Az ÉK-magyarországi paleozoikum és mezozoikum dinári-hellenid korrelációja  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47121
típus K
Vezető kutató Kovács Sándor
magyar cím Az ÉK-magyarországi paleozoikum és mezozoikum dinári-hellenid korrelációja
Angol cím Dinaridic-Hellenidic correlation of the Paleozoic and Mesozoic of NE Hungary
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely HUN-REN-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bagolyné dr. Árgyelán Gizella
Brezsnyánszky Károly
Csontos László
Forián-Szabó Márton
Görög Ágnes
Gulyás Kis Csaba
Józsa Sándor
Less György
Németh Norbert
Ozsvárt Péter
Pelikán Pál
Péró Csaba
Piros Olga
Rálisch Erzsébet
Zelenka Tibor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.347
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elkészültek A Cirkum-Pannon régió tektonosztratigráfiai térképeinek magyarázó fejezetei, amelyek a XVIII. Kárpát-Balkán Geológiai Kongresszuson (Belgrád, 2006) lettek bemutatva. Elkészült a Darnói komplexum és a Recsk-mélyszint újraértékelése és térképe, valamint előzetes korreláció a Belső-Dinaridák és Belső-Hellenidák irányában, szerb és görög együttműködésben; utóbbiban új tektonikai modellek vetődtek fel a Bükk-hegységben. Jelentősen előre haladt a Rudabányai-hegység középső részének szerkezeti és júra megismerése, elkészült a nem metamorf aggtelek--rudabányai egységek szerkezeti kersztszelvénye az országhatártól Szalonnáig.
kutatási eredmények (angolul)
Explanatory chapters of the Circum-Pannonian tectonostratigraphic terrane map series have been prepared for printing; they were presented at the XVIIIth Carpato-Balkan Geological Congress (Belgrade, 2006). The Darnó Complex and the pre-Tertiary basement of the Recsk Paleogene ore-field have been revised, the new geological map of the Darnó area have been prepared. Preliminary correlation with the Inner Hellenides -- Inner Dinarides has been made and in Greek cooperation a partly new tectonic model was elaborated for the Bükk Mts. Knowledge on the structure and Jurassic stratigraphy oh the middle part of the Rudabánya Mts. has been significantly increased. Structural cross-section of the non-metamorphosed units of Aggtelek--Rudabánya Mts. (from the state border to the SE margin) has been prepared for printing.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1695/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sudar, M., Kovács, S.: Metamorphosed and ductilely deformed conodonts from metamorphosed Triassic limestones situated beneath ophiolite complexes: Kopaonik Mts. (Serbia) and Bükk Mts. (NE Hungary) -- a preliminary comparison, Geologica Carpathica, 57, 3, p. 157-176, 2006
Filipovic, I., Jovanovic, D., Sudar, M.,Pelikán, P., Kovács, S., Less, Gy., Hips, K.: Comparison of the Variscan--Early Alpine evolution of the Jadar Block (NW Serbia) and "Bükkium" terranes (NE Hungary)..., Slovak Geological Magazine, 9, 1, p. 23-40., 2004
Less, Gy., Mello, J. (Eds.), Elecko, M., Kovács, S., Pelikán, P. et al.: Geological Map of the Gemer--Bükk area 1:100000, Hungarian Gelogical Institute, 2004
Gulyás-Kis, Cs.: Paleobiogeographic analysis of Moscovian (Pennsylvanian) brachiopods ... from Bükk Mts., Hungary, Hantkeniana, 4, p. 17-35, Budapest, 2004
Vozárová, A.-, Ebner, F., Kovács, S., Krautner, H.G., Szederkényi, T., Krstic, B., Sremac, J., Tomljenovic, B., Novak, M.: Late Variscan (Latest Carboniferous Early Permian) late- and postorogenic environments in the Circm-Pannonian Region., Proceedings, XVIIIth Congress of the Carpathian--Balkan Geological Association, p. 651-654., 2006
Less Gy., Kovács S., Pelikán P., Pentelényi A., Sásdi L.: A Bükk-hegység földtana (Szerk.: Pelikán P.), Magyar Állami Földtani Intézet Kiadv., 284 p., 2005
Gulácsi, Z.: Sea Mount as Strain Indicator: Szarvaskő Area, N Hungary, Geolines, 19, p. 48, Prague, 2005
Kovács, S., Józsa, S., Gulácsi, Z., +Dosztály, L., B.Árgyelán, G., Forián-Szabó, M., Ozsvárt, P.: Permo-Mesozoic Formations of the Darnó Hill Area, NE Hungary -- A Dsiplaced Fragment of the Inner Hellenidic -- Inner Dinaridic Accretionary Complexes, 7th Workshop on Alpine Geological Studies, Zagreb, p. 51-52, 2005
Kövér, Sz., Fodor, L., Kovács, S., Csontos, L., Péró, Cs.: Tectonic Position of Torna s.s. and Bódva Units in the Central Part of Rudabánya Hills, NE Hungary, 7th Workshop on Alpine Geological Studies, Zagreb, p. 53-54, 2005
Kövér, Sz., Fodor, L., Kovács, S., Csontos, L., Péró, Cs.: Deformation of Metamorphic (Tornaic?) and Non-Metamoprphic (Bódva) Mesozoic Sequences in the Central Pert of the Rudabánya Hills.(NE Hungary), Geolines, 19, p. 73, Prague, 2005
Csontos, L., Márton, E., Tomljenovic, B Forián-Szabó, M.: Paleo-Position and Tectonic Neighbourhood of Bükk Mts., NE Hungary, Geolines, 19, p. 27, Prague, 2005
Forián-Szabó, M., Csontos, L.: Ductile Deformation Studies of Anchimetamorphic Sequences in Bükk Mts., Geolines, 19, p. 40, Prague, 2005
Kovács, S., Brezsnyánszy, K., Haas, J., Szederkényi et al.: Tectonostratigraphic Terrane and Paleoenvironment Maps of the Circum-Pannonian Region., Hungaria Geological Institute, 2004
Ebner, F., Rantitsch, g., Russegger, B., Vozárová, A., Kovács, S.: A three componenrt (organic carbon, pyritic sulphur,, carbonate content) model as a tool for lithostratigraphic correlation of Carboniferous sediments in the Alpine--Carpathian--North Pannonian realm, Geologica Carpathica, 57, 4, p. 243-256, 2006
Zelenka, t., Kaló, J., Németh, N.: Az alsótelekesi gipsz-anhidrit dóm szerkezete, Földtani Közlöny, 135, 4, p. 493-511., 2005
Németh, N., Mádai, F.: Early phase ductile deformation elements in the limestone of the eastern part of the Bükk Mts., Hungary, Acta Geologica Hungarica, 48, 3, p. 283-297., 2005
Haas, J., Görög, Á., Kovács, S., Ozsvárt, P., Matyók, I., Pelikán, P.: Displaced foreslope and basin deposits of Dinaridic origin in Northeast Hungary, Acta Geologica Hungarica, 49, 2, p. 125-163, 2006
Ebner, F., Vozárová, A., Kovács, S., Krstic, B., Szederkényi, T., Sremac, J., Tomljenovic, B. & Trajanova, M.: Devonian -- Carboniferous pre-flysch and flysch environments in the Circum-Pannonian Region., Proceedings, XVIIIth Congress of the Carpathian--Balkan Geological Association, p. 114-117., 2006
Ercegovac, M., Kovács, S.,: New vitrinite reflectance data from the Paleozoic of Szendrő and Uppony Mts., "Bükkium" s.l., NE Hungary, Proceedings, XVIIIth Congress of the Carpathian--Balkan Geological Association, p. 132-135., 2006
Haas, J., Kovács, S., Karamata, S., Sudar M., Gawlick, H.J., Gradinaru, E., Mello, J., Polák, M., Halamic, J., Tomljenmovic, B. & Ogorelec, B.: Jurassic environments in the Circum-Pannonian region, Proceedings, XVIIIth Congress of the Carpathian--Balkan Geological Association, p. 201-204., 2006
Papanikolaou, D., Migiros, G., Gulácsi, Z., Kovács, S.: A diverticulation model for the Suzarvaskő ophiolite complex in the western part of the Bükk Mts. (NE Hungary)., Proceedings, XVIIIth Congress of the Carpathian--Balkan Geological Association, p. 429-431., 2006
Papanikolaou, D., Migiros, G., Kovács, S., Gulácsi, Z.: Re-interpretation of the Bükk tectono-stratigraphy: from the Bükk platform to the Bükk Basin and the Suzarvaskő Ocean., Proceedings, XVIIIth Congress of the Carpathian--Balkan Geological Association, p. 432-434., 2006
Sudar, M., Kovács, S., Haas, J., Karamata, S., Gaetani, M., Gawlick, H.J., Gradinaru, E., Péró, Cs.,Mello, J., Polák, M., Tomljenovic, B., Ogorelec, Kolar-Jurkovsek, T.: Triassic environments in the Circum-Pannonian region related to tjhe initial Neotethyan rifting stage., Proceedings, XVIIIth Congress of the Carpathian--Balkan Geological Association, p. 609-614., 2006
vissza »