivation of learning English as a foreign language, Applied Linguistics - benyújtva, 2008
Kormos Judit és Csizér Kata: Age-related differences in the motivation of learning English as a foreign language: attitudes, selves and motivated learning behaviour., Language Learning - benyújtva, 2008
Csizér Kata: A nyelvtanulási motiváció vizsgálata: az angolul és németül tanuló diákok motivációs beállítódása a nyelvválasztás tükrében., Új Pedagógiai Szemle - benyújtva, 2007
Csizér Kata és Kormos Judit: THE RELATIONSHIP OF INTER-CULTURAL CONTACT AND LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AMONG HUNGARIAN STUDENTS OF ENGLISH AND GERMAN, Journal of Multilingual and Multicultural Development - benyújtva, 2007
vissza »