New tendencies in East European Historiography after the Systhemic Change. New aspects regarding a few issues of East European History (18th-20th Centuries)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47129
Type K
Principal investigator Krausz, Tamás
Title in Hungarian A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában.A kelet-európai történelem néhány kérdésének új megvilágítása (18-20. század).
Title in English New tendencies in East European Historiography after the Systhemic Change. New aspects regarding a few issues of East European History (18th-20th Centuries)
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Eötvös Loránd University)
Participants Bartha, Anikó Eszter
Czéh, Zoltán
Juhász, József
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 3.089
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA támogatásával sikeresen befejeztük a vállalt történeti-szakmai kutatást, amelynek során alapvető feladatunk az volt, hogy a rendszerváltást követő időszak Kelet-Európájában megvizsgáljuk a történetírás új tendenciáit. Érzékeltettük annak a szemléleti, szervezeti és történetírói fordulatnak fontos elemeit, amely az 1989-es fordulat nyomán bekövetkezett a régióban. Igyekeztünk ezeket a jellegzetes tendenciákat a régió minden országára kiterjeszteni. A tanulmányok felölték az orosz, a lengyel, a cseh, a román, a szerb és a horvát történelem egy-egy problematikáját. Ennek keretében elkészült: BENEDEK GÁBOR docens: Pillanatképek a prágai Szlavisztikai és Kelet-Európai Tanulmányok Intézet életéből RING ÉVA docens: Új irányzatok a lengyel történetírásban a rendszerváltás után JUHÁSZ JÓZSEF docens: A ''rendszerváltó történetírás'' a délkelet-európai historiográfiában BARTHA ESZTER egyetemi tanársegéd: ''Good bye Lenin?'' Az eltűnő munkásosztály nyomában KRAUSZ TAMÁS: Lenin alakja a rendszerváltást követő historiográfiában ZAHORÁN CSABA phd diák: Az 1918–1919-es impériumváltás ábrázolása az új cseh és román történeti szintézisekben BORSI-KÁLMÁN BÉLA docens: Adalékok az első román koncepciós per történetéhez MITROVITS MIKLÓS phd diák: A lengyel–szovjet viszony 1945 után a legújabb orosz historiográfiában című tanulmánya.
Results in English
the Department of East-European History have accomplished the historical-historiographical research whose main aim was to concentrate on and describe new tendencies of historiography through some characteristic historical problems in Eastern Europe after the change of regime. We have put emphasis on the most important elements of the sharp historical turn in 1989. We have tried to unfold the characteristic tendencies in all the countries of the region. The studies cover a special problem of the Russian, Polish, Czech, Romanian, Serbian and Croatian history respectively. Here is the list of studies: Gábor Benedek, associate professor: Snapshots from the Institute on Slavistic and East-European Studies, Prague Éva Ring, associate professor: New Tendencies in the Polish Historiography after the Change of Regime József Juhász, associate professor: „The Regime-Changing” Historiography in South-Eastern Europe Eszter Bartha, assistant lecturer: „Good-bye Lenin?” In search of the Vanishing Working-Class Tamás Krausz, professor: Lenin in Historiography after the Change of Regime Csaba Zahorán, PhD-student: How the New Czech and Romanian Historiography Presents the 1918-1919 Change of Empire? Béla Borsi-Kálmán, associate professor: On the History of the First ShowTrial in Romania Miklós Mitrovics, PhD-student: Polish-Russian Relations after 1945 in the Latest Russian Historiography
Full text http://real.mtak.hu/1698/
Decision
Yes
Back »