Attikai szónokok, papírusztöredékek kutatása illetve feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47136
típus K
Vezető kutató Horváth László
magyar cím Attikai szónokok, papírusztöredékek kutatása illetve feldolgozása
Angol cím Research on attic orators and papyrus-fragments
zsűri Történelem
Kutatóhely Eötvös József Collegium (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kiss Béla
Kovács Péter
Láda Csaba Attila
Ligeti Dávid
Mészáros Tamás
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.970
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a kutatási tervben megfogalmazottaknak megfelelően öt kiemelt területen folyt. 1. Hypereidés-szövegkiadás előkészítése (Horváth László): elkészült két beszéd kritikai kiadása és több résztanulmány. Az Archimédés palimpsestus új Hypereidés-szövegeinek (a teljes corpus egyötöde — melynek feldolgozásához Mészáros Tamás is hozzájárult) megfejtésében és értelmezésében elért eredmények miatt a témavezető felkérést kapott a Walter de Gruyter kiadótól, hogy Hypereidés összes műveit a Bibliotheca Teubneriana sorozatban jelentesse meg. 2. A Rhamnus démosbeli Antiphón beszédeinek filológiai magyarázata (Mészáros Tamás): több fontos előadás és résztanulmány született. 3. Janus Pannonius Vocabulariumának, az ÖNB Suppl. Gr. 45 kódexnek feldolgozása (Horváth László és Mészáros Tamás irányításával): Ötvös Zsuzsa elkészült a szójegyzék átírásával, több tanulmány született, melyek a további filológiai kutatás kiindulópontját jelentik. Az ÖAW támogatásával a kódex kiadása belátható távlatba került. 4. Papirusztöredékek az ÖNB Papyrussamlungjában (Láda Csaba irányításával és Horváth László közreműködésével): az Eötvös Collegium fiatal kutatóinak (hallgatók) csoportja négy eddig kiadatlan papiruszt publikál 2009-ben. 5. Nemzetközi szónoklattani konferencia 2007-ben (Horváth László): 2007. szeptember 18-22 között zajlott le az Archimedes Palimpsest Colloquium az Eötvös Collegiumban, melyen több mint harminc külföldi résztvevő közreműködésével konferencia és tudományos műhelymunka folyt.
kutatási eredmények (angolul)
The research has been carried out in five particular areas. 1. Preparing the edition of Hyperides’ text (L. H.): the critical edition of the two speeches have been completed and several papers on related questions have been published. Due to his achievements in deciphering and interpreting the new Hyperides texts in the Archimedes Palimpsest (one fifth of the whole corpus to the procession of which T. M. has also made contribution), the supervisor has been invited by the publishing house Walter de Gruyter to publish the complete works of Hyperides in the series Bibliotheca Teubneriana. 2. Philological interpretation of the speeches by Antiphon (T. M.): several important presentations and papers have been completed on the topic. 3. Processing ÖNB Suppl. Gr. 45 (with the supervision of L. H./T. M.): Zsuzsanna Ötvös has transcribed the vocabulary list and published several papers which serve as a starting point for further philological investigations. With the support of the ÖAW the publication of the codex has become realisable within reasonable time. 4. Fgragments of papyri in the ÖNB (with the supervision of Cs. L. / L. H.): a group of young researchers at the Eötvös Collegium will publish four inedited papyri in 2009. 5. International conference on rhetorics in 2007 (L. H.): in September 2007 The Archimedes Collegium was held in the Eötvös Collegium, where conference and scholarly workshops were organized with the contribution of more than thirty participants from abroad.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1701/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth László: Komikus áthallások a szónoki érvelésben (Hypereidés Athénogenés elleni beszédének felépítése), Antik Tanulmányok, 2006
Mészáros Tamás: Megjegyzések az Antiphón-kérdéshez, GENESIA. Tanulmányok Bollók János Emlékére, 2004
Lakatos Bálint: Egy XVI. századi humanista, Megyericsei János felirítgyűjtései, GENESIA. Tanulmányok Bollók János Emlékére, 2004
Ligeti Dávid: Et in media arma ruamus. Egy ókori áthallás Istvánffy Miklós históriájában, GENESIA. Tanulmányok Bollók János Emlékére, 2004
Láda Csaba: Egyiptomiak és bevándorlók: a társadalmi és kulturális változások dinamikája a hellénisztikus Egyiptomban, Antik Tanulmányok, 2005
Mészáros Tamás: Héródés meggyilkolása, Antik Tanulmányok, 2006
Horváth László, Laczkó Krisztina. Mayer Gyula, Takács László: GENESIA. Tanulmányok Bollók János Emlékére, Typotex, 2004
Ötvös Zsuzsanna: Janus Pannonius Vocabulariuma, PANHGURIS. A SEC Collegium Hungaricum II. országos konferenciáján elhangzott előadások., 2007
Jutai Péter, Mészáros Tamás: PANHGURIS. A SEC Collegium Hungaricum II. országos konferenciáján elhangzott előadások., Budapest, 2007
Horváth László, Mayer Gyula: Az 'új' Hypereidés (A kiadás előmunkálatai), Antik Tanulmányok LI, 145-183, Budapest, 2007
Horváth László: Néhány új irodalmi papirusz, Ant Tan 52 (2008) 137-150., 2008
Ötvös Zsuzsa: Kutatási beszámoló az ÖNB Suppl. Gr. 45 jelzetű humanista vocabulariumról, AntTan 52 (2008) 245-253., 2008
Mészáros Tamás: Egy gyilkosság története, Közösség, kultúra, identitás. Szerk. Pap Levente- Tapodi Zsuzsa. Kolozsvár, 2008 (57-67)., 2008
Horváth László: Bértollnok, agyafúrt kereskedő, és ami a legfőbb, egyiptomi, Közösség, kultúra, identitás. Szerk. Pap Levente- Tapodi Zsuzsa. Kolozsvár, 2008 (19-39)., 2008
Csaba Láda, Amphilochios Papathomas: A Greek Papyrus Amulet from the Duke Collection with Biblical Excerpts, Bulletin of the American Society of Papyrologists, 2005
Horváth László: Hypereides' Rede gegen Athenogenes und die zeitgenössische Komödie, Wiener Studien, 120, 25-34, 2007
Carey et alii.. Horváth László, Mészáros Tamás: Fragments of Hyperides’ Against Diondas from the Archimedes Palimpsest, ZPE 165 (2008) 1-19., 2008
Horváth László: Note to Hyperides In Timandrum, AAHung 48 (2008) 121—123., 2008
Horváth László: Die Leidengeschichte des Heiligen Pamun. Bemerkungen zu P. Oxy. 4759, ZPE 165 (2008) 209-211., 2008
Horváth László: Dating Hyperides' Against Diondas, ZPE 166 (2008) 27—34., 2008
Horváth László: Review on P. Oxy. Vol. LXX., The Classical Review 58.2 (2008) 408-409., 2008
Mészáros Tamás: Some Thoughts on the Fragments of Antiphon, Acta Ant. Hung. 48 (2008) 193-200., 2008
Ötvös Zsuzsa: A Renaissance Vocabularium by Janus Pannonius? (ÖNB Suppl. Gr. 45), Acta Ant. Hung. 48 (2008) 237-246, 2008
Horváth László: Eine fragwürdige Lesart, Acta Antiqua Hung. 44 (2004) 163-170., 2004
vissza »